Työryhmät

Työvaliokunta
Taru Reinikainen, Juha Jaatinen, Salla Saarinen, Ilona Törmikoski ja Tuomas Finne (siht.).

Poliittiset ohjelmatyöryhmät

Ohjelmatyön ohjausryhmä
Helena Ylisipola, pj
Eero Kiuru
Santeri Velin
Saara Kuoppala, siht.

Kasvatus ja koulutus
Liisa Ilomäki, pj
Peppi Tervo-Hiltula, vpj
Jaakko Rustanius, siht.
Nawres ayad Aldarb
Ayla Dincay
Gulzar Ismayil
Lauri Muranen
Matti Roponen
Juha Salminen
Kirsi Sutton
Rauno Viemerö
Anita Vihervaara

Kaupunkiympäristö
Kalervo Haverinen, pj
Pirjo Kivistö, vpj
Benjamin Silvani, siht.
Eetu Ahonen
Tommy Dahlström
Jan Frilander
Henrik Halén
Panu Heikkinen
Elisabeth Helander
Pekka Kettunen
Sami Kuusela
Jarmo Laaksonen
Lasse Laaksonen
Meri Laine
Kim Lehto
Petri Lillqvist
Mikko Luukkonen
Pauli Manninen
Jaakko Mäkikylä
Olli-Pekka Nyman
Sari Rennison
Jouko Sillanpää
Sari Vanhanen
Anneli Velho

Kulttuuri ja vapaa-aika
Jaana Alaja, pj
Hanna Isbom, vpj
Niko Ferm,. siht.
Arzu Caydam-Lehtonen
Arto Dahlman
Pekka Haltia
Eero Hildén
Tiia Häyry
Marianne Laxén
Jaakko Ojanne
Aino Palm
Rauli Warto
Anna-Kaisa Ylitalo

Sosiaali- ja terveystoimi
Eero Kivinen, pj
Kiti Haukilahti, siht.
Pentti Arajärvi
Sirkka Immonen
Riina Karjalainen
Oili Leppälammi
Marjo Lyytikäinen
Tuija Mäkinen
Tarja Niemi
Matti Nokela
Tarja Pajunen
Petri Pallari
Tuulikki Rask
Miina Salo
Hanna Varis
Reijo Vuorento
Helena Ylisipola
Arja Katriina Ylänkö
Inger Östergård