Direktionen för svenska arbetarinstitutet 2013-2016

Yhteystiedot

Ruotsinkielinen työväenopiston johtokunta

Varsinaiset jäsenet

von Martens Christel

pensionär, eläkeläinen
Skidlöparvägen 4 B 19
00810 Helsingfors
Matkapuhelin: 0500 703 114
christel.vonmartens@gmail.com

Henkilökohtaiset varajäsenet

von Nandelstadh Mikael

pensionär
Vinkelgatan 3b A 5
00170 Helsingfors
Matkapuhelin: 040 582 4150
mvonnandelstadh@gmail.com