Minna Salminen

MINUSTA

Olen Minna Salminen, 42 vuotias neuvottelupäällikkö, varavaltuutettu ja järjestöaktiivi. Asun perheeni ja koiramme Nemon kanssa Maunulassa. Varavaltuutetun roolin lisäksi johdan Helsingissä Kaupunkiliikenne Oy:n, eli entisen HKL:n hallitusta. Minulla on laajaa kokemusta niin politiikan tekemisestä kuin järjestö- ja vapaaehtoistyöstä.  

YHTEYSTIEDOT

Puh: 050 445 5350
Sähköposti: salminenminnajo@gmail.com

SOSIAALINEN MEDIA

@salminenminna
@salminen_minna

KOULUTUS

Kasvatustieteiden maisteri, pääaine erityispedagogiikka, sivuaineina sosiologia, sosiaalipolitiikka ja viestintä

LUOTTAMUSTEHTÄVIÄNI

Kaupunginvaltuuston 4. varavaltuutettu

Kaupunkiliikenne Oy:n hallituksen puheenjohtaja

TUS:n puheenjohtaja

Demarinaisten ja Helsingin Demarinaiset ry:n varapuheenjohtaja

EHDOLLA PIIRIN PUHEENJOHTAJAKSI – MINNA SALMINEN

Hyvä piirikokousedustaja,

olen ehdolla piirin puheenjohtajan tehtävään ja pyydän luottamustasi tähän tärkeään tehtävään. Haluan vaikuttaa siihen, että piirimme on vahva ja yhtenäinen toimija Helsingin politiikassa ja puolueen sisällä. Minulla on pitkä kokemus vaalityöstä, politiikasta ja järjestötyöstä.

Helsingin SDP:n täytyy tuoda julki näkemyksiä Helsingin kehittämiseen ja siihen, millaisilla päätöksillä hyvä Helsinki rakentuu. Helsingissä on muusta Suomesta poikkeavat haasteet, mutta myös mahdollisuudet. SDP:n tulee olla Helsingissä rohkea ja puolustaa niin nykyisiä kuin uusia helsinkiläisiä heidän arkisissa asioissaan. Helsingissä kokoomus pitää valtaa, jos me annamme sen pitää. Vihreät eivät ole todellinen haastaja kokoomukselle, mutta SDP on. 

Piirin on oltava vaaleissa vahva, rohkea ja näkyvä tekijä. Piirin tulee tukea ehdokkaita vaalityössä ja olla samalla poliittinen toimija, joka ottaa kantaa niihin asioihin, jotka ovat kuntalaisille tärkeitä. Näen, että piirin ja valtuustoryhmän kannattaisi linkittyä paremmin toisiinsa ja keskustella yhteisistä kannoista ja tehdä enemmän yhdessä politiikkaa. Minulla on palo ja osaaminen tuoda Helsingin SDP nykyistä varteenotettavammaksi poliittiseksi vaihtoehdoksi vaaleissa.

Avoin keskustelu lisääntyy, jos minut valitaan puheenjohtajaksi. Meidän on uskallettava käsitellä eriäviä mielipiteitä, keskustella kaikista näkökulmista ja lopuksi sitten päättää niistä. Tarvitsemme myös sellaista toimintaa piiriin, jossa vähemmän kokeneet toimijat voivat näyttää osaamistaan ja kertoa näkemyksistään. Kaikilla osastoilla on myös oltava mahdollisuus tuoda asioita käsittelyyn.

Olen neuvottelutoiminnan ja politiikan ammattilainen ja tämän osaamisen tuon piiriin. Minulla on pitkä kokemus työmarkkinajärjestöjen eri tehtävistä niin JHL:ssä, kuin akavalaisessa kentässä. Minulla on hyvät verkostot, jotka auttaisivat vaativassa piirin puheenjohtajan työssä. Tunnen toimijat niin piirissä, valtuustossa kuin puolueessa. Olen tehnyt työtä erityisavustajana, jonka johdosta osaan toimia vaativassa poliittisessa ympäristössä. Olen osallistunut myös Helsingin sisällä budjettineuvotteluihin. SDP:n jäsen olen ollut kohta 20 vuotta. Puolueen työryhmätyöskentely on minulle tuttua sihteerin roolista usean vuoden ajalta.

Naispiirin puheenjohtajana pääsin viemään meidät vaalivoittoon eduskuntavaaleissa ja kuntavaaleissa. Teimme johdollani myös upean eurovaalikampanjan viisi vuotta sitten. Kehitimme naispiirin toimintaa monin tavoin, joka on näkynyt sosiaalisessa mediassa, kannanottoina ja tapahtumina.

Demarinaisten varapuheenjohtajana olen saanut tehdä työtä yhdenvertaisuuden eteen yli kaksi vuotta. Nuoren tyttären äitinä vaalin tasa-arvoa arjessa ja näytän esimerkkiä. Turvallinen Helsinki on tavoitteeni, jonka eteen olen valmis tekemään työtä.

Vaikuttaminen onnistuu yhdessä. Minulla on tahtoa ja taitoa lähteä johtamaan yhteistä työtämme, jolla muutamme maailman paremmaksi.