Ajankohtaista

Piiritoimisto muuttaa

Piiritoimisto siirtyy huhtikuun alusta alkaen puoluetoimiston yhteyteen. Samalla lankapuhelimet lakkaavat toimimasta, ja henkilökunnan tavoittaa jatkossa vain matkapuhelinnumeroista. Uusi osoite on 2.4. alkaen Saariniemenkatu 6, 00530 Helsinki. Muuton vuoksi piiritoimisto on suljettuna 28.3.-2.4. Piiritoimisto saa myös uuden työntekijän huhtikuun alusta alkaen.…
Lue lisää

Helsingin Demarit: Kaupungin strategia tähtää eriarvoisuuden vähentämiseen

Helsingin valtuustoryhmät pääsivät viime viikonloppuna sopuun kaupungin strategiasta kuluvalle valtuustokaudelle. Sosialidemokraatit painottivat ryhmien välisissä neuvotteluissa terveyserojen kaventamista, nuorisotakuun toteuttamista, monipuolisen asuntotuotannon lisäämistä ja talousraamin asettamista sellaiselle tasolle, että palveluja ei tarvitse leikata.Valtuustoryhmän puheenjohtaja Osku Pajamäki on tyytyväinen neuvottelukokonaisuuteen, vaikka omista…
Lue lisää

Epävarmuus taloudesta kasvaa

Risto Kolanen, Lauttasaari –lehti 28.2.2013, Kaupunginvaltuuston vaiheilta Kaupunginvaltuusto kävi 13.2. saatekeskustelun vuoden 2014 talousarvion raamien valmisteluun. Budjettiraamista neuvotellaan ryhmien välillä myöhemmin keväällä. Erot uusien ryhmävetureiden puheissa syntyvät jo perusteista: velkaantuko Helsinki liikaa vai onko sillä varaa nykyiseen palvelutasoon ja tulevaisuusinvestointeihin?…
Lue lisää

Heta Warto haluaa tehdä ihmisläheistä Stadin Ruusua

Helsingin Sosialidemokraattien piirihallitus valitsi vuodenvaihteen avoimen haun jälkeen Stadin Ruusun uudeksi päätoimittajaksi, 31-vuotiaan Heta Warton. Uusi päätoimittaja on Töölössä syntynyt toisen polven stadilainen ja kolmen pojan äiti koillisesta Helsingistä. Hän on saanut toimittajakoulutuksen Laajasalo-opistosta, mutta työskentelee markkinointi- ja myyntitehtävissä. Heta…
Lue lisää

SDP:n ryhmäpuheenvuoro kaupunginvaltuuston talousarviokeskustelussa

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, Talousarvion lähetekeskustelu yhdistyy nyt voimakkaasti valtuustostrategiaan. Strategia asettaa talousarviolle lähtökohdat ja reunaehdot. Toimintaympäristömme on osin arvaamattomassa muutoksen tilassa. Strategialuonnos korostaa siksi perustellusti demokratiatyön merkitystä sekä globalisaation tuomia uusia haasteita ja mahdollisuuksia. Tähän pyrimme myös talouspolitiikalla. Taloudenpidossaan…
Lue lisää

Stadin Demarit: Kaupunki mukaan asuntorakentamiseen

Helsingin sosialidemokraattien piirihallitus vaatii kaupungin jatkuvaan asuntopulaan uusia ja rohkeita ratkaisuja. Nykyiset rakennuttajat, rakentajat ja niiden nauttimat tuet eivät yksinkertaisesti kykene vastaamaan yhä lisääntyvään kysyntään riittävissä määrin. Suuret rakennusyhtiöt eivät toimi riittävän kilpailluilla markkinoilla, mikä on johtanut jopa kartellin omaiseen…
Lue lisää

Suomi puolustaa EU:n parlamentarismia

Risto Kolanen, Lauttasaari –lehti 24.1.2013 Pitkäaikainen ulkoministeri Erkki Tuomioja vieraili saarella puhumassa ”Suomalaisen ja eurooppalaisen demokratian kriisistä” ravintola Casa Maressa Lauttasaaren demareiden avoimessa yleisötilaisuudessa. Tallberg-kabinetti täyttyi vilkkaaseen keskusteluun puhjenneesta yleisöstä. Tuomioja ihmetteli sitä, että EU:n kriisikokousten alla päätöksentekijät eivät tiedä,…
Lue lisää

Helsingin Demarit: Palvelualoitteen kaatuminen on helsinkiläisten etu

Helsingin Demarit esittivät kaupunginhallituksessa palvelualoitteen hylkäämistä, ja ovat tyytyväisiä, että palvelualoitetetta ei oteta Helsingissä käyttöön. Palvelualoitteen hyväksyminen olisi tarkoittanut, että kaikki kaupungin palvelut ovat kaupan. Esitys aliarvioi kaupungin omaa palvelutuotantoa sekä työntekijöiden panosta. Myös lainsäädäntö asettaa lukuisia esteitä palvelujen yksityistämiselle,…
Lue lisää

Jeminan monta elämää hurmasi Zodiakissa

Risto Kolanen, Lauttasaari –lehti 17.1.2013 Uuden tanssin keskus Zodiakin syksy Kaapelitehtaalla huipentui joulukuulla Jyrki Karttusen kantaensi-iltaan ”Jeminan monta elämää”. Keskipolven tanssijoiden ja koreografien kärkeen kuuluva Karttunen antaa esityksessä kehonsa ja mielensä vanhenevan drag-diivan käyttöön eikä häpeä lainkaan antaa kasvojensa kulumisen…
Lue lisää

Stadin Demarit painottaa UL:n vaihemaakuntakaavassa: Yhdyskuntarakenteen eheyttäminen ja lähipalveluiden merkitys keskeistä

Helsingin Sosialidemokraatit ry (Stadin Demarit) painottaa nyt tarkistetun kaupan ratkaisun osalta jo 8.6.2012 antamassaan lausunnossa esittämiään näkökulmia, jotka olivat myös kaavatyön lähtökohtia: alue- ja yhdyskuntarakenteen eheyttämistä ja lähipalveluiden merkitystä. Oudoksuimme kaavaehdotuksessa esitettyjen keskustojen ulkopuolisten, seudullista merkitystä omaavien vähittäiskaupan suuryksiköiden suurta…
Lue lisää