Tomi Sevander: Valtuustokauden tilinpäätös


SDP:n valtuustoryhmän puheenjohtaja Tomi Sevander summasi Helsingin Sosialidemokraattien kevätpiirikokouksessa kuluneen valtuustokauden suurimmat kysymykset ja SDP:n saavutukset.

”Kun vaikeisiin asiakysymyksiin haetaan helppoja ratkaisuja populismin voimalla, on SDP:n tehtävänä ylläpitää analyyttistä keskustelua ja etsiä vaikeisiin kysymyksiin järkeviä toteuttamiskelpoisia ratkaisuja.”

Lue Sevanderin koko puhe tästä:

Puheenjohtaja, piirikokousväki

Tuoreena valtuustoryhmän puheenjohtajana tarkoitus on niputtaa yhteen kuluva neljän vuoden valtuustokausi – missä asioissa olemme olleet aloitteellisia ja mitkä ovat olleet meille kipukohtia. Ja toisaalta tarkastella mitkä kysymykset mahdollisesti seuraavat meitä seuraavalle valtuustokaudelle.

Talous kun kuntapolitiikan ydintä niin siitä on johdonmukaista aloittaa.

Valtuustokauden alussa kaupunginjohtaja Pajunen ja kokoomus lähtivät siitä, että samaan aikaan kun Helsinkiin ennustetaan muuttavan ennätysmäärä uusia asukkaita, eli väkiluku kaupungissa kasvaa, uusille asukkaille ei budjetoitaisiin lainkaan palveluita, ei lisättäisi resursseja, ei uusia tiloja varhaiskasvatukseen, opetukseen, soteen, ei mihinkään.

Alettiin puhua tuottavuustavoitteesta ja investointikatosta. Tuottavuustavoite on ymmärrettävää, mikäli sillä aidosti saataisiin kulurakenteesta ”löysiä pois” tai mikäli sen avulla saataisiin kohdennettua resursseja paremmin.

Valitettavasti tuo tuottavuustavoite alkoi valtuustokaudella osittain jo näyttää mekaaniselta leikkurilta, joka eniten toi haasteita suurten budjettien virastoista soten ja opetuksen puolelle. Sotessa vanhuspalvelun resurssit ovat olleet äärirajoilla, opetuksen puolella viesti on ollut, säästetäänkö seinistä vai opetuksesta.

Tästä syystä jokavuotisissa budjettineuvotteluissa on jouduttu tekemään korjauksia soten ja opetuksen budjetteihin, osittain jopa kikkailemalla muun muassa tilavuokria alentamalla. Korjauksia on toki tehty muihinkin kaupungin toimijoiden budjetteihin, mikäli tuottavuustavoite on osoittautunut mahdottomaksi toteuttaa.

Myös investointikatto huomattiin aikaisessa vaiheessa ongelmalliseksi. Samaan aikaan kun tarkoitus olisi rakentaa uusille asuinalueille uutta infraa kaupungin kasvun mahdollistamiseksi, investointikaton takia hankkeet olisivat jäissä. Lopulta kun tämän jo huomattiin jarruttavan kaupungin kasvua, investointeihin saatiin joustoa.

Me olemme pitäneet keskustelua yllä, että kaupungin talous on terveellä pohjalla. Vaikka velkaa on otettu ja velan määrä on kasvanut valtuustokauden aikana, me emme ole ottaneet euroakaan syömävelkaa. Velkaa on otettu investointeihin, joka on aivan normaali investointien rahoitusmuoto infran, teiden, siltojen rakentamisiin. Samalla kun velkaa on otettu, kaupunki on vaurastunut, kaupungin tase on vahvistunut jopa velanottoa enemmän. Vuonna 2016 kokonaisvelan määrä on jopa laskenut edelliseen vuoteen nähden, vuoden 2016 tilinpäätös on tiedon mukaan yli 450 milj. euroa ylijäämäinen. Kaupungin pankkitileillä oli vuodenvaihteessa yli miljardi euroa rahaa, suunnilleen saman verran kuin mitä on velkaa.

Eli voisi sanoa, että Helsingillä jos kellään on mahdollisuus toteuttaa SDP:n pitkäaikainen tavoite maksuttomasta varhaiskasvatuksesta, toki pienen harkituin askelin. Helsingillä on myös varaa olla perimättä terveyskeskusmaksuja jatkossakin, varaa olla puolustamassa subjektiivista päivähoito-oikeutta.

Kuntapolitiikassa päätöksenteon keskiössä kun on puoluerajat ylittävä yhteistyö ja asioista sopiminen, on aina vakava paikka miettiä missä kohtaa yhteistyöstä ja sovusta irtaannutaan. Irtiotoissa on myös aina riskinsä. Esim. jäämällä budjettisovusta ulos, se takaa ainakin sen, ettei pääse vaikuttaan lainkaan siihen mihin rahoja kohdennetaan. Kokonaisharkinta ja vaikuttamishalu piti valtuustoryhmämme mukana budjettisovussa joka vuosi. Ja uskallan väittää, että se on ollut kahdesta vaihtoehdosta parempi ratkaisu.

Yleiskaavan läpisaaminen tällä valtuustokaudella oli valtuustostrategian yksi keskeisimmistä tavoitteista. Yleiskaava harvoin on täydellinen, vaan se jos mikään on useiden kompromissien summa. Kaupunkibulevardit ja keskuspuisto, täydennysrakentaminen, uudet alueet, Malmin lentokenttää myöten ovat puhuttaneet pitkin valtuustokautta, ja tulevat puhuttamaan myös ensi kaudella.

