PIIRIHALLITUSEHDOKKAAT VUODEN 2024 PIIRIHALLITUKSEEN

Tässä ovat ehdokkaat vuoden 2024 piirihallitukseen. Listaa päivitetään sitä mukaan kuin ilmoittautumisia tulee. Piirikokous valitsee uuden piirihallituksen syyspiirikokouksessa 11.11.2023.


Nimi: Joanna Ahola
Sähköposti: joanna.ahola@helsinki.fi
Ikä: 23
Puolueosasto: Opiskelijoiden Sosialidemokraattinen Yhdistys OSY


Mistä haluaisit erityisesti vastata tai mitä asioita kehittää piirin luottamushenkilönä?

Olen taitava viestijä sekä somen käyttäjä ja antaisin mielelläni myös jatkossa oman panokseni siihen, että piiri ja sen toiminta näyttää ihmisille eri kanavissa hyvältä!

Minusta on erittäin tärkeää panostaa alkuvuoden ja kevään vaalityöhön sekä alkaa hyvissä ajoin valmistella alue- ja kuntavaalityötä, jotta voimme saavuttaa eduskuntavaaleissa nähdyn mahtavan tuloksen uudelleen. Ehdokkaiden vaalityötä tukee ehdokkaiden ja vaalitiimien kouluttaminen, selkeä tiedonkulku sekä esimerkiksi “ehdokkaan auttava puhelin”.

Osastotoiminnan kehitystyön jatkaminen on tärkeää, jotta toimintaan osallistuminen koetaan helposti ja mielekkääksi. Haluaisin myös kehittää piirille toimivan konseptin, joka mahdollistaa jäsenten ajankohtaiskeskusteluiden järjestämisen siten, että jokainen helsinkiläinen demari kokee olevansa sinne tervetullut kertomaan ajatuksistaan.

Mitä muuta haluaisit kertoa itsestäsi?

Olen kuluneen vuoden toiminut piirihallituksen jäsenenä osallistuen aktiivisesti ja piirikokouksessa olen hakemassa jatkoa tälle tehtävälle. Olen 23-vuotias, opiskelen Helsingin yliopistossa, OSY:n puheenjohtaja kolmatta vuotta.

Puolueessa viimeisen viiden vuoden aikana olen lisäksi ehtinyt olla mm. Helsingin Demarinuorten puheenjohtaja, SONKin liittohallituksessa sekä nyt puoluevaltuuston varajäsen täältä Helsingistä. Opiskelijapolitiikkaa harrastan myös HYY:n edustajistossa tällä kaudella. Työhistoriaa on liikkeen parista Demarinuorissa, sd. eduskuntaryhmällä sekä puolueen viestinnässä. Näillä eväillä ajattelen, että minulla vielä riittää annettavaa ja aikaa piirihallituksen työlle tulevana vuonna: pitää innostaa ihmisiä mukaan liikkeeseen, kampanjoimaan, äänestämään, tekemään tuleviakin vaalivoittoja yhdessä.

Itseäni kiinnostaa etenkin muiden innostaminen, viestintä & some! sekä hyvät, avoimet keskustelut koko piirin väen kesken. Saa laittaa viestiä ja tulla vielä piirikokouksessakin vaihtamaan ajatuksia!


Nimi: Riitta Jolanki
Sähköposti: riitta.s.jolanki@gmail.com
Ikä: 72
Puolueosasto: Helsingin Sosialidemokraattinen Naisyhdistys ry


Mistä haluaisit erityisesti vastata tai mitä asioita kehittää piirin luottamushenkilönä?

Sitoudun Helsingin piirin strategiatyöhön, vuoden 2024 EU-vaalivalmisteluihin ja
valmistautumiseen vuoden 2025 kuntavaaleihin.
Kehittämiskohteita:
− Helsingin piirin ja Helsingin Demarinaisten yhteistoiminnan vahvistaminen.
− Piirihallituksen jäsenten sitouttaminen työskentelyyn ja piirihallituksen jäsenten
koulutus.

Mitä muuta haluaisit kertoa itsestäsi?

