Tomi Raitio

Tomi Raitio

Olen Tomi Raitio, malmilainen Hekan vuokra-asukas, viiden lapsen isä, lähiöiden kasvatti, kolmannen polven helsinkiläinen ja ammatiltani puuseppä. Lähiöiden arki, lasten ja nuorten hyvinvointi, luontokysymykset ja kulttuuri ovat lähellä sydäntäni.

Lähiöiden asukkaat, nuoret, juurevat lähiöihmiset ja lapsiperheet, kamppailevat usein pienten tulojen ja suurten asumiskulujen kanssa. Haluan kamppailla heidän asiansa ja vaikuttamismahdollisuuksiensa puolesta. Vaikuttaminen vaatii rohkeutta ja uskallusta nostaa esiin asioita, joihin haluaa muutosta. Haluan omalla esimerkilläni kannustaa lähiöiden ihmisiä uskomaan demokraattiseen vaikuttamiseen.

Olen toiminut kolmisenkymmentä vuotta siellä, missä kulloinkin olen asunut. Olen vetänyt lasten liikuntakerhoja ja teatteritoimintaa. Olen vanhempainyhdistys- ja asukasaktiivi. Olen hoitanut lukuisia luottamustehtäviä niin vapaa-ajalla (esim. koulujen johtokunnat, taloyhtiöt, talotoimikunta ja vuokralaistoimikunta) kuin työpaikallakin (PAM:in ammattiosaston luottamusmiehenä ja aktiivina).

Olen töissä Kansallisteatterissa puuseppänä ja kannatan politiikkaa, joka mahdollistaa kulttuurin, taiteen ja sivistyksen kokemisen kaikille taustasta ja varallisuudesta riippumatta.

Vaaliteemani

1.NUORET SAMAAN PÖYTÄÄN

 • Nuorten asiat eivät ratkea heitä kuulematta
 • Nuorten mielenterveyspalvelut, oppilashuolto ja erityinen tuki kuntoon
 • Nuorisotyöntekijät osaksi yläkouluja, kasvatus- ja opetussektorille riittävät resurssit

2. TYÖELÄMÄ KUNTOON

 • Toimiva työelämä luo turvaa ja hyvinvointia myös perheille ja lasten elämään
 • Hyvinvoiva työntekijä on motivoitunut, sitoutunut ja lisää tuottavuutta
 • Työhyvinvointi tukee pitkiä työuria ja kannattele vetovoimaa työmarkkinoilla

3. DEMOKRATIA KOTIOVELLE

 • Asukkaiden ääni kuuluviin
 • Lain on velvoitettava vahvempaan kuntalaisten kuulemiseen heitä koskevissa asioissa jo valmisteluvaiheessa, oli sitten kysymys kaavoituksesta tai palveluiden uudelleen organisoinnista

4. SAMA MERI – YHTEINEN TULEVAISUUS

 • Luontokato pysäytettävä, ekosysteemejä suojeltava myös virkistysalueilla
 • Biokaasu laajempaa liikennekäyttöön
 • Verotuksella ja innovaatiorahoituksella ympäristöystävällisimpään yhteiskuntaan.

Rakentamassa turvallista yhteiskuntaa.

Turvallisuus merkitsee fyysistä koskemattomuutta ja yhteiskuntarauhaa. Se merkitsee nuorille valoisampia tulevaisuudennäkymiä, ekologisesti kestävämpiä ratkaisuja, mahdollisuutta työhön ja toimeentuloon, saavutettavia palveluita iäkkäille ja lapsiperheille. Turvallinen yhteiskunta kannustaa eri sukupolvia kohtaamaan toisiaan, ei työnnä heitä eri suuntiin.

Turvallisuus merkitsee luotettavaa aikuista kaikille lapsille ja nuorille, riittävästi aktiviteettejä ja inhimillistä ja mielekästä elämää. Se merkitsee opiskelijoille mahdollisuutta ponnistella tavoitteeseensa menettämättä mielenterveyttään. Se merkitsee yhteiskunnan kykyä luoda ja tarjota vastetta ja reagointikykyä, kun hätä on suuri.

Turvaa luo se, että joku kuuntelee, ja turvaa luo se, että omiin asioihin voi vaikuttaa. Turvaa luo demokratia, joka toimii.

Turvallisuus rakentuu palasista, joiden eteen on tehtävä rutkasti töitä. Reilusti ja oikeudenmukaisesti.

Reilu ja luotettava malmilainen eduskuntaan

Puusepän työ vaatii kärsivällisyyttä, tarkkuutta ja ymmärrystä siitä, miten puu käyttäytyy eri työstövaiheiden aikana. Myös politiikassa tarvitaan samaa, pitkäjänteisyyttä, tarkkuutta ja ymmärrystä siitä, mitkä eri osatekijät ja seikat vaikuttavat prosessiin ja lopputulokseen.

Olen sitkeä ja luotettava rakentaja niin työ- ja perhe-elämässä kuin yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa. Teen osana joukkuetta parhaani koko SDP Helsingin piirin hyväksi. Toivon osaltani voivani vaikuttaa siihen, että meitä demareita äänestetään ja meidän politiikkaamme luotetaan.

Olen osallistuva luonne, haluan yhdessä ja rakentavalla yhteistyöllä ponnistella paremman maailman, rauhan, vakauden ja hyvinvoinnin puolesta, oli asia sitten pieni tai iso, yksilöä tai yhteisöä koskeva. Arvostan kunnioittavaa, välittävää ja kuuntelevaa keskustelukulttuuria.

Kaikki yhdessä.

Tomi Raitio

Kokenut johtokunnan jäsen
Ammattiosaston puheenjohtaja
Sopimusalatoimikunnan jäsen
Yhdenvertaisuustyöryhmän jäsen
Talotoimikunnan puheenjohtaja
Vuokralaistoimikunnan jäsen
Pamilainen Luottamushenkilö