Taru Reinikainen

Taru Reinikainen

Arvon piirikokousedustajat

Olen ehdolla SDP Helsingin puheenjohtajaksi.

Piirin puheenjohtajan tärkeimpänä tehtävänä on mahdollistaa SDP Helsingin menestys ja vaikutusvalta, niin vaaleissa, kuin puolueen sisällä. Onnistuminen edellyttää hyvää yhteistyötä piirin sisällä eri toimijoiden välillä. Puheenjohtajana haluan tukea piiritoimistoa, tehdä laajasti yhteistyötä puolueosastojen, valtuustoryhmän, puoluetoimiston ja muiden piirien kanssa. Tätä työtä minun ei tarvitse aloittaa nollasta, koska minulla on verkostot ja yhteistyökontaktit valmiina.

Uusi puheenjohtaja saa johdettavakseen SDP Helsingin jolla “menee kovaa”. Piirimme jäsenmäärä kasvaa. Meillä on takana vaalivoitto sekä kunta- että eduskuntavaaleissa, joissa molemmissa nostimme Helsingin paikkamäärää puolueen kokonaismenestyksestä huolimatta. Olemme arvostettu toimija puolueen sisällä muun muassa piirien johtajien verkostossa.

Piirin strategiatyössä merkittävää on lisätä jäsenten osallisuutta eri tasoilla ja eri tavoilla. Strategiatyön kautta lisätään sekä järjestöllistä osaamista, että avataan ja selkiytetään päätöksenteon periaatteita jäsenistölle. Monelle jäsenelle piirin toiminta on vierasta eikä vaikuttamismahdollisuuksia ja -paikkoja tunneta ja se on meille haaste, joka on otettava tomerasti vastaan. Silloin, kun jäsen saa osallistua ja vaikuttaa, myös yhteishenki piirin sisällä kasvaa.

Piirin poliittinen ohjelma ja kunnallispoliittinen ohjesääntö ohjaavat piirin ja kunnallisjärjestön poliittista toimintaa. Helsingissä eriarvoisuus ja eriytymiskehitys on haaste koko kaupungissa, muun muassa kallis asuminen, köyhyys ja syrjäytyminen ovat asioita mihin SDP Helsingin on puututtava.

Stadin demareissa meillä on kesken muun muassa järjestöstrategian luominen ja poliittisen ohjelman jalkautus. Lisäksi keväällä on HOK-Elannon edustajistonvaalit, europarlamenttivaalit ja kuntavaalien jäsenäänestys, tekemistä on siis paljon. Työteliäällä, tehokkaalla ja käytännönläheisellä tavallani toimia saadaan hyvää aikaan.

Nykyisenä varapuheenjohtajana omaan tarvittavat edellytykset jatkaa piirihallituksen työtä sujuvasti ilman katkoksia ja tuoda samalla jatkuvuutta toimintaan. Olen mukana laajasti sekä piirin että puolueen toiminnassa ja minulla on laajat verkostot valmiina. Piirin järjestöstrategiaa ja vaaliohjelmaa olen ollut tekemässä alusta alkaen. Piirin toiminta on kaikilta osa-alueiltaan minulle tuttua. En vieroksu telttailua enkä kentän kiertämistä, mutta ammattineuvottelijana pystyn myös toimimaan vaikuttajana sekä kaupungin että puolueen sisällä.

Tukeanne toivoen

Taru Reinikainen

  • Sopimusalavastaava Ammattiliitto Pro.
  • Yhteisöpedagogi (YAMK), JET, HTM-opiskelija.
  • SDP Helsinki 1.varapuheenjohtaja.
  • Kuuloliitto puheenjohtaja.
  • Helsingin Satama Oy hallituksen jäsen.
  • Ehdokkaana eduskuntavaaleissa 2019 ja 2023 sekä kuntavaaleissa 2021.

#sinuntarusi #helsingintaru