Olen kotoisin Sodankylästä, opiskelin pääkaupunkiseudulla ja jäin pysyvästi asumaan
Helsinkiin. Työskentelin Työterveyslaitoksessa työntekijöiden työperäisen
kemikaalialtistumisen arvioinnin ja torjunnan asiantuntijana. Jäin eläkkeelle tästä työstä
vanhempana tutkijana 35-vuotisen työuran jälkeen. Olin työorientoitunut; Työni oli hyvin
mielenkiintoista ja arvojeni mukaista.
Sosialidemokraattiseen puolueeseen liityin 15 vuotta sitten. Vuosia seurasin aika passiivisena
jäsenenä Helsingin Sosialidemokraattisen naisyhdistyksen toimintaa, kunnes minut valittiin
pari vuotta sitten yhdistyksen taloudenhoitajaksi. Aktiivisempikin toimintaan osallistuminen
on ollut kiinnostavaa eikä yhtään johtokunnan kokousta ole minulta jäänyt väliin
taloudenhoitajana eikä nytkään, kun olen vuoden alusta ollut yhdistyksen johtokunnan jäsen.
Vaikuttamistoiminnassa olen keskityn erityisesti syrjittyjen väestöryhmien oikeuksien
ajamiseen.
Olen valmis toimimaan vaativassa Helsingin sosialidemokraatit ry:n piirihallituksen jäsenen
tehtävässä.


Nimi: Samira Koistinen
Sähköposti: samirakoistinen@gmail.com
Puolueosasto: Ay- väen Sosialidemokraatit ry.


Mistä haluaisit erityisesti vastata tai mitä asioita kehittää piirin luottamushenkilönä?
*Tasa-arvoinen ja oikeudenmukainen elämä kuuluu jokaiselle.
*Reilu työelämä.
*Haluan panostaa ja kehittää SDP Helsingin näkyvyyttä monin eri keinoin.

  • Haluan kehittää ja parantaa puolueosastoja sekä puolueosastojen välistä yhteistyötä.
    *Jäsenhankintaan ja jäsenkiinnittymiseen on panostettava.

Mitä muuta haluaisit kertoa itsestäsi?

Olen 30-vuotias lähihoitaja Helsingistä, ekaluokkalaisen äiti. Toimin Stadin ammatti- ja aikuisopistossa arkiohjaajana ja kohtaan sekä ohjaan amiksia päivittäin.

Luonteeltani olen sosiaalinen, sinnikäs, lempeä, herkkä ja puuhakas.

Olen aktiivisesti erilaisissa järjestötoiminnassa
mukana.
Olen ollut SAKKI ryn hallituksessa, Käynyt Etelä-Afrikassa TSL:n nuorten vaikuttamiskoulutuksen. JHL demareissa ja nuorissa aktiivi. Oman puolueosastoni sihteeri. Ollut MLL paikallisyhdistyksen hallituksessa.


Nimi: Santeri Kujanpää
Sähköposti: santerikujanpaa@gmail.com
Ikä: 27
Puolueosasto: Nuorsosialidemokraatit NUS ry


Mistä haluaisit erityisesti vastata tai mitä asioita kehittää piirin luottamushenkilönä?

Eduskuntavaalit avasivat silmämme sille, mikä on mahdollista. Viiden kansanedustajan valinta Helsingistä ei ollut sattumaa tai pelkkää onnea. Se vaati suuren ponnistuksen ja työn koko piiriltä. Minulla on takana useita vaaleja, ja tätä kerrytettyä kokemusta haluan hyödyntää piirin tulevan vaalityöön suunnittelussa.

Meidän tehtävämme on varmistaa, että viime vaalimenestys ei jää vain yksittäiseksi voitoksi vaan toimii pontimena kestävälle muutokselle. Olen sitoutunut tuomaan vaalikentille laajan kokemukseni ja näkemykseni, jotta voimme vahvistaa asemaamme ja vaikuttaa yhteisömme hyväksi.

Mitä muuta haluaisit kertoa itsestäsi?
Olen 27-vuotias viestinnän asiantuntija O’Diakon opiskelijakunnassa, ja tällä hetkellä asun Herttoniemenrannassa. Koulutukseltani olen kansainvälisen liiketalouden tradenomi ja olen suorittanut opintoni Seinäjoella. Opiskeluaikana osallistuin aktiivisesti opiskelijapolitiikkaan, toimien oman opiskelijakuntani puheenjohtajana. Vuonna 2020 minut valittiin myös Suomen opiskelijakuntien liiton varapuheenjohtajaksi.

Liityin puolueeseen vuonna 2020 ja siitä lähtien olen ollut aktiivisesti mukana puolueen toiminnassa. Olen toiminut Demariopiskelijoiden varapuheenjohtajana, Pohjanmaan sosialidemokraattien piirihallituksen seuraajajäsenenä ja Seinäjoen työväenyhdistyksen johtokunnan jäsenenä. Kevään sain toimia Demarinuorten vaalikoordinaattorina, jossa avustin SDP:n nuoria ehdokkaita eduskuntavaaleissa. Lisäksi minulla on ollut etuoikeus osallistua TSL:n Tulevaisuuden vaikuttajat ja Maailmanpolitiikan korkeakoulu -koulutuksiin.