Valtuustoryhmämme aloitteesta valtuusto nosti kaupungin asuntotuotantotavoitetta. Siksi olisi varsin johdonmukaista myös olla jatkossakin puolustamassa, että kaupunkiin saadaan kaavoitettua riittävästi tontteja tavoitteemme pohjaksi. Tarkoittaa myös Malmin lentokentän aluetta, joka kaavoitettuna ja rakennettuna on meille kaikille helsinkiläisille satojen miljoonien arvoinen kokonaisuus, kun otetaan huomioon tonttien vuokra-ja mahdolliset myyntituotot, saatavat kiinteistöverot, tulevien helsinkiläisten kunnallisverotuotot. Uusien asukkaiden ostovoiman tuomat suorat ja välilliset hyödyt, puhumattakaan niistä työpaikoista jotka alueen rakentaminen tuo mukanaan.

Uudelta valtuustoryhmältä tullaan kysymään myös siitä, pitääkö asuntojen kokoja säännellä vai annetaanko markkinoiden päättää, minkä kokoisia asuntoja kaupunkiin rakennetaan. Me olemme olleet enemmän sääntelyn kannalla, sillä näin varmistettaisiin jatkossakin monipuolinen asuntotarjonta, ja että asunnot olisivat myös väljiä ja niissä olisi viihtyisä asua. Me tiedämme jo nyt, että Helsingissä asutaan muuta maata ahtaammin.

Lisäksi kantaamme tullaan kysymään missä määrin Helsingin kävelykeskustaa pitäisi laajentaa, tehdäänkö keskustatunnelista kokoomuksen haluama selvitys, tunnelin laajuudesta ja rahoitusmuodosta. Sen verran voin todeta, että kokoomuksen alustavat ajatukset tunnelin rahoittamiseksi pääosin yksityisellä rahalla, ei sinällään ollut yllättävä, eikä poikkea siitä miten yksityiseen rahoitukseen otetaan mukaan julkinen sektori. Yksinkertaistettuna tuolle yksityiselle pääomalle haetaan takuutuottoa, jonka takaajana ovat helsinkiläiset veromaksajat. Toki keskustatunnelista olisi hyötyäkin, mutta onko niin paljon, että se pitäisi joskus toteuttaa.

Suurmoskeijahankkeesta on näyttänyt tulevan jo merkittävin vaalikysymys. Suurmoskeijaa on markkinoitu muslimiyhteisöjä yhdistävänä hankkeena, mutta kuten tiedämme, osa muslimiyhteisöistä ovat suhtautuneet hankkeeseen hyvinkin kriittisesti. Siksi on oleellista rauhoittaa keskustelua ja antaa virkamiehille työrauha tehdä kaikki ne selvitykset, joita heiltä on vaadittu.

Muistamme myös Palmia-liikelaitoksen osayhtiöittämispäätöksen, joka tehtiin kokoomuksen ja vihreiden toimesta ja jota emme olleet kannattamassa. Silloin kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja Lasse Männistö varsin pontevasti ilmoitti kokoomuksen pitkäaikaisena tavoitteena olevan ulkoistaa kaikki Helsingin tukipalvelut sen enempää avaamatta mitä palveluita tarkoitti. Maan hallituksen sote-uudistuksessa palveluiden ulkoistamistavoite ei ole jäämässä pelkästään tukipalveluihin. Mutta käytännössä Männistö ilmoitti, että Helsingin liikelaitosten yhtiöittämiset ovat vain välitavoite kohti palveluiden ulkoistamista. Ja jos uhkakuvia haluaa maalata, palveluiden ulkoistamisesta on lyhyt matka palveluista luopumiselle.

Hyvä piirikokousväki

Vaalityöinto on juuri alkanut ja se innostus ei saa laantua, vaikka Helsinki laahaakin perässä puoleemme valtakunnallisesta gallupkannatuksesta. Tulostauluun ei pidä tuijottaa silloin kun peli on vielä käynnissä. Meidän tehtävä on kertoa helsinkiläisille, miten meidän arvoilla toteutettava politiikka näyttäytyy tekoina. Siksi on hyvä tiedostaa, mitä hyvää olemme saaneet aikaiseksi, koska aikaisemmat hyvät teot kertovat myös siitä mitä hyvää voimme saada jatkossakin aikaiseksi.

Me tiedämme politiikan muuttuneen yhä enemmän mielikuvien rakenteluksi. Vaikeisiin asiakysymyksiin haetaan helppoja ratkaisuja populismin voimalla.

Muistakaamme, me olemme sivistyspuolue, joten meidän tehtävä on myös sivistää. Ylläpitää analyyttistä keskustelua, meidän tehtävä on olla rauhoittelijan roolissa, etsiä toki myös vaikeisiin kysymyksiin järkeviä toteuttamiskelpoisia ratkaisuja. Meidän on turha lähteä hiihtämään samoja latuja muiden puolueiden perässä, vain todetaksemme, että olemme pian eksyksissä, vaan meidän on oltava itse ladun avaajia, näyttää paras suunta.

Hyvät kuulijat, paljon jäi varmasti sanomatta, en nostanut esille niitä lukuisia meidän valtuutettujen valtuustoaloitteita, ponsia tai muiden vaikutuskeinojen kautta toteutettuja tekoja. En myöskään nostanut erikseen esille pormestarimallia ja toimialauudistusta, joiden kanssa mekin joudumme elämään 1.6 alkaen.

Lopuksi toivon omasta ja valtuustoryhmän puolesta kaikille ehdokkaille ja taustavoimille kolmea asiaa: 1) luottakaa itseenne 2) muistakaa että me olemme joukkue 3) älkää unohtako pitää huolta itsestänne ja lähimmäisistänne. Valtuustoryhmän puolesta toivotan tsemppiä vaalityöhön!

Kiitos!