Anna ääni kaupungille, jossa kulttuuri kukoistaa

 

Monipuolinen kulttuuritarjonta ilahduttaa niin helsinkiläisiä kuin matkailijoita

Helsinkiä kehutaan ainutlaatuisena matkailukohteena paitsi sen puhtauden ja turvallisuuden myös elävän kaupunkikulttuurin ja korkeakulttuuritarjonnan vuoksi. Helsingin musiikki- ja muu kulttuuritarjonta on kansainvälistä huippua. Sitä kaupungin tulee tukea myös jatkossa.

Kansainvälisessä Helsingissä kulttuurit voivat hyvin

Helsinki on aina ollut kansainvälinen kaupunki. Tänne tulleilla ja täällä syntyneillä maahanmuuttajataustaisilla helsinkiläisillä on oikeus odottaa etenemistä työssä ja omassa elämässään tasavertaisina muiden kanssa. Maahanmuuttajien oman kulttuuri-identiteetin säilymistä ja rakentamista on tuettava. Helsingin kaupungin on lisättävä yhteistyötä Suomen monikulttuurisia yhteisöjä edustavien yhdistysten kanssa vähemmistöjen hyvinvoinnin ja yhteiskuntaan integroitumisen edistämiseksi.

Kaupunkilaisten kulttuurihankkeille tukea

Elävä kaupunkikulttuuri houkuttelee Helsinkiin matkailijoita, bisnestä ja uusia asukkaita. Joustava kaupunki mahdollistaa uusien ravintola- ja siivouspäivien kaltaisten konseptien synnyn. Asukastalot toimivat alustana lähiöiden kansalaistoiminnalle.

Kirjastoista elinvoimaisen kulttuurin keskuksia

Uusi keskustakirjasto palvelee kaikkia helsinkiläisiä, mutta myös lähiökirjastoilla on tärkeä rooli eri kaupunginosissa asuvien ihmisten kohtaamispaikkoina. Monipuolinen ja kattava kirjastoverkko tarjoaa mahdollisuuden monipuoliseen kulttuuritarjontaan myös lähiöissä. Kirjaston tulee olla kaupunginosansa asukkaiden toimintakeskus.