SDP:n ryhmäpuheenvuoro kaupunginvaltuustossa: Toimintakertomus ja tilinpäätös

Nita Austero, 21.6.2023

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut,

Tänään käsittelemämme toimintakertomus ja tilinpäätös kertovat edelleen niistä poikkeuksellisista ajoista, joita olemme viimeiset kolme vuotta maailmalla eläneet. Vuosi ’22 oli kriisivuosi koronapandemian ja Venäjän Ukrainaan käynnistämän hyökkäyssodan vuoksi. Poikkeusolot ovat aiheuttaneet kaupunkilaisissa paljon huolta ja ahdistusta. Lisäksi tällä hetkellä kaupunkilaisia huolettaa asumistukeen ja sosiaaliturvaan suunnitteilla olevat leikkaukset, sillä ne lisäävät jälleen epävarmuutta ja huolta tulevasta.

Kriisien varjossa Helsingin talous on kuitenkin pysynyt varsin vakaalla pohjalla. Helsingin tilikauden tulos oli viime vuonna talousarviossa ennustettua parempi. Kaupungin linja taloudenpidossa on edelleen varovainen. On tärkeää, että kaupunki uskaltaa tehdä tulevaisuuteen katsovia ja kestäviä investointeja, jotka vastaavat kriiseihin, jotka eivät tule valitettavasti jäämään menneisyyden poikkeustiloiksi.

Arvoisat valtuutetut,

Kaupungin yli 37 000 työntekijää ansaitsevat kiitokset työstään kaupunkilaisten hyvän arjen puolesta näiden kriisien keskellä. Samalla on selvää, että pelkät kiitokset eivät riitä. Viime vuoden palkanmaksun kriisi oli Helsingin kaupungilta vakava epäonnistuminen. Helsingin houkuttelevuuteen työnantajana vaikuttaa moni tekijä, joista palkkojen maksun oikea-aikaisuus ja täsmällisyys ovat vain vähimmäisvaatimus. Kaupungin johdon tulee siis ottaa vakavasti Sarastiaa koskevan arviointikertomuksen havainnot riittämättömästä valmistautumisesta, puutteellisesta käyttöönotosta sekä epäonnistuneesta viestinnästä.

Helsingillä ei ole enää jatkossa varaa menettää yhdenkään työntekijänsä luottamusta. Meidän täytyy pystyä osoittamaan arvostuksemme niille, jotka joka päivä huolehtivat kaupungistamme ja sen asukkaista. SDP esittääkin loppukaudelle tärkeimmäksi tavoitteeksi kaupungin henkilöstön pito- ja vetovoiman vahvistamista.

Arvoisat valtuutetut,

Koronan ja sodan lisäksi meitä koettelee tulevaisuudessa myös ilmastokriisi, joka vaatii kunnianhimoisia toimia ja vastuunkantoa myös kaupungeilta. Toisaalta samalla kun Helsinki kantaa vastuun päästötavoitteiden toteuttamisesta, emme voi yksin toteuttaa kaikkia tarvitsemiamme investointeja. Saavutettava, kilpailukykyinen ja vähäpäästöinen joukkoliikenne Helsingissä tarvitsee valtion tukea. Tämä on välttämätöntä myös Suomen kansallisten ilmastotavoitteiden kannalta. Vaalikaudella 2023–2027 tulisikin vakiinnuttaa suurten kaupunkien joukkoliikennetuki muiden pohjoismaisten pääkaupunkien tasolle.  Näin tuettaisiin joukkoliikenteen käyttöä sekä hillittäisiin lippujen hintojen korotuspaineita.

Arvoisat valtuutetut,

Koronakriisin varjot ulottuvat edelleen päiväkoteihimme ja kouluihimme. Voidaan puhua syystäkin mielenterveyden ja jaksamisen kriisistä lastemme ja nuortemme parissa.

Vaikka suurin osa lapsista ja nuorista voi hyvin, uhkana on, että lasten ja nuorten mielen hyvinvointierot kasvavat. Kuten toimintakertomuksessa todetaan, erityisen huolestuttavaa on lasten mielenterveyshaasteiden lisääntyminen.  Tulevaisuuden Helsingissä on huolehdittava, että jokainen lapsi ja nuori saa tarvitsemansa tuen riittävän varhain.

Tarvitsemme tulevaisuudessa investointeja muun muassa matalan kynnyksen mielenterveyspalveluihin, toimivan terapiatakuun sekä parempaa palveluiden yhteensovittamista. Samalla on varmistettava, että hyvinvointipalvelut ovat tasapuolisesti saatavilla Helsingin eri alueiden lapsille ja nuorille.

Arvoisat valtuutetut,

Meillä kaikilla on oikeus hyvään vanhuuteen ja arvokkaaseen ikääntymiseen. Jotta voimme tulevaisuuden Helsingissä taata jokaiselle ihmisarvon mukaisen ikääntymisen, tulee meidän löytää keinoja hoitoalan työvoimapulan ratkaisemiseksi sekä omaishoitajuuden tukemiseksi. Hoitajien jaksamisen ja arvostamisen tulisi olla prioriteetti kaikille valtuustoryhmille.

SDP valtuustoryhmä hyväksyy näillä huomioilla arviointikertomuksen ja tilinpäätöksen.