Kruunusillat etenee viimein

Ajankohtaista

Helsingin kaupunginvaltuusto käsitteli tänään 25.8. Kruunusillat-hanketta. Monestakin syystä on tärkeää, että hanke viimein, useiden vaiheiden jälkeen etenee valtuuston siunauksella. 

Siltahankkeessa ei ole kyse ainoastaan sillasta – kyse on luottamuksesta kaupungin päätöksenteon johdonmukaisuuteen. Siitä, voivatko kasvavan Kruunuvuorenrannan ja muun Laajasalon nykyiset sekä tulevat asukkaat luottaa kaupungin lupauksiin nopeista joukkoliikenteen yhteyksistä kantakaupungin suuntaan. 

Sujuvilla joukkoliikenteen yhteyksillä on keskeinen merkitys etenkin alle 40-vuotiaiden helsinkiläisten asumistoiveissa. Siksi on kestämätöntä, mikäli uusia asuinalueita tai merkittävää täydennysrakentamista toteutetaan tyylillä “sinne tulee uusi liikenneyhteys ehkä kuuden vuoden päästä, ellei hanke kaadu poliittisiin erimielisyyksiin”. 

Kruunuvuoren alue tulee vuoteen 2030 mennessä olemaan noin 13 500 asukkaan koti ja 800 ihmisen työpaikka. Lisäksi maankäytön tiivistämisen seurauksena muualle Laajasaloon tulee koteja 10 000 ihmiselle. Silta palvelee myös Nihdin alueen tulevia n. 3000 asukasta muun Kalasataman lisäksi. Vastaavasti sillan myötä kantakaupungista tulee olemaan jatkossa nopea yhteys Kruunuvuoren alueen kauniisiin ulkoilumaisemiin. Mahdollisesti raitiovaunuyhteys sillalta voisi tulevaisuudessa jatkua esimerkiksi Jätkäsaareen asti. 

Siltahankkeen edetessä poliittinen oikeisto on tehnyt monenlaisia ehdotuksia, joista on realismi kaukana. Ensinnäkin vaihtoehtoisia toteutustapoja sillalle on selvitetty hankkeen suunnitteluvaiheesta lähtien varsin kattavasti. Esimerkiksi metron kapasiteetti on joka tapauksessa täyttymässä Itä-Helsingissä, ja Laajasalon raitiotie helpottaa metron ruuhkia. 

Autoliikenteen salliminen sillalla taas olisi ollut omiaan aiheuttamaan hankkeen viivästymisen sekä hinnan nousun entisestään, sillä se edellyttäisi merkittäviä teknisiä muutoksia sillan toteutukseen. On epäjohdonmukaista, että kokoomuslaiset päättäjät ovat samanaikaisesti huolissaan hankkeen kustannuksista, ja pyrkivät valtuustossa lisäämään niitä merkittävästi esittämällä autoja sillalle. 

Mitä Kruunusillat-hankkeesta voidaan oppia? Paljon on puhuttu prosesseista sen varmistamiseksi, etteivät suurten hankkeiden hinnat pääse paisumaan matkan varrella. Ajattelen, että vastaavasti tarvitaan rakenteita sen varmistamiseksi, että joukkoliikennehankkeet toteutetaan ajallisesti tarkoituksenmukaisella tavalla suhteessa asuinalueiden kehittämiseen. Päätökset joukkoliikenteestä tulisi tehdä riittävän aikaisin, jotta ihmiset voivat luottaa alueen tulevaisuudennäkymiin. Vastaavasti kapunki hyötyy, kun toimivat raideyhteydet vaikuttavat luovutettavien tonttien hintoihin.

Kaupungin maapoliittisten linjausten periaate siitä, että maankäyttöä ja liikenneinvestointeja suunnitellaan aina yhdessä, kaipaa terävöittämistä. Voidaan pohtia, tulisiko esimerkiksi kaupungin valmisteilla olevaan strategiaan tai muihin suunnittelua ohjaaviin asiakirjoihin kirjata ns. joukkoliikennetakuusta uusille tai merkittävissä määrin täydennysrakennettaville asuinalueille. Tällä taattaisiin, että liikennehankkeet toteutettaisiin vahvemmin ajallisessa yhteydessä asuinalueiden suunnitteluun nähden. 

Elisa Gebhard

Kirjoittaja on helsinkiläinen kaupunginvaltuutettu ja kaupunginhallituksen jäsen