Helsingin SDP:n ryhmäaloite: Koronakriisistä reiluun elpymiseen

Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä esittää tänään 31.3. jättämässään ryhmäaloitteessa, että kaupunki laatii laaja-alaisen koronapandemian jälkeisen elpymisohjelman.

“Koronapandemian jälkiseuraukset voivat tulla kalliiksi kaupungille, mikäli emme ryhdy toimeen oikeudenmukaisen elpymisohjelman laatimiseksi. Kriisi on kohdellut eri ihmisryhmiä hyvin epätasaisesti. Muun muassa yksinäisyys, mielenterveysongelmat, työttömyys ja liikkumattomuus ovat lisääntyneet koronakriisin seurauksena. Helsingissä kriisi on osunut erityisen pahasti matkailu- ja ravintola-alaan sekä tapahtuma- ja kulttuurialaan. Nämä ovat vahvasti kaupunkilaisia elinkeinoja. Tarvitsemmekin laajan ohjelman, jossa painopiste on elvytyksessä ja ihmisten hyvinvoinnista huolehtimisessa”, kommentoi valtuustoryhmän puheenjohtaja Eveliina Heinäluoma aloitteen sisältöä.

Sosiaalisten kontaktien rajoittaminen on ollut erityisen vaikeaa nuorille. Varsinkin ammatillisessa koulutuksessa etäopetus on ollut haastavaa ja moni nuori on jättänyt koulun kokonaan kesken. Syrjäytymisriskissä olevien nuorten määrä on kasvanut ja tilanne vaikeutunut. Monet ikäihmiset asuvat Helsingissä yksin ja poikkeusaika on tarkoittanut osalle täyttä eristäytymistä kotiin. Liikunnan väheneminen on vaikuttanut ihmisten hyvinvointiin. Näiden ongelmien jälkihoito vaatii kaupungilta merkittäviä panostuksia.

SDP:n ryhmäaloitteen voi lukea kokonaisuudessaan täältä.