Ensi vuosi tulee olemaan vaalien täyteinen, sillä edessä on presidentinvaalit, europarlamenttivaalit ja valmistautuminen kuntavaaleihin. Haluan nyt käyttää osaamiseni, kokemukseni ja työpanokseni Helsingin piirin hyväksi, jotta voimme kasvaa ja olla Helsingin suurin puolue!


Nimi: Mitro Kutvonen
Sähköposti: kutvonenmitro@gmail.com
Puolueosasto: OSY


Mistä haluaisit erityisesti vastata tai mitä asioita kehittää piirin luottamushenkilönä?
Haluaisin varsinkin kehittää osasto kohtaista toimintaa piirissä. Osastot ovat tärkein osa piiriä ja puoluetta ja vankalla aktiivisella puolueosasto pohjalla viemme stadin demarit korkeammalle kuin koskaan!

Mitä muuta haluaisit kertoa itsestäsi?
Olen 18-vuotias Kallion lukion abiturientti. Olen toiminut viime vuoden piirihallituksessa ja pyydän luottamusta jatkaa piirihallituksessa myös ensi vuonna!


Nimi: Jani-Pekka Leino
Sähköposti: jani-pekka.leino@meiliboxi.fi
Ikä: 39
Puolueosasto: Helsinginniemen sosialidemokraatit


Mistä haluaisit erityisesti vastata tai mitä asioita kehittää piirin luottamushenkilönä?

Haluaisin jatkaa vahvasti alkanutta kaupunginosatyötä ja piirin rakenteen tervehdyttämistä, lisäksi olen kiinnostunut jatkamaan piirihallituksen näkyvyyden parantamista koko Helsingin alueella.

Tämän lisäksi meillä on tulossa runsaasti vaaleja seuraavien vuosien aikana ja olisin halukas antamaan oman panokseni tähän piirihallituksessa.

Mitä muuta haluaisit kertoa itsestäsi?

Nautin tehdä järjestötyötä ja pistää itseni likoon puolueen erilaisissa yhteisöissä ja työryhmissä. Teen työtä paremman työelämän puolesta Työturvallisuuskeskuksessa erityisasiantuntijana, tätä kautta olen laajasti tekemisissä koko työelämäkentän, niin työntekijä kuin työnantajaliittojen kanssa.

Luottamustehtäviäni puolueen kautta on Uudenmaan virkistysalue yhdistyksen hallituksen jäsenyys, tämän lisäksi olen toisen kauden valtuutettu Helsingin työväenyhdistyksen valtuustossa.

Olen kasvanut Helsingissä Pohjois-Haagassa, mutta tänä syksynä muutin Kivikkoon.

Olen ollut piirihallituksen jäsen kuluvalla kaudella, joten tiedän, että piirihallituksen jäsenyys vaatii sitoutumista ja työtä on paljon. Haluaisin jatkaa työtä piirihallituksen jäsenenä vielä tulevanakin kautena paremman Helsingin eteen.


Nimi: Raimo Luoma
Sähköposti: raimoluoma@gmail.com
Ikä: 64
Puolueosasto: YPSY


Mistä haluaisit erityisesti vastata tai mitä asioita kehittää piirin luottamushenkilönä?

Olen osaamistaustani vuoksi erityisesti kiinnostunut elinkeinopolitiikasta. Helsinki on metropoli ja elinkeinopolitiikan pitäisi olla kunnianhimoista.

Mitä muuta haluaisit kertoa itsestäsi?

Olen ollut puolueen jäsen runsaat 30v mutta paikallispolitiikasta minulla ei juurikaan ole kokemusta.


Nimi: Riitta Majala
Sähköposti: riitta.majala.rm@gmail.com
Ikä: 61
Puolueosasto: Länsi-Helsingin Sosialidemokraatit ry


Mistä haluaisit erityisesti vastata tai mitä asioita kehittää piirin luottamushenkilönä?

Vaikka olen vielä uusi jäsen, mutta ikäni olen  aktiivi ympäristöni vaikuttaja.
Kannatan piirihallitukseen avointa keskustelua ja läpinäkyvyyttä.

Mitä muuta haluaisit kertoa itsestäsi?

Olen ammatiltani sairaanhoitaja ja työskentelen Meilahden Siltasairaalan teho-osastolla. Työni kuvastaa minua paljon, sillä olen pitkäjännitteinen, omaan hyvän stressinsietokyvyn, rohkeuden kysyä ja ihmetellä asioita. Huumori, luovuus ja positiivisuus kuuluu luonteeseeni.
Luottamustoimeni :
-Hekan talotoimikunnan varapuheenjohtaja. Olen ollut Heka-Lännen hallituksessa asukasjäsenenä. Asukasaktiivina Hekalla olen toiminut noin 25 vuotta jo.

