Kuntavaaliohjelma: Helsinki 24/7

1. Koti ja metropoli

2. Vakaa ja uudistuva

3. Lämmin ja huolehtiva

***

1. Koti ja metropoli

Rakennamme Helsinkiä, jossa on mahdollista asua kohtuuhintaan ja jossa jokaisella on koti. Kaupungissamme on tilaa niin täällä syntyneille kuin tänne muuttaneille. Haluamme vahvistaa Helsingin asemaa kansainvälisenä metropolina.

Helsingin joukkoliikenteen on oltava luotettavaa ja edullista. Sen on palveltava tasapuolisesti koko kaupunkia kaikkina vuorokaudenaikoina. Rakennamme Helsinkiä, jossa liikkuminen on mukavaa, turvallista ja sujuvaa niin kävellen, pyörällä kuin omalla autolla.

Helsinki on omaleimaisten ja elinvoimaisten kaupunginosien kokonaisuus. Rakennamme Helsinkiä, jossa kaupunginosien oma identiteetti ja kulttuuri ovat rikkaus ja voimavara. Kaupungissamme kaikki alueet voivat kukoistaa.

Kaikkialla Helsingissä on oltava turvallista asua ja elää. Rakennamme turvallisuutta kohtaamalla ja ratkomalla turvattomuuden syitä, emme
muureja pystyttämällä.

Helsinki luo edellytykset sadoille tuhansille työpaikoille. Rakennamme
Helsinkiä, jossa on hyvä työskennellä, yrittää ja työllistää. Haluamme, että kaupunkimme on myös työnantajana esimerkillinen, reilu ja vastuullinen ja että sen henkilöstö voi tuntea ylpeyttä työstään yhteiseksi hyväksi.

2. Vakaa ja uudistuva

Ilmastonmuutos on ihmiskunnan kohtalonkysymys. Me rakennamme
Helsinkiä, joka tekee ympäristötietoisia valintoja ja huolehtii kierrätyksen toimivuudesta. Fossiilisten polttoaineiden käyttö on lopetettava ja kiinnitettävä huomiota erityisesti lämmön ja energian ympäristöystävällisempään tuotantoon.

Helsinki on vetovoimainen opiskelukaupunki, jossa koulutus ja sivistys ovat jokaisen oikeus. Rakennamme Helsinkiä, jossa varhaiskasvatus ja peruskoulu löytyvät läheltä kotia. Takaamme kaikille mahdollisuuden monipuoliseen opintopolkuun aidosti maksuttomalla toisella asteella sekä tukemalla helsinkiläisiä korkeakouluja.

Rakennamme Helsinkiä, joka on kotoutumisen edelläkävijä. Jokainen tänne työn, opintojen, turvan tai vaikka rakkauden vuoksi muuttanut otetaan mukaan yhteiskuntamme täysivaltaiseksi jäseneksi.

Helsingin ja helsinkiläisten hyvinvointi nojaa monipuoliseen elinkeinoelämään, yrittäjyyteen ja innovaatioihin. Meillä on koko maan osaavin ja koulutetuin työvoima ja yli puoli miljoonaa kuluttajaa. Rakennamme Helsinkiä, jossa on mahdollisuudet luoda uutta, yrittää ja työllistää. Mahdollistamme uutta yritystoimintaa myös toimitila- ja
liikennepoliittisin ratkaisuin.

3. Lämmin ja huolehtiva

Rakennamme Helsinkiä, jossa yhteiset palvelut ovat aidosti kaikkien saavutettavissa, ja esteettömyys toteutuu niin fyysisessä ympäristössä kuin sähköisessä asioinnissakin. Meidän Helsinkimme huolehtii ja kuuntelee jokaista kaupunkilaista.

Terveydenhuollon parhaan osaamisen on oltava kaikkien tarvitsijoiden ulottuvilla koko kaupungissa. Rakennamme Helsinkiä, jossa jokaisella on mahdollisuus hyvään hoitoon ja hoivaan. Rakennamme kaupunkia, joka tarjoaa mahdollisuuden hyvään elämään sekä aktiiviseen, arvokkaaseen vanhuuteen. Helsingissä näkyy elämän koko kirjo. Joskus yhteiskunnan turvaverkkoja tarvitaan kipeästi.

Rakennamme kaupunkia, joka välittää ja huolehtii, ja jossa syrjäytymiseen ja osattomuuteen etsitään ratkaisut.Rakennamme Helsinkiä, joka kantaa huolta nuorten hyvinvoinnista ja tavoittaa ne, jotka tarvitsevat tukea. Helsingissä jokaisella lapsella ja nuorella on yhtäläinen mahdollisuus harrastaa.

Helsinki on Suomen kulttuuripääkaupunki. Kulttuuri tuottaa jokapäiväistä
hyvinvointia ja sen vaikutukset ulottuvat laajalle. Rakennamme Helsinkiä, jossa kulttuurialaa tuetaan monipuolisesti ja sen toimijoista pidetään huolta silloinkin, kun on vaikeaa. Aidosti koko kaupunkia ja kaikkia helsinkiläisiä palvelevasta kirjastoverkosta on pidettävä huolta.

Helsingin metsät, rannat ja saaristo ovat ainutlaatuisia. Torit, aukiot, puistot ja puistikot ovat kaupunkiympäristön henkireikiä. Rakennamme Helsinkiä, jonka kasvaessa varmistetaan, että tilaa jää myös lenkkipoluille ja virkistysalueille.

Vaaliohjelman kieliversiot:

Municipal election platform: Helsinki 24/7

Kommunalvalsprogram Helsinki 24/7

البرنامج الانتخابي للبلديات: هلسنكي 7/24

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА НА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВЫБОРАХ: ХЕЛЬСИНКИ 24/7

BARNAAMIJKA DOORASHADA DEGMADA: HELSINKI 24/7