SDP Helsingin poliittinen ohjelma

Helsinki – Kaikkien pääkaupunki
SDP Helsingin poliittinen ohjelma

SDP Helsingin poliittinen ohjelma on pitkän ajanjakson visio siitä politiikasta, siitä isosta kuvasta, niistä tavoitteista, joilla SDP Helsinki pyrkii kehittämään Helsinkiä, kaikkien pääkaupunkia. Ohjelmassa on listattu pitkän aikavälin tavoitteita kaupungin kokonaisuuden sekä toimialojen tuottamien palvelujen kehittämiseksi.

Ohjelmatyö käynnistettiin keväällä 2022 Helsingin tulevaisuuden skenaarioiden tarkastelulla. Piirin jäsenet osallistuivat toimialakohtaisiin ohjelmatyöryhmiin. Työryhmien työn tuloksena valmistui ensimmäinen luonnos poliittisesta ohjelmasta syyspiirikokouksen 2022 käsiteltäväksi. Piirikokous päätti ohjelmatyön valmistelun jatkamisesta ja evästi jatkotyötä.

Kevään 2023 eduskuntavaalien jälkeen piirihallitus nimesi keskuudestaan ohjelmatyöryhmän vastaamaan poliittisen ohjelman valmistelun loppuunsaattamisesta. Ohjelma on valmistelun eri vaiheissa ollut laajasti paitsi työryhmien, myös SDP:n kaupunginvaltuutettujen ja luottamushenkilöiden kommentoitavana.

Poliittinen ohjelma on elävä paperi, joka on tarkoitettu tienviitaksi SDP Helsingin päättäjille ja jäsenistölle. Maailma muuttuu ja kehittyy nopeasti. Poliittista ohjelmaa tarkastellaan ja tarvittaessa uudistetaan kahden vuoden välein yhdessä jäsenistön kanssa. Tavoitteenamme on kasvava ja tasa-arvoisesti kehittyvä, eriarvoisuutta torjuva, luonto- ja ympäristöarvoja kunnioittava Helsinki – kaikkien pääkaupunki.

Ohjelmatyöryhmän jäsenet:

Eero Kiuru, Saara Kuoppala, Santeri Velin ja Helena Ylisipola. Syyspiirikokouksen hyväksymä 11.11.2023.