  • Helsingin Seniorisäätiön hallituksen luottamusjäsenenä noin 2 vuotta.
  • Tradekan Etelä-Suomen piirin varajäsen noin 2 vuotta.

Nimi: Lauri Muranen
Sähköposti: lauri.muranen@gmail.com
Ikä: 40
Puolueosasto: Itä-Helsingin sosialidemokraatit


Mistä haluaisit erityisesti vastata tai mitä asioita kehittää piirin luottamushenkilönä?

SDP:n on onnistunut nostamaan kannatustaan viimeisimmissä kunta- ja eduskuntavaaleissa. Nyt valittavan piirihallituksen tärkein yksittäinen tehtävä on varmistaa, että piiri on hyvin valmistautunut vuoden 2025 kuntavaaleihin. Onnistuneen ehdokasasettelun lisäksi Helsingin demareiden on pidettävä esillä kaupunkilaisille tärkeitä (vaali)teemoja – toimivia palveluita, segregaation torjumista ja kaupungin toimivaa sekä tasapuolista kehittämistä. Piirihallituksen jäsenenä pyrkisin myös vaikuttamaan siihen, että puolue huomioisi nykyistä paremmin maahanmuuttajataustaisten asukkaiden asioita. Sen tulisi näkyä konkreettisesti myös kuntavaalien ehdokasasettelussa.

Mitä muuta haluaisit kertoa itsestäsi?

Olen 40-vuotias kolmen lapsen isä Laajasalosta. Työskentelen elinkeinoasioiden päällikkönä SAK:ssa. Olen varavaltuutettu ja kaupunginhallituksen varajäsen sekä kh:n konserni- ja elinkeinojaostojen jäsen. Olen myös Itä-Helsingin demareiden varapuheenjohtaja.


Nimi: Petri Pallari
Sähköposti: pallaripet@gmail.com
Ikä: 34
Puolueosasto: Kontulan-Mellunmäen Sosialidemokraatit ry


Mistä haluaisit erityisesti vastata tai mitä asioita kehittää piirin luottamushenkilönä?

Piirin luottamushenkilönä haluaisin erityisesti kehittää:

  • Yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa, suvaitsevuutta ja oikeudenmukaisuutta
  • Vahvistaa piiriä ja sen sisällä olevien osastojen yhteistyötä, yhteenkuuluvuutta ja me-henkeä
  • Tuoda piirin luottamushenkilönä esille Itä-Helsingin asemaa monikulttuurisena asuinalueena sekä yhteisönä ja mikä rikkaus monikulttuurisuus on Helsingille ja kaupunkilaisille.
  • Vahvistaa piirin luottamushenkilönä sitä, että Itä-Helsinki ei alueena eriarvoistuisi, eikä siellä tapahtuisi segregaatioon viittaavaa kehitystä

Mitä muuta haluaisit kertoa itsestäsi?

Hei,

Olen Petri Pallari 34-vuotias perheenisä Helsingin Kontulasta. Olen opinnäytetyötä vaille valmis Geronomi (AMK) vanhustyön asiantuntija.

Olen viimeisen kahden vuoden aikana toiminut yhtäjaksoisesti Helsingin kaupungin palveluksessa. Ensin työskentelin gerontologisessa sosiaalityössä ja nykyisin asumisen tuen lähityön työntekijänä, ja näissä molemmissa tehtävissä tehtävänkuvanani on ollut sosiaaliohjaajan tehtävät.

Olen peruskoulutukseltani sähköasentaja ja ennen geronomi opintojen aloittamista (syksy 2019) tein töitä sähköasentajana noin kymmenen vuotta.

Opintojeni alkuvaiheessa olen toiminut henkilökohtaisena avustajana, ja teen näitä töitä vieläkin satunnaisesti. Olen ollut myös kahtena kesänä Vantaan kaupungin kuntoutus- ja arviointiyksikössä töissä, jossa tehtävänkuvanani on ollut hoitajan tehtävät.

Tällä hetkellä olen myös oman seurakuntani (Helsingin Mikaelin seurakunta) seurakuntaneuvoston ensimmäinen varajäsen.

Henkilökohtaisesti olen seurannut politiikan tapahtumia jo yläasteiästä lähtien, mutta olen liittynyt puolueeseen vasta marraskuussa 2021 pitkän harkinnan ja pohdintani jälkeen. SDP valikoitui puolueeksi, koska SDP:n aatteet ja arvopohja olivat lähimpänä omaa arvomaailmaani.

Noin kahden vuoden jäsenyyden aikana olen ollut mukana Helsingin SDP:n sote-työryhmässä, missä ohjelmatyön tavoitteena on luoda Helsinki 2040 -skenaario sosiaali- ja terveyspolitiikasta.

