Seurakuntavaalit 2022

Marraskuussa valitaan evankelisluterilaisen kirkon luottamushenkilöt seurakunta- ja kirkkoneuvostoihin sekä kirkkovaltuustoihin. Luottamushenkilöt valitaan jäsenvaalilla neljäksi vuodeksi. Äänioikeutettu on jokainen 16-vuotta täyttänyt kirkon jäsen ja vaalikelpoinen ehdokkaaksi jokainen 18-vuotta täyttänyt siinä seurakunnassa, jossa asuu.

Ennakkoäänestys järjestetään 8.-12.11.2022 ja varsinainen äänestyspäivä on 20.11.2022.

Ehdokasasettelu päättyy 15.9.2022. Ehdokkaaksi voi asettua konfirmoitu kirkon jäsen, joka on seurakunnan jäsen viimeistään 15.9.2022 ja täyttää 18 vuotta viimeistään 20.11.2022.

Me sosialidemokraatit haluamme kutsua kirkkoon kuuluvia jäseniämme ja kannattajiamme mukaan vaikuttamaan kirkon työhön sekä paikallisesti että laajemmin kirkon piirissä. Tule mukaan rakentamaan oikeudenmukaista ja solidaarista kirkkoa!


Valitut edustajamme vaikuttavat paikallisseurakunnan hallinnon ja talouden lisäksi hiippakuntavaltuuston ja kirkolliskokouksen vaaleissa sekä piispanvaaliin. Paikallisilla vaaleilla vaikutetaan siis koko kirkon suuntaan ja kirkon uudistumiseen.


Sosialidemokraatteina toimimme sen kirkon puolesta, jossa
• ketään ei jätetä yksin
• kaikki ihmiset ovat samanarvoisia
• kirkko on kaikille turvallinen yhteisö
• tuemme lähimmäisiä lähellä ja kaukana

SDP:n seurakuntavaaliohjelma 2022

Lisätietoja:
Tarja Kantola
kantolantarja@gmail.com
050 5550833

Piretta Pietilä
piretta.pietila@gmail.com