Osku Pajamäki Helsingin johtamisjärjestelmästä: Uudistus on vielä kesken kuin Länsimetro

Helsingin kaupunginvaltuusto käsitteli tänään kokouksessaan kaupungin johtamisjärjestelmän uudistamista. SDP:n ryhmäpuheenvuoron käytti valtuustoryhmän puheenjohtaja Osku Pajamäki.

 

Helsingin johtamisjärjestelmän uudistaminen, 22.6. kaupunginvaltuusto

 

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät kanssavaltuutetut,

 

Tämä ”pormestarimalliin siirtymisenä” alkanut koko johtamisjärjestelmän uudistaminen on ollut niin omituinen prosessi, että pukkaa metaforaa, vaikka en pidäkään niistä.

 

Voisi kai sanoa, että uudistus on vielä kesken kuin Länsimetro, tunnelit on louhittu ja asematkin tiedetään, mutta vielä puuttuu asetinlaite sekä savuluukkuja ja edessä on paljon, paljon testausta ja siivottavaa.

 

Uudistuksen nykyvaihe on oikeastaan liian varhainen hallintosäännön hyväksymiselle, mutta turhan kiirehtimisen sietää paremmin, kun uskoo, että kaupunkilaisille ei synny vastaavaa haittaa kuin länsimetron viivästymisestä, vaikka joitakin järjestelmän valuvikoja korjattaisiin vielä pitkään.

 

Minä olen tästä pöntöstä todennut ihan hiljattain, että uudistuksesta tuli ikävällä tavalla poliittinen pelinappula. Kokoomus oli valmis hyväksymään vihreiden haluaman mallin vain tietyin edellytyksin, ja se näkyy edelleen.

 

Valtuustostrategian kirjauksessa johtamisen uudistamisesta haluttiin, että vaalitulos heijastuisi mahdollisimman hyvin valtuustokauden politiikkaan, mutta kirjauksessa ei millään tavoin tavoiteltu vallansiirtoa viranhaltijoille/virkamiehille eikä voimakasta virkamiesjohtajaa; kansliapäällikköä, vallan keskittämistä kaupunginkansliaan eikä liioin elinkeino-(, tontti-) ja kaavoituspoliittista mullistusta.

 

Nyt nämä elementit korostuvat.

 

Puhuin jo viime kerralla kansliapäällikön turhan vahvasta roolista. Sosialidemokraattien /esityksestä/vaatimuksesta kansliapäällikkö on jo lähempänä tavallista kuolevaista. Yksinvalta kaikkien toimialojen kaikkien asioiden esittelijänä on saanut viisaan korjauksen – tosin vain myöhemmin sovittaviin käytännesääntöihin – kun apulaispormestari voi ”veto-oikeudellaan” siirtää esittelyvallan kunkin toimialan asiantuntijajohtajalle: toimialajohtajalle.

 

Hyvät valtuutetut, keskityn puheessani tähän elinkeinopolitiikan muutokseen ja siihen liittyviin riskeihin.

 

Kokoomus on halunnut jo pitkään keskittää elinkeinopoliittisiksi tulkitsemiensa/nimittämiensä asioiden ohjausta keskushallintoon ja elinkeino-osastolle, jotta tietyt hankkeet saataisiin mahdollisimman huomaamatta ja nopeasti läpi.

 

Tämä malli on jo pitkään ollut agendalla mutta johtamisuudistus on vielä kiihdyttänyt sitä.

 

Ikään kuin kaupungin asiantuntijavirkamiehet tai Helsingin poliittiset lautakunnat kaupunginsuunnittelu-, rakennus- ja kiinteistöpuolella kiusallaan estäisivät hyvien hankkeiden etenemisen! Tämä voimakas tahtotila on sukua löysille puheille normitalkoista ynnä muusta.

 

Ennen poliittisten ryhmien tiukkoja neuvotteluita hallintosääntöesityksessä puhuttiin elinkeinojaoston elinkeinotonteista ja oli täysin selvää, että tarkoitus oli erottaa nämä vaikeasti määriteltävät ”elinkeinotontit” normaalista päätöksenteko- ja valmisteluprosessista. Edelleen on epäselvää, käsitteleekö uusi kaupunkiympäristön superlautakunta näitä elinkeinotontteja millään tavoin!

 

Tällainen kepillä jäätä kokeilevan kapitalismin airuena toimiminen on kokoomukselta suuri virhe, joka ei saisi realisoitua Helsingissä. Johtamisen järjestelmässä vihreät ovat olleet, yllättävää kyllä,  tämän suunnan takuumiehiä, poliittisista syistä.

 

Helsingin voima ja kilpailukyky on ollut juuri hyvin läpinäkyvässä ja kaiken kokoisten toimijoiden osalta tasa-arvoisessa, sujuvassa ja ammattitaitoisessa prosessissa, jossa mitään oikoteitä ei ole suuremmille tai äänekkäimmille. Pelisäännöt ovat olleet kaikille samat ja sitä on osattu arvostaa. Sitä on yritysmyönteinen helsinkiläisyys.

 

Juuri yritysten ja muiden toimijoiden keskinäinen tasa-arvo/yhdenvertaisuus on Suomen ja Helsingin kansainvälinen kilpailuvaltti. Helsingin on kaikin keinoin estettävä korruptiolle ja” vaikuttajaviestinnälle” altis  etuilu ja pidettävä kunniassa hyvää, transparenttia hallintoa, tutkittuun tietoon perustuvaa suunnittelua sekä demokraatista päätöksentekoa.

 

Sosialidemokraattinen ryhmä ei kritiikistään huolimatta kuitenkaan halua pysäyttää prosessia, sillä neuvotteluissa on saatu aikaan myös oikeaan suuntaan meneviä muutoksia, kertauksena:

 

  • Jaostojen määrä lisääntyi selvästi, mikä osaltaan vahvistaa demokratiaa, erityisesti lisäykset kulttuuri- ja vapaa-aika sektorilla ilahduttavat.
  • Elinkeinojaoston roolia on saatu selkeytetyksi, mutta tilanne on vielä auki.
  • Kansliapäällikön roolia on kavennettu
  • Apulaispormestareiden roolia esittelyprosessissa on vahvistettu – veto-oikeus johtaa toimialajohtajan esittelyyn, kuten SDP alun perin esitti.

 

Ja SDP on mukana ennen kaikkea siksi, että jatkosta ei uskalla jäädä pois. Liian moni asia voi vielä mennä huonompaan suuntaan. Välitön korjaus tulisi saada Tieken asemaan.

 

 

Palatakseni metro-metaforaan SDP haluaa olla mukana varmistamassa, että ongelmia ei lakaista maton alle, kuten ensin metron automatisoinnissa ja nyt länsimetrossa on tehty.