Omaa arvomaailmani suuresti ohjaa tasa-arvo, oikeudenmukaisuus sekä yhdenvertaisuus ja nämä ovat niitä arvoja, joita halua mahdollisimman paljon edistää omalla toiminnallani ja tuoda niitä näkyväksi yhteiskuntaan.

Suurimpia kiinnostuksen kohteita itselläni on sosiaali- ja terveyspolitiikka ja erityisesti ikääntyneiden, vammaisten ja heikoimmassa asemassa olevien henkilöiden tukeminen sekä heidän oikeuksien toteutuminen, ja näin taata heille ihmisarvoinen arki ja elämä yhteiskuntamme jäsenenä.


Nimi: Erkki Pulkkinen
Sähköposti: tilitilkka@gmail.com
Ikä: 75
Puolueosasto: Helsingin sos.dem.työväenyhdistys


Mistä haluaisit erityisesti vastata tai mitä asioita kehittää piirin luottamushenkilönä?

Sosiaalidemokraattina kannatan tietysti tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta, jotka nyt Orpon hallituksen aikana ovat kadoksissa. Piiri on tärkeä mielipiteen muodostaja julkisuudessa ja siinä pohdittavaa riittää. Itseäni kiinnostaa kaikkiin päätöksiin liittyvät taloudelliset arvot.

Mitä muuta haluaisit kertoa itsestäsi?

Olen koulutukseltani ekonomi, joskin opiskelusta on jokin aika vierähtänyt ja maailma on muuttunut. Joitakin perusasioita on vielä muistissa, kuten se, että ”Veli on velka otettaessa, velipuoli maksettaessa.”,


Nimi: Salla Saarinen
Sähköposti: salla@radicalsoul.fi
Ikä: 51
Puolueosasto: Nuorsosialidemokraatit NUS ry


Mistä haluaisit erityisesti vastata tai mitä asioita kehittää piirin luottamushenkilönä?

Haen kolmannelle kaudelle piirihallitukseen.

Haluan valjastaa kampanjoinnin ja viestinnän osaamiseni sekä energisen tekemiseni myös jatkossa osaksi Helsingin piirin toimintaa.

Meillä on kevään 2025 kuntavaaleissa mahdollisuudet nousta Helsingin suurimmaksi puolueeksi! Onnistumme, kun teemme töitä tiedolla, taidolla ja tunteella – ja ennen kaikkea pelaamme joukkueena.

Olin vahvasti mukana piirimme eduskuntavaalikampanjassa mm. ehdokkaiden koulutuksissa, kampanjasuunnitelman teossa puolueosastojen yhteistyön koordinoinnissa ja someviestinnässä.

Helsinki tekikin veret seisauttavan vaalituloksen: äänimäärä kasvoi 40% ja kansaedustajamäärä kolmesta viiteen. Vihdoin Stadin kevät oli punainen.

Mitä muuta haluaisit kertoa itsestäsi?

Olen 51-vuotias ja asunut 40 vuotta Koillis-Helsingissä ja perheeseeni kuuluvat puolisoni, yhteinen täysi-ikäinen adoptiopoikamme ja kolme aikuista lasta puolisoni edellisestä liitosta.

Olen toiminut 30 vuotta eri luottamustehtävissä alkaen opiskelijakunnan hallituksen puheenjohtajan tehtävistä vuonna 1993.

Olen toiminut Amnestyn Suomen osaston aktiivina 1995-2005 vastaten mm. pääkaupunkiseudun paikallisryhmien yhteisistä tempauksista ja vetämällä jäsenkoulutustyöryhmää.

Adoptioperheet ry puheenjohtajana toimin vuosina 2015-2017, jolloin Adoptioperheet saivat merkittävää näkyvyyttä julkisuudessa.

Omassa puolueosastossani olen toiminut johtokunnassa 10 vuotta ja viimeiset kaksi vuotta 2021-2023 piirihallituksen jäsenenä.

Olen yli 10 vuotta ollut järjestökouluttaja ja -konsultti Radical Soul nimisessä yrityksessäni. Koulutan ja konsultoin viestinnästä, vapaaehtoistoiminnasta, jäsenhankinnasta ja vaikuttamistyöstä sekä kampanjoinnista. Vedän strategiaprosesseja ja sparraan muutoksessa.


Nimi: Miina Salo
Sähköposti: Salo.miina.h@gmail.com
Ikä: 53
Puolueosasto: Koillis-Helsingin Sosialidemokraatit


Mistä haluaisit erityisesti vastata tai mitä asioita kehittää piirin luottamushenkilönä?
Työllisyyden hoito sekä Helsingin kaupungin työnantaja politiikan ohjaus ja kehittäminen kiinnostaa.

