Anna ääni kaupungille

  • Kerro, mitkä asiat ovat sinulle tärkeimpiä Helsingissä. Tahdomme tarjota kanavan uusille ajatuksille, toiveille ja ehdotuksille ja viedä niitä eteenpäin kaupungin päätöksenteossa.