SDP Helsingin valtuustoryhmän ryhmäaloite koronaelvytysohjelmasta toteutuu ensi vuoden budjetissa

Suurimmat Helsingin kaupunginvaltuustoryhmät ovat päässeet sopuun ensi vuoden budjetista.

”Tärkeiden julkisten palvelujen turvaaminen ja vastuullinen taloudenpito kuvaavat Helsingin vuoden 2022 budjettia”, SDP:n valtuustoryhmän puheenjohtaja Eveliina Heinäluoma painottaa.

Helsingin kaupunki laatii uuden valtuustokauden ensimmäistä budjettia epävarmoissa olosuhteissa. Epävarmuus sekä koronaepidemian jatkuvuudesta että elinkeinoelämän elpymisestä vaikeuttavat myös kaupungin talouden ennustettavuutta. Helsinki on voimakkaan palvelu- ja matkailuelinkeinovaltainen kaupunki, joten kaupungin elpyminen on vahvasti kiinni myös siitä, miten turistit lähtevät liikkeelle ja miten pääkaupungin ravintolat ja kulttuurinäyttämöt taas täyttyvät.

Helsingin tulevaisuuden menestyksestä paljon on myös kiinni siitä, miten kaupunki pystyy pitämään kiinni henkilöstöstään ja houkuttelemaan uusia työntekijöitä niin varhaiskasvatukseen, ikäihmisten hoivaan kuin myös lääkäreiksi.

”Myös julkisin voimin tehtävällä elvytyksellä on merkittävä rooli yhteiskunnan rattaiden käynnistämisessä epävarmuuden keskellä. Uuden valtuustokauden ensimmäinen budjetti kohdistaakin merkittävän 70 miljoonan euron koronaelvytyksen hoitojonojen purkamiseen, oppimisen tukemiseen sekä kulttuurialan vahvistamiseen. Olen iloinen, että viime keväällä tehty SDP:n ryhmäaloite koronaelpymisohjelman laatimisesta toteutuu osana ensi vuoden budjettia”, Heinäluoma korostaa.

Sosiaali- ja terveysala on ollut kohtuuttoman paineen alla jo ennen koronaa, mutta pitkään jatkunut koronaepidemia on entisestään lisännyt sote-henkilöstön työkuormaa ja pidentänyt hoitojonoja.

”Demareiden tavoitteena on ollut vahvasti, että hoitojonojen purkamiseen suunnataan tarpeelliset panostukset ja nyt päätetyn budjetin mukaisesti 70 miljoonan euron koronapaketista 45 miljoonaa euroa suunnataan sosiaali- ja terveystoimialalle. Tavoitteena on oltava, että kiireettömässä asiassa lääkärin vastaanotolle päästään kolmessa päivässä”, Heinäluoma linjaa. 

Helsinki toimeenpanee valtuustokaudella SDP:n kasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestari Nasima Razmyarin johdolla historiallisen koulutuspoliittisen uudistuksen eli oppivelvollisuuden laajentamisen.

”Uudistus tarkoittaa, että jokaisella perusasteen päättävällä on mahdollisuus hakeutua opiskelemaan toiselle asteelle tai nivelvaiheen opintoihin. Jatkossa toiselle asteelle hakeutuminen ei ole yhdenkään nuoren perheen varallisuudesta kiinni, sillä oppivelvollisuuden laajenemisen kautta nuorilla on oikeus maksuttomiin oppikirjoihin ja oppimisvälineisiin.”

”Ilmassa on kuitenkin myös synkkiä pilviä koskien lasten hyvinvointia, sillä tuoreen kouluterveyskyselyn mukaan ahdistuneisuuden ja yksinäisyyden kokemukset ovat voimakkaasti lisääntyneet koronan aikana. Oppimisvajeen lisäksi tätä kasvanutta pahoinvointia on päättäväisesti lähdettävä hoitamaan”, Razmyar painottaa.

Kulttuuri- ja tapahtuma-ala on elänyt koronan vuoksi pitkään ahdingossa.

”Olen iloinen, että pystymme suuntaamaan kulttuuriin ensi vuodelle vahvan piristysruiskeen 7 miljoonan euron elvytyspaketin kautta. Pääkaupungissa kulttuurilla on aivan erityisen vahva rooli, joten siksi myös kaupungin pitää kantaa vastuuta kulttuuritoimijoiden ja -tapahtumien pärjäämisestä ja toiminnan edellytysten varmistamisesta”, Heinäluoma päättää.

Yhteystiedot:

Eveliina Heinäluoma

SDP:n valtuustoryhmän puheenjohtaja

p. 040 592 1807