Mitä muuta haluaisit kertoa itsestäsi?
Olen ollut pian 30 vuotta työssä Helsingin kaupungilla. Ajankohtaisesti toimin Työterveys Helsingissä sosiaalialan asiantuntijana ja kohtaan laajasti kaupungin työntekijöitä työkyvyn muutostilanteissa sekä saan olla mukana kaupunkitasoisesti työkykyjohtamisen kehittämisessä.

Olen kasvattanut kolme lastani Itä-Helsingin ja Pohjois-Helsingin lähiöissä nuoriksi opiskelijoiksi, joiden kaikkien kotikaupunki on edelleen Stadi. Minulla on hyvä käsitys lapsiperheiden arjesta, nuorten elämän menosta karikkoinern sekä tämän upean kaupungin antamista mahdollisuuksista. Asumme Malmilla. Tiedän ruohonjuuri tasolla, mitä on elämä kasvavassa ja kehittyvässä kaupunginosassa junamatkan päässä ydinkeskustasta.

Sain seurata 2023 kevätkauden Piirihallituksen työskentelyä Demarinaisten mandaatilla. Tiedän että työ vaatii sitoutumista ja sitä on paljon, mutta myös mahdollisuuksia vaikuttaa ja tehdään yhdessä työtä vielä paremman Helsingin eteen.


Nimi: Benjamin Silvani
Sähköposti: paolo.benjamin.silvani@gmail.com
Ikä: 26
Puolueosasto: Tölö Unga Socialister


Mistä haluaisit erityisesti vastata tai mitä asioita kehittää piirin luottamushenkilönä?

Keskeisin kiinnostuksenkohteeni on piirin keskipitkän aikavälin ohjelma- ja strategiatyön kehittäminen vaalimenestyksen ja tehokkaan poliittisen vaikuttamisen pohjana. Käymme kolmet vaalit 14 kuukauden sisällä, minkä vuoksi piirin työskentelyn tulee olla energista ja koordinoitua koko ensi vuoden. Pitkällä aikavälillä uskon että piirin rakennetta tulee tervehdyttää, piirin poliittisten toimijoiden koordinaatiota lisätä ja valtuustotyön pohjana tulee olla jaettu strategia.

Olen kiinnostunut kehittämään piirin viestintää, poliittista ohjelmatyötä, jäsenhankintaa sekä piirihallituksen työskentelyä. Piirin nykyinen aktivistipohja on vahva, mutta sen koordinatio on osin hajanaista sekä riitaisaa, mikä haittaa vaikutusmahdollisuuksiamme.

Mitä muuta haluaisit kertoa itsestäsi?

Olen ekonomi Puotilasta, joka työskentelee parhaillaan veroasiantuntijana. Kasvoin Tapulikaupungissa.

Liityin puolueeseen 2021 ja olen TUS:sin jäsen sekä johtokunnassa toista vuotta. Olin ehdolla Helsingin kuntavaaleissa 2021 ja sen myötä istun varajäsenenä Helsingin rakennusten ja yleisten alueiden jaostossa, mikä päättää mm. koulu- ja päiväkotirakentamisesta. Olin sihteerinä Helsingin SDP:n kaupunkiympäristön työryhmässä 2022-2023, minkä tuottaman poliittisen linjapaperi hyväksyttäessään muodostaa pitkän aikavälin vision kaupunkipolitiikkaamme. Teen aktiivisesti ja järjestelmällisesti kaupunkipoliittista vaikuttamista julkisilla ja sisäisillä foorumeillamme erinäisillä keinoilla. Rakastan tätä politiikan substanssityötä: kirjoittamista, selvittämistä ja keskustelua yhteisistä asioista.

Uskon että generalistinen asenteeni politiikkaan, työteliäisyyteni ja aiempi historiani monipuolisten projektien vetäjänä rakennusmaailmassa on antanut laaja-alaisuutta ja perspektiiviä hallitustyöskentelyyn. Laitan kovasti aikaan, vaivaa ja kiinnostusta politiikkaan, koska näen sen luottamushenkilön ensisijaisena vastuuna.

Politiikkani johtava arvo on sosiaalisuus, jolla tarkoitan vahvaa vastuuta ja kokemusta jaetusta yhteiskunnasta ja sen jäsenien huolenpidosta. Kuplia tulee rikkoa ja kasaumia tasata niin hyvä- kuin huono-osaisuuden osalta, ja se on projekti johon tarvitaan niin markkinoita kuin julkista valtaa Suomessa, joten molempia lienee hyvä ymmärtää niin hyvässä kuin pahassakin.

