Salla Saarinen

Toisin uutena puheenjohtajana laajan kokemukseni järjestöjohtamisesta, viestinnän taitoni sekä kampanjoinnin asiantuntijuuden Helsingin piirin käyttöön nyt, kun edessä ovat kahdet vaalit ja kuntavaalien voitto Helsingissä. Tapani toimia on ottaa kaikki mukaan, auttaa heitä menestymään ja löytämään oma tapansa loistaa.

Viime keväänä olin vahvasti mukana eduskuntavaalikampanjassamme: ehdokkaiden koulutuksissa, kampanjasuunnitelman teossa, koordinoimassa puolueosastojen yhteistyötä ja someviestinnässä.

Minulla on laaja kokemus vaativista johtajatehtävistä sekä siitä, miten verkostoja johdetaan ilman esihenkilöasemaa. Olen toiminut 30 vuotta eri luottamustehtävissä, mm. Amnestyn Suomen osaston luottamushenkilönä 10 vuotta ja Adoptioperheet ry:n puheenjohtajana vuosina 2015-2017, jolloin yhdistys sai merkittävää näkyvyyttä julkisuudessa. Omassa puolueosastossani olin johtokunnassa 10 vuotta ja vuodesta 2021 olen toiminut piirihallituksen jäsenenä.

Mielestäni piirin puheenjohtajan tärkein tehtävä on johtaa verkostoja ja tukea vapaaehtoisia sekä meidän poliittisia luottamushenkilöitämme: vanhaa kunnioittaen ja uutta luoden. 

Johtaisin piiriä avoimesti, viestisin selkeästi, laittaisin itseni täysillä likoon ja kannustaisin osastoja ja niiden jäseniä löytämään parhaat tavat toteuttaa sosialidemokratiaa Helsingissä. Toimisin vahvassa yhteistyössä piirihallituksen ja poliittisen johdomme kanssa. Tekisin töitä yhdessä muiden piirien puheenjohtajien kanssa, sparraten ja tukien toinen toisiamme.

Kuntavaaliohjelman valmistelussa hyödyntäisin sekä Helsingin SDP-osastojen jäsenten osaamista että erittäin laajaa kansalaisjärjestöverkostoani. Haluaisin rakentaa avointa vuoropuhelua järjestöjen ja piirin välillä.

Olen 51-vuotias ja asunut 40 vuotta Koillis-Helsingissä. Perheeseeni kuuluvat puolisoni, yhteinen täysi-ikäinen adoptiopoikamme ja kolme aikuista lasta puolisoni edellisestä liitosta. Olen neljännen polven demari. Juureni ovat Ryttylän työväenyhdistyksessä, jonka isoisoisäni oli perustamassa vuonna 1928.

Maailmaa voi muuttaa. Tarvitaan rohkeita, ratkaisukeskeisiä ihmisiä ja rajat ylittävää yhteistyötä. Minulta löytyvät vaadittava rohkeus ja ratkaisut sekä kyky tehdä laajaa yhteistyötä.

Voit lukea ajatuksistani piirin puheenjohtajuuteen liittyen myös Facebook-julkaisuistani: