AY-DEMAREIDEN KANNANOTTO: RAHAN VALTA JOHTAA SUOMEA                                                    

Puolueosasto antoi 27 maaliskuussa pitämästään kevätkokouksesta seuraavan kannanoton.

Maan hallitus ajaa Suomen demokratiaa alas lakko-oikeuden rajoittamisineen.

Poliittisen työtaisteluoikeuden käyttöä rajoitetaan enintään yhden vuorokauden mittaisiin mielenilmaisuihin.

Hallitus on muuttamassa lainsäädäntöä niin, että tukityötaistelut asetetaan suhteellisuusarvioinnin ja työriitalain mukaisen ilmoitusvelvollisuuden kohteeksi.

Työtuomioistuimen laittomaksi työtaisteluksi tuomitseman lakon jatkamisesta säädettäisiin työntekijälle 200 euron seuraamusmaksu laittomaksi tuomittuun työtaisteluun osallistumisesta.

Yhdistymisvapaus ja siihen sisältyvä työtaisteluoikeus on turvattu ILO:n sopimusten lisäksi Euroopan ihmisoikeussopimuksessa ja Suomen perustuslaissa. Euroopan ihmisoikeussopimus on Suomessa voimassa lakina.

Mikäli Orpon – Purran hallituksen kaavailut toteutuvat, Suomi siirtyy niiden maiden joukkoon, jossa kansanvaltaisia oikeuksia rajoitetaan.

Hallitus on itse aiheuttanut nyt käynnissä olevat poliittiset työtaistelut. Vaalien alla oli kovin vähän puhetta näistä toimenpiteistä, työntekijän asemaa heikentävine lakeineen ja rajuine sosiaaliturvan leikkauksineen.

Asiallista perustetta ei lakko-oikeuden rajoittamiseen ei ole, syyt ovat ideologiset. Palkansaajaliikkeen asemaa työelämässä halutaan heikentää. Hieman vanhahtavasti sanoen: hallitus on asettunut työn ja pääoman välisessä kamppailussa vankasti pääoman kannalle.

Jos pääministeri Orpo olisi oikeasti pääministeri hän vetäisi hallituksen esityksistä kansanvaltaa rajoittavat ja työllisyyteen vaikuttamattomat esitykset pois. Jos näin ei käy voimme todeta, että maatamme johtaa rahan valta ei poliitikot.

Ay-väen Sosialidemokraatit ry. on joulukuussa 2013 SDP:n ammattialayhdistyksistä muodostettu puolueosasto, jonka tehtävänä on järjestää SDP:n jäseneksi sosiaalidemokraattisesti ajattelevia ammattiyhdistysaktiiveja sekä pitää yllä SDP:n palkansaajaprofiilia.

Lisätietoja:
Juha Jaatinen
AY-Demareiden puheenjohtaja,
piirin 2. varapuheenjohtaja
+35850 3028466