Olen aikamoinen tilastonikkari, ja politiikan pitkän aikavälin suunnittelu on varsin relevanttia kun toimii kaupunki- ja veropolitiikan kaltaisilla pitkän aikavälin kentillä. Se on kuitenkin myös herättänyt strategisen ajattelun puolue- ja piiritasolla, ja oikein kovasti olisin mukana miettimässä missä meillä on seuraavien kuntavaalien äänet jotka vievät meidät kaupungin toiseksi suurimmaksi puolueeksi.


Nimi: Ilona Törmikoski
Sähköposti: ilona.tormikoski@icloud.com
Ikä: 52
Puolueosasto: Vanhankaupungin sosialidemokraatit ry

Kulttuuri luo kaupungin ja kaupunki kulttuuria.

SDP:n piirikokouksissa ja toiminnassa yleisestikin olen tuntenut suurta iloa siitä, että kaikkien ääni tulee kuuluville.

Demokratia on parhaimmillaan sitä, että kuulemme eri osapuolia, teemme yhdessä, kasvatamme ymmärrystämme, opimme ja sitten yhdessä päätämme hyvässä hengessä oikeudenmukaisesti.

Minua kiinnostaa kehittää palveluprosesseja, tuotteistaa palveluita ja viestinnän & brändin kehitystyö (alabrändit) toiminnallamme, jotta toimintaamme olisi helpompi osallistua. 

Uskon, että meillä olisi mahdollisuuksia myös englantia tai muita kieliä äidinkielenään puhuvien aktivointi jäseneksi (viestintä).

Piirihallitus on tehnyt loistavaa työtä! Eduskuntavaalien lisäpaikka osoitti sen.

Kun presidentti- ja EU-vaalit lähestyvät, meillä on paljon yhteistä tehtävää. Olen tiimipelaaja. Ja piirihallituksessakin olemme tehneet yhdessä kentän kanssa työtä mm. pohdittu yhdessä vaalikärkiä, omaa Helsingin poliittista ohjelmaa, ja Helsingin demarinaisissa olen ollut Arjen turvallisuus -työryhmässä.

Työ tulevaisuuden tähtien kanssa on antoisaa, motivoivaa ja kestävämmän Suomen tulevaisuuden tekemistä.

Mitä muuta haluaisit kertoa itsestäsi?

Piirihallituksen työ on ollut antoisaa ja olen mielelläni taas Vanhankaupungin demareiden Helsingin demarien piirihallitusehdokas.

Olen ollut yhden kauden piirihallituksessa, tehnyt siellä yhdessä töitä osastojen kanssa, tehnyt antaumuksella vaalityötä ja vuodesta 2017 kuntavaaliehdokkaana.

Olen toiminut luottamustehtävässä Helsingin kaupunkiympäristön rakennukset ja yleiset alueet jaostossa varajäsenenä v. 2017 ja viime vaaleista 2021 sitten varsinaisena jäsenenä. 

Uskon että osaamisestani koulutuksen, viestinnän ja muotoilun alueella sekä verkostostani on tässä työssä on hyötyä. Asun perheeni kanssa omistusasunnossa ja lenkkeilen Alppikylän ympäristössä, ja olen ollut Arabianrannan alueella asukastalon hallituksessa. Ohjaan lopputöitä ja luennoin Aalto-yliopistossa erikoisalaltani. Olen myös aktiivinen muotoilun ja rakennetun ympäristön järjestöissä. 

Arvoni: tasa-arvo, edistän ihmisarvojen, yhdenvertaisuutta ja yhdessä tekemistä. 

Pidetään heikommista huolta – yhdessä.


Nimi: Tarja Vainiola
Sähköposti: Tarja.vainiola@pp.inet.fi
Ikä: 65
Puolueosasto: Malmin sosiaalidemokraatit


Mistä haluaisit erityisesti vastata tai mitä asioita kehittää piirin luottamushenkilönä?

Osallisuutta ja jäsenlähtöisyyttä.
Tavoitteena, että erilaisille ihmisille on itselle sopivia väyliä tuoda esiin asioita joihin pitäisi puuttua ja toki myös väyliä kertoa myönteisistä saavutuksista. Erityisesti haluan tuoda hiljaisempien ääniä kuuluviin.
Rohkeutta ja innostusta
Nykyisessä poliittisessa tilanteessa tarvitsemme kaikkien voimavarat, jotta voimme suojella helsinkiläisiä hallituksen leikkauksilta ja mahdollistaa kaikille hyvinvoinnin.

Mitä muuta haluaisit kertoa itsestäsi?

