SDP:n valtuustoryhmä: Enemmän demokratiaa pormestarimalliin

Ajankohtaista

Helsingin kaupunginvaltuusto käsittelee tänään keskiviikkona kaupungin uutta johtamisjärjestelmää. Sosialidemokraattien ryhmä kannattaa johtamisjärjestelmän uudistamista, mutta haluaa mallista esitettyä demokraattisemman

Valtuustoryhmän puheenjohtaja Osku Pajamäki esitteli ryhmäpuheenvuorossa nyt esitetyn mallin ongelmakohtia sekä SDP:n esitykset mallin kehittämiseksi. Ryhmäpuheen lopusta löytyy myös SDP:n kolme pontta, jotka liittyvät asukkaiden vaikutusmahdollisuuksiin, tutkijoiden lausuntoihin ja henkilöstön asiantuntemukseen.

Arvoisa valtuuston puheenjohtaja, arvon kanssavaltuutetut,

Ennen kuin alan eritellä nyt esitellyn mallin epäkohtia, on ehkä syytä kerrata pähkinänkuoressa, miten tähän tilanteeseen on tultu.

2013 tehdyssä strategiaohjelmassa vihreiden syvä turhauma toistuvista tappioista apulaiskaupunginjohtajavaaleissa tässä valtuustosalissa johti seuraavaan kirjaukseen:

  • Uudistetaan kaupungin johtamisjärjestelmä. Uudistuksen tavoitteena on kunnallisvaalituloksen heijastuminen kaupungin johtoon, demokraattisen päätöksenteon ja sen vaikuttavuuden parantaminen ja kaupunginvaltuuston ja – hallituksen roolin vahvistaminen kaupungin johtamisessa.

Mitä tästä on sitten seurannut? Ensin kaksi vuotta johtamisenjaoston työtä sekä valtuustoryhmien kirjauksia. Työtä ja kirjauksia, jotka kaupunginjohtaja Jussi Pajunen yhteenveti esittämällä kaiken vallan keskittämistä entistä enemmän kaupunginjohtajalle.

Ja kun tämä malli ei ryhmille kelvannut niin vihreät laittoivat kaikki korttinsa siihen, että saadaan pormestarimalli ja kokoomus siihen, että oikea valta keskitetään kansliapäällikölle ja pormestarille, ja toimialat ja lautakunnat karsitaan neljään. Tästä syntyi sitten monimutkaisen pelin jälkeen laiha ja omituinen kompromissi.

Nyt esitetyssä mallissa on siis vielä jäljellä heikko side strategiatavoitteen lauseeseen, että kunnallisvaalitulos heijastuu kaupunginjohtoon mutta kaikki muu onkin sitten sanahelinää:

Voi kai aika objektiivisen varovaisestikin arvioiden sanoa, että demokraattinen päätöksenteko ja vaikuttavuus eivät parane, ja kaupunginvaltuuston ja hallituksen rooli ei kasva.

Minä koetan perustella näkemyksemme:

Ensinnäkin sana vaikuttavuus on jätetty esityksestä kokonaan pois ja se on korvattu muodikkaasti tuottavuudella ja kustannustehokkuudella.

Demokraattisen päätöksenteon ja vaikuttavuuden parantaminen on ajateltu hoidettavan niin, että nykyiset kolmekymmentä lauta-ja johtokuntaa karsitaan neljään sekä muutamaan jaostoon, jonka mahdollisesta itsenäisestä päätösvallasta kellään ei ole toistaiseksi hajuakaan.

Kaupunginvaltuuston rooliksi jää tosiaan nimittää puolueiden välisten neuvottelujen jälkeen pormestari ja apulaispormestarit, jotka sitten käyttävät saamaansa asemavaltaa lautakuntien puheenjohtajina, KH:n jäseninä sekä valtuutettuina.

Heidänkin valtansa on kuitenkin erittäin rajattu, sillä esittelyoikeutta tai valmisteluvastuuta heillä ei ole. (KUVA)

Kaikki esittelyvalta on kasattu kansliapäällikölle ja tätä esittelyvaltaa todella riittää. Kansliapäällikkö toimii kaikkien neljän toimialajohtajan hallinnollisena sekä substanssiesimiehenä ja HÄN; kansliapäällikkö esittelee kaikkien toimialojen kaikki asiat kaupunginhallitukselle.

Sitaatti esityksestä:

– Kansliapäällikkö toimii kaupunginhallituksen esittelijänä. Mikäli kansliapäällikön esitys poikkeaa toimialasta vastaavan pormestarin tai apulaispormestarin kannasta eikä pormestari anna asialle esittelylupaa, alistetaan pohjaesityksen muoto pormestariston (ent. johtajisto) päätettäväksi. Pormestaristossa tehdyn sisällöllisen päätöksen esittely kaupunginhallitukselle voisi tapahtua pormestarin toimesta

Apulaispormestari ei siis oikein mitenkään pääse esittelemään johtamansa toimialan asioita. Kansliapäällikkö esittelee kaikki asiat kulttuurista kaupunginsuunnitteluun. Esittelijä vaihtuu vain, jos pormestari on kansliapäällikön kanssa eri mieltä, ja hän alistaa esittelyn pormestariston päätettäväksi, ja jos pormestari äänestää siellä kansliapäällikköä vastaan, toimii esittelijänä pormestari- ei toimialasubstannsistavastaava apulaispormestari.

