KUNTAVAALIT 2025

Seuraavat kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 13.4.2025.

Kuntavaalien ehdokasasettelusta ei käydä jäsenvaalia

Kuntavaalien ehdokasasettelusta ei käydä jäsenvaalia, koska ehdokkaiksi on asetettu vähemmän henkilöitä kuin ehdokkaita kuntavaaliin on mahdollista asettaa. Näin ollen jäsenäänestystä ei järjestetä.

Piirihallitus päätti 7.5.2024 kokouksessa esittää piirikokoukselle puolueosastojen esittämät henkilöt vuoden 2025 kuntavaaleihin. Tutustu ehdokkaisiin täällä.

Piirihallitus esittää myös, että piirikokous valtuuttaa piirihallituksen päättämään jäljelle jäävien ehdokaspaikkojen täyttämisestä.

Ylimääräinen piirikokous pidetään 11.6. klo 17. Kokouksessa päätetään myös kenet piiri asettaa pormestariehdokkaaksi vuoden 2025 kuntavaaleihin.


KUNTA- JA ALUEVAALIEN EHDOKASASETTELUA KOSKEVA OHJESÄÄNTÖ

2.5. Ehdokkaiden esittäminen

[…]

Mikäli päätettyyn määräaikaan mennessä ehdolle ei asetu tai aseteta useampaa henkilöä kuin puolue voi vaaliin asettaa, ehdokasasettelu jatkuu ehdokashakemusten jättöpäivään 4.3.2025 saakka. Tällaisessa tilanteessa ehdokasasettelusta ei järjestetä jäsenvaalia, vaan ehdokasasettelusta päättää kuntavaalien osalta kunnallisjärjestön edustajisto tai puolueosaston kokous ja aluevaalien osalta piirikokous. Kyseiset toimielimet voivat osittain tai kokonaan siirtää päätösvaltaansa asiassa kunnallisjärjestön hallitukselle, osaston johtokunnalle tai piirihallitukselle.

EHDOKKAAT