På svenska

Politiikka

Socialdemokraterna arbetar för ett rättvist samhälle och en rättvis värld. Våra grundläggande värderingar är frihet, jämlikhet och solidaritet. Demokrati och gemensamt ansvar är väsentliga i ett bra samhälle.

SDP samlar samman alla dem som vill förverkliga socialdemokratins ideologiska målsättningar.
Vi eftersträvar en värld där fred och samarbete råder samt en ren och ofördärvad miljö. Friheten bör segra över nedtryckande, humanitet över intolerans och rättvisa över själviskhet.

—-

Finlands Svenska Socialdemokrater, FSD, är ett av 15 partidistrikt inom Finlands Socialdemokratiska Parti, SDP. Du kan läsa mer här.