Malli on käsittämättömän huono apulaispormestareiden näkökulmasta. Tämä on malli, jossa todellinen valta keskitetään suoraan ja liki jakamattomasti kansliapäällikölle. Hämmästelen, jos tämä todella on valtuuston käsitys siitä, kuinka kunnallisvaalitulos parhaiten heijastuu kaupungin johtoon?

Näin olisi vain, jos kansliapäällikkö valittaisiin suoralla kansanvaalilla.

Ja arvoisat valtuutetut, esittely- ja valmisteluvalta on todellista valtaa, jonka aina tulisi olla siellä missä on paras asiantuntemus.

Siksi toivon tukea ryhmämme vastaesitykselle. Kaupunginhallituksessa ne olivat palautusesityksen muodossa, sillä elimme vielä siinä toivossa, että oltaisiin voitu yhdessä virkavastuulla toimivien valmistelijoiden kanssa luoda kestävä malli.

Korostan, että meillä ei ole mitään sitä vastaan, että kaupungin poliittiselle johtamiselle saadaan kasvot ja vastuu – tulos tai ulos. Eli pormestarimalli. Sen hintana ei kuitenkaan voi olla absoluuttinen vallan keskittäminen kansiapäällikölle.

MEIDÄN MALLIMME tärkeimmät kohdat ja selitys:

KAUPUNGINHALLITUKSESSA ESITTELIJÖINÄ TOIMIVAT ASIOIDEN VALMISTELUSTA VASTAAVAT TOIMIALAJOHTAJAT, JOLLOIN APULAISPORMESTARIT OVAT HEIDÄN ESIMIEHIÄÄN SUBSTANSSIASIOISSA. KANSLIAPÄÄLLIKKÖ ESITTELEE VAIN KANSLIAN ASIAT, HÄN ON KESKUSHALLINNON TOIMIALAJOHTAJA JA TOIMIALAJOHTAJIEN HALLINNOLLINEN ESIMIES.

MIKÄLI PORMESTARI TAI APULAISPORMESTARI EI HYVÄKSY ALAISENSA TOIMIALAJOHTAJAN ESITYSTÄ TAI JOHTAMANSA TOIMIALALAUTAKUNNAN PÄÄTÖSTÄ, HÄN TEKEE KAUPUNGINHALLITUKSESSA VASTAESITYKSEN JA KAUPUNGINHALLITUKSEN ENEMMISTÖ MUUTTAA PÄÄTÖKSEN HALUAMAANSA MUOTOON. PORMESTARIN ESITTELYLLE TAI PORMESTARISTON ESITTELYLUVALLE EI OLE TARVETTA.

– TOIMIALAJOHTAJAT OVAT SUBSTANSSIASIOISSA VASTUUSSA APULAISPORMESTARILLE JA TOIMIALALAUTAKUNNALLE.
– PALVELUALUEJOHTAJAT JA MUUT JOHTOSÄÄNNÖISSÄ MÄÄRITELLYT VALMISTELEVAT VIRANHALTIJAT TOIMIVAT LAUTAKUNTIEN ESITTELIJÖINÄ. SELVITETÄÄN
– MAHDOLLISUUS, ETTÄ LUOTTAMUSHENKILÖELIMEN (TOIMIALALAUTAKUNNAN TAI JAOSTON) ENEMMISTÖLLÄ OLISI OIKEUS PÄÄTTÄÄ JONKIN ASIAN OTTAMISESTA ESITYSLISTALLE.

Arvoisa puheenjohtaja, Toivon, että valtuusto ei vie läpi keskeneräistä ehdotusta. Tämän jälkeen kaupungin organisaation mylläys ei enää tänne ennen vaaleja tule.

Osku Pajamäki

SDP:n valtuustoryhmän puheenjohtaja

 

SDP:n ponnet liittyen johtamisjärjestelmästä tehtävään päätökseen:

1 Kaupunginvaltuusto edellyttää, että osana jatkovalmistelua tehdään tarkennetut esitykset asukkaiden vaikutus- ja osallistumismahdollisuuksista kaupungin päätöksentekoprosessiin. (Kaarin Taipale)

2 Kaupunginvaltuusto edellyttää, että osana jatkovalmistelua, esimerkiksi johtosääntöjen valmistelun yhteydessä, pyydetään hallintotieteen tutkijoilta lausunnot. (Pilvi Torsti)

3 Kaupunginvaltuusto edellyttää, että osana jatkovalmistelua kaupungin henkilöstön asiantuntemus hyödynnetään systemaattisella prosessilla. (Pilvi Torsti)