Sdp:n Helsingin valtuustoryhmä: TYÖTERVEYS HELSINKI SÄILYTETTÄVÄ LIIKELAITOKSENA TAI HARKITTAVA IN-HOUSE YHTIÖN PERUSTAMISTA

Sdp:n valtuustoryhmän mielestä näyttöön perustuvasti voidaan todeta, että käyttökelpoisin yhteistyömalli työterveyden ja suurten yritysten välillä on yrityksen oma integroitu työterveyshuolto. Pienissä yrityksissä, joissa työterveyshuolto on järjestetty pääasiassa ostopalveluin, toiminnan sisältö yleensä rajoittuu lakisääteisiin tarkastuksiin. Integroidussa mallissa yritysjohto voi tukeutua työterveyshuollon osaamiseen myös yrityksen kehittämisessä. Helsingin kaupunki on Suomen suurin työnantaja. Integroitu työterveyshuolto on ollut tärkeä työkykyjohtamisen tuki ja kehittämiskumppani.

Helsingin kaupungin työterveyspalvelujen ulkoistus epäonnistui, kun kilpailutukseen ei jätetty yhtään hakemusta. Tämän jälkeen kaupunki on selvittänyt uuden kilpailutuksen käynnistämistä hakien uusia reunaehtoja kilpailutuksen onnistumiseksi.

Sdp:n valtuustoryhmän mielestä epäonnistuneen kilpailutuksen jälkeen työ on käynnistettävä uudelta pohjalta ja rakennettava malli, jossa edelleen toimii kaupungin oma vahva työterveyshuolto ja tietyt palvelut ostetaan ulkoa, kuten tähänkin asti on tehty. 

Työterveys Helsingin 60 vuotta jatkunut laadukas ennaltaehkäisevä työ sekä työntekijöiden terveyttä ja työkykyä edistävä toiminta yhteistyössä kaupungin työpaikkojen kanssa tulee jatkua. Yksikkö on toiminut työterveysliikelaitoksen johtokunnan alaisuudessa. Liikelaitoksena sen toiminta on avointa ja palveluiden määrä, laatu ja palveluprosessit ovat kaupungin ohjauksessa. Palvelut tuotetaan kustannustehokkaina ja tarvelähtöisinä. Työterveyshuollon kustannukset ovat muihin suuriin kaupunkeihin verrattuna matalimmat ja kustannuskehitys on ollut maltillista. 

Sdp:n valtuustoryhmä vaatii, että Helsingin kaupungin tulisi uuden kilpailutuksen sijaan selvittää mahdollisuus säilyttää oma työterveyshuoltoyksikkö joko liikelaitoksena tai perustaa in-house yhtiö.

Oman työterveyden mallissa voisi myös olla käytössä työterveyspisteiden lisääminen omille terveysasemille ja yhteistyön tekeminen HUS:n kanssa näytteenotto- ja kuvantamispaikkojen lisäämiseksi.

Laadukas työterveyshuollon toiminta edellyttää työympäristöjen, työnteon substanssin ja työntekijöiden hyvää tuntemusta ja moniammatillista yhteistyötä. Tätä toimintaa Työterveys Helsingissä on toteutettu pitkäjännitteisesti. Tälläkin hetkellä palvelut tuotetaan pääosin omana toimintana, jota täydennetään ostopalveluina.

Kommentit

  1. Ääni tälle aloitteelle ja jokaiselle sen sanalle. T. Entinen kaupungin tth-tekijä

Kommentointi on suljettu.