På svenska: Kommunalvalsprogram Helsinki 24/7

1. Hem och metropol

Vi bygger ett Helsingfors, där man kan bo till skäligt pris och där alla har ett hem. I vår stad finns det rum för såväl de som fötts i staden som de som flyttat in. Vi vill stärka Helsingfors ställning som internationell metropol.

Helsingfors kollektivtrafik ska vara pålitlig och förmånlig. Den ska tjäna jämlikt i hela staden under hela dygnet. Vi bygger ett Helsingfors, där det är trevligt, tryggt och smidigt att gå, cykla och köra.

Helsingfors är en helhet som består av unika och livskraftiga stadsdelar. Vi bygger ett Helsingfors, där stadsdelarnas egen identitet och kultur är en rikedom och styrka. I vår stad kan alla områden blomstra.

Det ska vara tryggt att leva och bo i alla delar av Helsingfors. Vi skapar trygghet genom att åtgärda orsakerna till otrygghet, inte genom att bygga murar.

Helsingfors skapar förutsättningar för hundratusentals arbetsplatser. Vi bygger ett Helsingfors, där det är bra att jobba, driva företag och anställa. Vi vill också att vår stad som arbetsgivare är exemplarisk, rättvis och ansvarsfull, och att personalen kan känna stolthet för sitt jobb för det gemensamma bästa.

2. Stabil utvecklare

Klimatförändringen är mänsklighetens ödesfråga. Vi bygger ett Helsingfors, som gör miljömedvetna val och ser till att återvinningen fungerar. Vi måste sluta använda fossila bränslen och fästa särskild uppmärksamhet vid miljövänligare produktion av värme och energi.

Helsingfors är en attraktiv studiestad, där bildning är allas rättighet. Vi bygger ett Helsingfors, där småbarnspedagogiken och grundskolan finns nära hemmet. Vi garanterar alla möjlighet till en mångsidig lärostig i genuint avgiftsfri gymnasie- eller yrkesutbildning och genom att stöda högskolorna i Helsingfors.

Vi bygger ett Helsingfors, som är föregångare vad gäller integration. Alla som kommer hit för arbete, studier, trygghet eller kärlek tas med som fullvärdig medlem i vårt samhälle.

Helsingfors och helsingforsarnas välfärd bygger på ett mångsidigt näringsliv, företagsamhet och innovationer. Vi har landets mest kompetenta och utbildade arbetskraft och över en halv miljon konsumenter. Vi bygger ett Helsingfors, där det finns möjligheter att skapa nytt, starta företag och sysselsätta. Vi möjliggör ny företagsverksamhet även genom utrymmes- och trafikpolitiska lösningar.

3. Varm och omtänksam

Vi bygger ett Helsingfors, där de gemensamma tjänsterna på riktigt är tillgängliga för alla. Tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning ska förverkligas både i den fysiska och den digitala miljön. Vårt Helsingfors tar hand om och lyssnar på varje invånare.

Det bästa kunnandet inom hälsovården ska finnas till hands för alla som behöver det i hela staden. Vi bygger ett Helsingfors, där var och en har möjlighet till god vård och omsorg. Vi bygger en stad, som erbjuder möjlighet till ett gott liv och en aktiv, värdig ålderdom. I Helsingfors syns livets alla sidor. Ibland behöver man akut hjälp av samhällets skyddsnät

Vi bygger en stad som bryr sig och tar hand om sina invånare, och som söker lösningar mot utslagning och stärker delaktigheten. Vi bygger ett Helsingfors som tar hand om ungas välfärd och når ut till dem som behöver stöd. I Helsingfors ska varje barn och ungdom ha lika möjlighet till en hobby.

Helsingfors är Finlands kulturhuvudstad. Kulturen skapar välfärd varje dag och ger långtgående effekter. Vi bygger ett Helsingfors, där kulturbranschen ges mångsidigt stöd och man tar hand om kulturaktörerna även när det är tufft. Vi måste ta hand om nätverket av bibliotek som genuint betjänar hela staden och alla invånare.

Helsingfors skogar, stränder och skärgård är unika. Torgen, skvärerna och parkerna är stadsmiljöns andningshål. Vi bygger ett Helsingfors, där det finns utrymme för joggingstigar och friluftsområden även då staden växer.