Sydkustens Landskapsförbund

Yhteystiedot

FÖRBUNDSMÖTE

Ordinarie medlemmar

von Nandelstadh Mikael

Vinkelgatan 3b A 5
00170 Helsingfors
Matkapuhelin: 050 382 9949
mvonnandelstadh@gmail.com

Helander Elisabeth

Kaptensgatan 14 A 6
00140 Helsingfors
Matkapuhelin: 045 131 2324
ehelander@abo.fi

Personliga ersättare

Kuisma Laura

Kanansgården 4 B 29
00560 Helsingfors
Matkapuhelin: 044 343 5531
lakuisma@gmail.com

Cantell Olof

studerande
Agronomstråket 2 E 66
00790 Helsingfors
Matkapuhelin: 040 539 5583
olof.cantell@helsinki.fi