Nuori työntekijä ei voi olla pelinappula

Ay-väen Sosialidemokraatit antoi 30.11. pidetyssä syyskokouksessaan seuraavan kannanoton:

Yleisesti ollaan huolestuneita nuorten työntekijöiden järjestäytymisestä ammattiliittoihin ja suhtautumisesta työelämään.

On toki totta, että usein nuorten työntekijöiden järjestäytymättömyys johtuu tietämättömyydestä, mutta on syytä nostaa myös esille se miten nuoria työntekijöitä kohdellaan.

Kun nuori työntekijä joutuu riittämättömän sääntelyn vuoksi työelämässä pelinappulaksi, on turha odottaa, että kovinkaan moni nuori työntekijä pitää työtä minään muuna kuin pakkopullana. Sellainen työntekijä ei helposti liittoon liity.

Ay-väen Sosialidemokraattien mukaan asiaa voidaan korjata lainsäädännöllä.

Työelämää sääntelevään lainsäädäntöön on jäänyt liian monta harmaata aluetta, koskien esimerkiksi sitä, mitä työehtosopimusta vuokratyöntekijöihin noudatetaan, onko yhdelle yritykselle töitä tekevä henkilö aidosti yrittäjä vai työntekijä tai miten edelleen tahdonvastaiset ns. 0-työsopimukset ovat sallittuja.

Toki nämä ongelmat koskevat muitakin, kuin nuoria työntekijöitä, mutta ne koskevat erityisesti nuoria työntekijöitä.

Kun työntekijää kohdellaan näin, ei hän myöskään sitoudu työhönsä, sellainen henkilö harvemmin sitoutuu ammattiliittoon.

Puolueosasto edellyttää, että SDP ottaa korjatakseen nämä lainsäädännön ongelmat. Ei siksi, että se lisää mahdollisesti ammattiliitojen jäsenmäärää, vaan siksi, että se on oikeudenmukaista. Nuori työntekijä ei voi olla pelinappula.

Ay-väen sosialidemokraatit on vuoden 2013 lopulla perustettu SDP:n Helsingin piiriin kuuluva puolueosasto.  Yhdistyksen tarkoituksena on tarjota väylä SDP:n jäsenyyteen sosialidemokraattisesti ajatteleville ay-aktiiveille.

Lisätietoja: Juha Jaatinen: +358503028466