Minulle tärkeä asia on terveyspalvelujen saatavuuteen liittyvien haasteiden ratkaiseminen ja mahdollistaa kaikille helsinkiläisille riittävät terveyspalvelut sosioekonomisesta- ja työmarkkina-asemasta riippumatta. Toimintatavoiltani olen kehitysmyönteinen ratkaisija ja uudistaja.
Olen työläisperheessä ponnistanut terveydenhuollosta väitellyt tohtori, joka saa kiittää saavutuksistaan mitä suurimmissa määrin sosiaalidemokraattista liikettä.


Nimi: Santeri Velin
Sähköposti: santeri.velin@gmail.com
Ikä: 32
Puolueosasto: Eurooppademarit – Tähti ry


Mistä haluaisit erityisesti vastata tai mitä asioita kehittää piirin luottamushenkilönä?

Piirihallituksessa haluaisin olla erityisesti kehittämässä uutta järjestöstrategiaa, jonka valmistelu alkaa nyt piirikokousessa. Luonnollisesti haluan myös olla jalkauttamassa uutta SDP Helsingin poliittista ohjelmaa, jonka monivaiheinen valmistelu on saatu nyt päätökseen ja jonka valmistelussa piirihallituslaisena työryhmässä tänä vuonna olen saanut olla mukana. Koko piirin osallistava prosessi on tärkeä voimavara parhaan tiedon viemiseen politiikaksi. Poliittisenohjelman prosessi on synnyttänyt piirissämme monipuolista ja näkemyksellistä keskustelua piirillemme tärkeistä asioista. Aktiivinen ote koko piirin toimesta näkyy varmasti merkityksellisenä politiikkana.

Ensi vuonna käydään kahdet vaalit ja 2025 jo kuntavaalit. Jälkimmäinen tulee olemaan piirillemme tärkein näytön paikka piirimme huikean eduskuntavaali tuloksen jälkeen. Tänä vuonna saatu noste täytyy kanavoida ensi vuonna, jotta saamme hienon tuloksen vuonna 2025. Olin keväällä mukana tekemässä piirin vaalikampanjaa eduskuntavaaleissa erityisesti jalkatyönä ja mahdollistamassa ehdokkaidemme vaalityötä. Haluan jatkaa vaalityön tekemistä ja suunnittelemista myös ensi vuonna.

Lisäksi haluan olla kuluneen vuoden tapaan puolueosastojemme apuna ihan vain kuljettamassa telttaa pelipaikoille Hakaniemen toimistolta jos tarvetta on.

Mitä muuta haluaisit kertoa itsestäsi?

Olen toiminut piirihallituksessa nyt yhden vuoden ja pyydän luottamustanne jälleen ensi vuodelle. Tänä vuonna olen lähtenyt innolla mukaan keväällä piirin vaalityöhön ja sen jälkeen mukaan piirin poliittisenohjelman valmisteluun. Puolueosastoni Tähden johtokunnassa olen toiminut kaksi vuotta varapuheenjohtajana.

Minulla on laaja kokemus opiskelijajärjestöistä ja ylioppilasliikkeen piiristä. Olen toiminut mm. Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan hallituksessa sekä sen omistaman yhtiön Ylvan hallituksessa. Suurien lukujen talouspaperit ovat minulle tuttuja niin yleishyödylliseltä kuin yksityiseltä puolelta. Pidän myös koulutuksia yhdistysten hyvästä hallinnosta ja toiminnantarkastamisesta.

Olen kokenut tapahtumajärjestäjä. Esimerkiksi yli 5000 osallistujan yhden päivän tapahtumat ja 400 hengen viikon mittaisen kansainvälisen tieteellisen konferenssin järjestäminen sekä näiden rahoituksen järjestäminen ovat osaamistani. Uskon, että näistä tiedoista ja taidoista on etua vaalityössä, kuin jäsenten ja puolueosastojen aktivoinnissa ja tukemisessa.

Olen alunperin hyvinkääläinen demarin ja rautatieläisen poika, joka on muuttanut aikanaan opintojen perässä Helsinkiin. Ikää minulla on 32 vuotta ja opiskelen Helsingin yliopistossa teoreettista fysiikkaa.

Opiskelun oheen olen oppinut merenkulun ammatin. Aluksi toimin kansimiehenä ja nyttemmin kuusi vuotta päällikkönä kotimaan liikenteessä. Konepuolen pätevyys on myös vaikka harvemmin olen mutterilaaksosta itseni löytänyt. Tuttavallisemmin ajan siis pääasiassa Helsingin ja Espoon edustan merialueilla vesibusseja. Merellinen Helsinki on lähellä sydäntäni. Keskustelijana ja päättäjänä olen yhteistyötaitoinen ja sovitteleva.