SDP Helsinki nimesi lisää kuntavaaliehdokkaita

SDP Helsingin piirihallitus täydensi ehdokaslistaa seitsemällä ehdokkaalla, jotka ovat:

Pirkko Johansson
Pirkko Johansson on 40-vuotias bioanalyytikko, joka asuu Harjussa. Pirkko on viittomakielinen ja haluaa myös kampanjassaan nostaa esille saavutettavuuteen, yhdenvertaisuuteen ja vammaispolitiikkaan liittyviä kysymyksiä. Vapaa-ajallaan Pirkko on aktiivinen vapaaehtoistoimija ja toimii mm. Helsingin kaupungin kuvaussakki-toiminnassa.

Maija Käyhkö
Maija Käyhkö on 40-vuotias mellunmäkeläinen, joka työskentelee palvelualoilla. Maija haluaa puhua Helsingin asuinalueiden tasa-arvoisesta kehittämisestä ja lähiöiden palveluista. Vapaa-ajallaan Maija touhuaa 4-vuotiaan lapsensa kanssa ja itäisen Helsingin leikkipuistot ovatkin hänelle tuttuja paikkoja.

Esa Lehtopuro
Esa Lehtopuro on 55-vuotias sairaanhoitaja Sörnäisistä, joka toimii päätoimisena työsuojeluvaltuutettuna HUS:ssa. Esa haluaa puhua laadukkaiden julkisten palveluiden puolesta ja kaupungin tasa-arvoisesta kehittämisestä. Työnsä ohessa Esa toimii myös freelance-muusikkona.

Timo Ohmero

Timo Ohmero on 53-vuotias konalainen. Timo toimii opinto-ohjaana Suomen Diakoniaopistossa, joten työnsäkin kautta koulutukseen liittyvät kysymykset ovat hänelle lähellä sydäntä. Kampanjassaan hän haluaa nostaa esille myös ulkomaalaistaustaisten opiskelijoiden koulutusmahdollisuuksien ja työllistymisen parantamisen puolesta. Vapaa-ajallaan Timo on aktiivinen autoharrastaja ja omistaa museoauton.

Vesa Paavonen

Vesa Paavonen on 36-vuotias apulaisylilääkäri, joka asuu Länsi-Pasilassa. Työnsä kautta Vesa tuntee hyvin julkisen terveydenhuollon ja erityisesti psykiatrisen hoidon tarpeen Helsingissä. Näiden teemojen lisäksi hän haluaa kampanjassaan puhua myös mielenterveyspotilaiden työllistymisestä. Vapaa-ajallaan Vesa viihtyy rakkaan bändiharrastuksen parissa.

Maritta Venäläinen
Maritta Venäläinen on 51-vuotias toimistosihteeri Jakomäestä. Maritta haluaa puhua yksin asuvien kuntalaisten huomioimisesta päätöksenteossa, joista moni elää köyhyysrajan alapuolella. Lisäksi hän nostaa esille mielenterveys- ja päihdepalvelujen saatavuuden. Maritta on myös aktiivinen ammattiyhdistystoimija.

Mirka Virolainen
Mirka Virolainen on 32-vuotias erityisluokanopettaja, joka asuu Vallilassa. Mirka pitää tärkeänä, että Helsinki toimii aktiivisesti ja kunnianhimoisesti ilmastokriisin torjunnassa. Tärkeäksi aiheeksi hän nostaa kampanjassaan myös nuorten syrjäytymisen ehkäisyn ja harrastusmahdollisuuksien tukemisen. Vapaa-ajallaan Mirka harrastaa mehiläisten hoitoa ja valmistautuu triathloniin.

Uusien ehdokkaiden myötä, SDP Helsinki on nimennyt 108 ehdokasta. Piirihallitus jatkaa ehdokaslistan täydentämistä alkuvuodesta 2021.

Kaikki nimetyt ehdokkaat löydät täältä: https://helsinki.sdp.fi/kuntavaalit-2021/