Ilkka Kantola lähtee ehdolle eduskuntaan Helsingistä  

Ajankohtaista
Eduskuntavaaliehdokas Ilkka Kantola

Entinen kansanedustaja ja Diakonissalaitokselta eläkkeelle jäänyt Ilkka Kantola on nimetty Helsingin SDP:n eduskuntavaaliehdokkaaksi.

Ilkka Kantola on toiminut aiemmin kansanedustajana Varsinais-Suomessa kolmen kauden ajan. Viime vuoden alussa hän jäi eläkkeelle Diakonissalaitoksen yleishyödyllisen toiminnan johtajan tehtävästä. Ennen kansanedustajuuttaan Kantola on työskennellyt Turun arkkihiippakunnan piispana seitsemän vuotta. Kantola kertoo haluavansa palata eduskuntatyöhön, koska on huolissaan syrjäytymisestä ja yhteiskunnan eriarvoistumiskehityksestä.

Etiikan alalta teologian tohtoriksi väitelleen Kantolan kampanjassa kantavana teemana on arvojen merkitys. Kantolan mukaan tulevalla vaalikaudella edessä on hankalia valintoja, kun on sovitettava yhteen koulutuksen, hyvinvoinnin ja hoivan tarpeet ja toisaalta tasapainotettava taloutta. ”Edessä olevat valinnat ovat poliittisia ja vaativat vahvaa eettistä arviointia. Poliittiset ratkaisut nousevat puolueitten tunnustamista arvoista. Arvoilla on väliä.”

Kantola kokee käsityksensä arvojen syvällisestä merkityksestä käytännön ratkaisuille vahvistuneen entisestään Diakonissalaitoksella työskentelyn myötä. Hän korostaa, että yhteiskunnan marginaaliin sysätyt on nostettava keskemmälle samalla, kun huolehditaan laajan keskiluokan pärjäämisestä. ”Yhteiskunnan tasapainoinen kehitys edellyttää sitä, että ketään ei hylätä yhteiskunnan ulkopuolelle”, Kantola painottaa.

Turvallisuuteen liittyvät kysymykset ovat nousseet huolenaiheiden kärkeen kuluneen vuoden aikana Ukrainan sodan myötä. Kantolan mukaan samalla kun tuetaan Ukrainaa Venäjän hyökkäyksen torjumisessa, on kyettävä katsomaan pidemmälle tulevaisuuteen. Kun sota päättyy, on pystyttävä rakentamaan maailmaa, jossa keskinäiselle luottamukselle ja yhteistyölle löytyy paikka. ”On jaksettava uskoa rauhan hedelmällisyyteen, vaikka juuri nyt toiveita rauhasta ei ole näköpiirissä”, toteaa Kantola.

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:

Ehdokas Ilkka Kantola, 050 512 2173, ilkkakantola57@gmail.com

Vaalipäällikkö Kalle Högbacka, 040 030 4574, kallehogbacka88@gmail.com