SDP Helsingin ryhmäaloite: Helsingille koronapandemian jälkeinen elpymisohjelma

Ajankohtaista

Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä esittää, että kaupunki laatii laaja-alaisen koronapandemian jälkeisen elpymisohjelman. Ohjelmalle osoitetaan erillinen rahoitus.

Koronapandemian sosiaaliset ja taloudelliset seuraukset ovat merkittävät. Yli vuoden jatkunut poikkeusaika on kohdellut eri ihmisryhmiä hyvin epätasaisesti. Muun muassa yksinäisyys, mielenterveysongelmat, työttömyys ja liikkumattomuus ovat lisääntyneet koronakriisin seurauksena. Helsingissä kriisi on osunut erityisen pahasti matkailu- ja ravintola-alaan sekä tapahtuma- ja kulttuurialaan. Nämä ovat vahvasti kaupunkilaisia elinkeinoja.

Sosiaaliset ongelmat ovat lisääntyneet erityisesti nuorten ja iäkkäiden keskuudessa. Sosiaalisten kontaktien rajoittaminen on ollut erityisen vaikeaa nuorille. Varsinkin ammatillisessa koulutuksessa etäopetus on ollut haastavaa ja moni nuori on jättänyt koulun kokonaan kesken. Syrjäytymisriskissä olevien nuorten määrä on kasvanut ja tilanne vaikeutunut. Monet ikäihmiset asuvat Helsingissä yksin ja poikkeusaika on tarkoittanut osalle täyttä eristäytymistä kotiin. Liikunnan väheneminen on vaikuttanut ihmisten hyvinvointiin. Näiden ongelmien jälkihoito vaatii kaupungilta merkittäviä panostuksia.

Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä esittää, että kaupungin elpymisohjelmassa huomioidaan ainakin seuraavat tekijät:

Lapset ja nuoret:

 • mielenterveyden tukipalvelut ja jonojen purkaminen
 • neuvolatoiminnan palautuminen ja perheiden tuki
 • oppimisvajeen paikkaaminen
 • opintonsa keskeyttäneiden tukeminen
 • pitkäaikaisvaikutusten seuranta

Terveys ja hyvinvointi

 • hoitovelan purkaminen
 • liikkumisen lisääminen
 • ikäihmisten hyvinvointi
 • koronan vaikutukset asunnottomuuteen ja päihdeongelmiin

Kulttuuri- ja tapahtuma-alan elpyminen 

 • suora tuki kulttuuritoimijoille
 • kaupunki alustana ja mahdollistajana 

Työllisyys

 • nuorten työllisyys
 • pitkäaikatyöttömyyden ehkäiseminen
 • koronatilanteen huomiointi työllisyyden kuntakokeilussa

Kaupunkisuunnittelu

 • keskustan vetovoima
 • elvyttävät investoinnit ja asuntorakentaminen
 • etätyön vaikutukset esim. liikenteeseen ja toimistotilan tarpeeseen