Anna ääni kaupungille, joka pitää huolta

Laadukkaat terveyspalvelut – jonotta ja maksutta hoitoon

Sosiaali- ja terveyspalvelujen jonotusaikoja voidaan lyhentää jopa ilman lisäkustannuksia, kun panostetaan töiden järkevään organisointiin ja toimiviin prosesseihin. Helsingissä on monia hyviä esimerkkejä tehokkaasti ja laadukkaasti tuotetuista julkisista palveluista. Hyvät käytännöt pitää levittää koko kaupunkiin. Terveyskeskusmaksuja ei sosialidemokraattien aloitteesta enää Helsingissä peritä, ja maksuttomuuden tulee säilyä myös sote-uudistuksen jälkeen.

Arvokas vanhuus – kotihoito ja palveluasuminen kuntoon

Koti on paras paikka asua niin kauan kuin se sujuu joko omatoimisesti tai avustettuna. Inhimillisyys ja avuttoman hoiva vaativat pääsyä kohtuuhintaiseen palveluasumiseen, kun arki ei muuten suju. Siksi molemmat kuntoon.

Tukea pitkäaikaistyöttömien ja osatyökykyisten työllistymiseen

Työtön ja osatyökykyinen on sysätty heikon toimeentulon varaan ja usein sosiaalisten suhteiden ulkopuolelle. Jo inhimillisyys vaatii toimenpiteitä heidän työllistymisekseen. Yhteiskunnan kannalta kyse on menetetyistä työn tuloksista ja verotuloista. SDP on tehnyt esityksen kaupungin omasta työllisyysohjelmasta. Se on pantava täytäntöön tulevalla vaalikaudella.