TURVALLISEMMAN TILAN PERIAATTEET

SDP Helsinki noudattaa toiminnassaan, tiloissaan ja tapahtumissaan turvallisemman tilan periaatteita. Käytämme sanaa turvallisempi, koska turvallisuus on subjektiivinen kokemus, eikä sitä voida ikinä 100% taata.

Osallistumalla SDP Helsingin toimintaan sitoudut noudattamaan näitä periaatteita, joten tutustu niihin huolella.

Jokainen voi vaikuttaa hyvän ilmapiirin luomiseen. Meidän kaikkien vastuulla on puuttua asiattomaan toimintaan. Toiminnassamme kaikilla tulee olla turvallinen, hyväksytty ja mukava olo.

MITÄ ON SOPIMATON JA EPÄASIALLINEN KÄYTÖS?

Sopimaton, epäasiallinen käytös sekä häirintä ovat laajoja käsitteitä.

Häirintä on yhdenvertaisuuslaissa kiellettyä syrjintää. Laissa häirintä määritellään käyttäytymisenä, jolla loukataan henkilön ihmisarvoa tarkoituksellisesti tai tosiasiallisesti.  Käyttäytymisellä luodaan kiellettyyn syrjintäperusteeseen liittyvä nöyryyttävä, uhkaava, vihamielinen tai hyökkäävä ilmapiiri.

Tasa-arvolaki (7 §) kieltää seksuaalisen ja sukupuoleen, sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuvan häirinnän.

Häirintä voi olla mm. henkistä tai fyysistä kiusaamista, kehorauhan rikkomista, erityisryhmien syrjimistä, uhkailua, sukupuolista eriarvoistamista, epäasiallista kohtelua, ahdistelua, asiattomia huomautuksia tai mustamaalausta.

SDP Helsingin toiminta, tilat ja tapahtumat ovat vapaa häirinnästä, kiusaamisesta, ahdistelusta ja muusta asiattomasta toiminnasta sekä kaikesta syrjinnästä, kuten rasismista, seksismistä, trans- ja homofobiasta, sukupuoli- ja ikäsyrjinnästä sekä henkilön terveydentilaan tai vammaan liittyvästä syrjinnästä.

Syrjinnällä tarkoitetaan sitä, että henkilöä kohdellaan huonommin kuin toisia tai hän joutuu huonompaan asemaan jonkin henkilökohtaisen ominaisuuden perusteella ilman hyväksyttävää syytä.

TURVALLISEMMAN TILAN PERIAATTEET

  • Luomme kannustavan ja solidaarisen ilmapiirin, johon jokainen voi osallistua pelkäämättä tulevansa syrjityksi. Kohtelemme toisia asiallisesti ja kunnioittavasti. Annamme keskusteluissa tilaa kaikille ja käsittelemme arkoja aiheita hienotunteisesti.
  • Huomioimme ihmisten moninaisuuden. Älä tee oletuksia kenenkään identiteeteistä, kokemuksista tai taustoista äläkä kyseenalaista niitä. Kohtaa ihmiset avoimin mielin.
  • Älä hyväksy minkäänlaista epäasiallista käytöstä. SDP Helsingin tapahtumissa ja toiminnassa on nollatoleranssi kaikenlaista kiusaamista, rasismia, syrjintää, häirintää ja väkivaltaa kohtaan. Jos koet tai havaitset epäasiallista käytöstä, tuo se järjestäjien tai häirintäyhdyshenkilöiden tietoon tai puutu tilanteeseen itse.
  • Kunnioita toisen fyysistä ja henkistä koskemattomuutta. Vain kyllä tarkoittaa kyllä. Älä pakota tai painosta ketään mihinkään, kunnioita toisten asettamia henkilökohtaisia rajoja.
  • Ennakoi ikävät tilanteet ja pyri ehkäisemään niitä. Jos keskustelun aihe tai ilmapiiri on kääntymässä ikäväksi tai jos huomaat jonkun käytöksen muuttuvan epäasialliseksi, puutu tilanteeseen hyvissä ajoin. Raportoi epäasiallisesti käyttäytyvistä henkilöistä nopeasti järjestäjille, piirin häirintäyhdyshenkilöille tai tapahtuman häirintäyhdyshenkilöille.
  • Emme halua jättää ketään yksin. Pyydä rohkeasti apua, kun tarvitset sitä. Pidä huolta muista ja itsestäsi. Älä jätä apua tarvitsevaa heitteille. Auta parhaasi mukaan tai etsi joku, joka osaa auttaa.
  • Jos rikot näitä periaatteita, pyydä anteeksi. Kaikki tekevät virheitä. Ota palaute vastaan rakentavasti ja opi virheistäsi.

YHDENVERTAISUUS

Yhdenvertaisuuden edistäminen on jokaisen toimijan vastuulla. Yhdessä voimme toimia feminististen periaatteiden tavoin ja vahvistaa moniäänistä puoluetoimintaa. Lisätietoja yhdenvertaisuuskysymyksistä voit käydä lukemassa SDP:n yhdenvertaisuusohjelmasta (https://www.sdp.fi/omasdp-opas/yhdenvertaisuus/ ).

VAALITOIMINTA

Vaalitoiminta on puoluetoiminnan ytimessä, joten on tärkeää, että myös vaalitoiminnassa otetaan yhdenvertaisuus ja kampanjoinnin turvallisuus huomioon.

Häirintää voi tapahtua esimerkiksi katukampanjoinnissa tai verkon välityksellä. On tärkeää, että kampanjaryhmissä laaditaan toimintaohje sille, miten toimitaan mahdollisissa häirintätilanteissa ja viestiä näistä toimintaohjeista ehdokkaille. Esimerkiksi kadulla tapahtuvaa kampanjointia ei saa tehdä yksin ja mahdollisissa häirintätapauksissa otetaan tarvittaessa yhteys virkavaltaan, jotta tapaukset saadaan selvitettyä. Kukaan ei saa jäädä häirintätapauksissa yksin.

ANONYYMI ILMOITUSKANAVA

Puolueella on käytössä anonyymi ilmoituskanava, jonka kautta voi tehdä ilmoituksen epäasiallisesta käytöksestä. Ilmoitukset käsitellään aina luottamuksellisesti

Piirin häirintäyhdyshenkilöt

Piirillä on omat häirintäyhdyshenkilöt Tuomas Finne ja Saara Kuoppala. Sen lisäksi piirin piirikokouksiin ja isoihin tapahtumiin valitaan omat tapahtumakohtaiset häirintäyhdyshenkilöt.

Tuomas Finne
Toiminnanjohtaja
p. 050 374 0315
tuomas.finne@sdp.fi

Saara Kuoppala
Järjestösuunnittelija
p. 050 354 3894
saara.kuoppala@sdp.fi