Eduskuntavaalijulistus

Politiikka

EDUSKUNTAVAALIJULISTUS
Piirikokous 13.11.2010
TYÖTÄ JA TASA-ARVOA

Työssä on voimaa

Meillä on oikeus työhön ja työpanoksemme on arvokas. Olemme yhdessä luomassa kasvua, työtä ja investointeja. Työntekoon on kannustettava ja palkkatuloilla on tultava toimeen. Yrittämisen tulee kannattaa paremmin kuin pelkän omistamisen.

– määräaikaisissa ja muissa epätyypillisissä työsuhteissa työskentelevien oikeuksia määrätietoisesti vahvistetaan
– julkinen sektori ei saa omilla toimillaan lisätä työttömyyttä
– matalampi kynnys töiden aloittamiseen ja työelämään paluuseen
– köyhyyden torjumiseksi perusturvan tasoa korotetaan eikä ansioturvaa ja perusturvaa pidä asettaa vastakkain
– panostetaan nuorten ja maahanmuuttajien työllistymiseen
– verotus reilummaksi: pienituloisilla nyt suhteettoman suuret verot

Yhteinen hyvinvointi on yhteinen vastuumme. Meidän jokaisen on kannettava edellytystemme mukaisesti oma vastuumme niin työssä kuin verotuksessakin. Jokaisella meistä on myös oikeus yhdessä tehdyn työn ja yhdessä luodun kasvun hedelmiin.

– turvataan tarvittavat resurssit harmaan talouden kitkemiseksi.
– pääomatuloveroihin porrastusta: mitä suuremmat tulot, sen suuremmat verot
– ei lisäkorotuksia arvonlisäveroon
– energiaverojen ja -tukien kannustettava ympäristöystävällisyyteen todellisten ympäristövaikutusten mukaisesti.

Terveet palvelut, kunnollinen koulutus

Terveys on yksityisasia, terveydenhuolto yhteinen asia. Meillä on vastuu paitsi omasta, myös toistemme hyvinvoinnista. Meillä kaikilla on oikeus terveeseen, turvalliseen ja aktiiviseen elämään, jossa terveys ei ole kiinni lompakon koosta. Olemme oikeutettuja siihen, että vanhetessamme meitä ei uhkaa yksinäisyys tai jatkuva huoli toimeentulosta ja kuntoamme vastaavista hoitopaikoista.

– peruspalveluiden tulee olla saavutettavissa ja kohtuullisen matkan päässä
– Ennaltaehkäisy on parasta terveydenhuoltoa. Siksi muun muassa liikuntamahdollisuuksia edistetään.
– terveyskeskusmaksut eivät saa estää pienituloisilta palvelujen käyttöä
– Terveydenhuoltoa on kehitettävä julkisen palvelun ehdoilla. Palveluihin ohjataan terveyskeskusten kautta.
– sosiaalipalveluiden, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon on tehtävä yhteistyötä
– tarvitsemme monipuolisia vanhustenkeskuksia, joissa palvelut ovat ihmisten luona
– Ikäihmisten palveluiden ja oikeuksien turvaamiseksi säädetään vanhuspalvelulaki

Laadukas, maksuton ja joustava koulutus antaa lapsillemme avoimen tulevaisuuden. Kaikille yhteisen koulutuksen on annettava aito mahdollisuus valita oman elämän koulutuksellinen suunta.

– peruskoulussa ei vielä pakoteta oppilaita tekemään valintoja tulevaisuudestaan
– kaikki alle 18-vuotiaat mukaan koulutukseen.
– koulujen jakautuminen hyviin ja huonoihin pysäytetään
– lisää ammatillisen koulutuksen aloituspaikkoja ja oppisopimuspaikkoja pääkaupunkiseudulle

Stadi kasvaa ja liikkuu

Pääkaupunkiseutu on useasta kunnasta koostuva metropoli, jonka tulevaisuutta meidän on rakennettava yhdessä.

– toimiva metropolialue tarvitsee oman alueensa asiantuntijoita – asukkaita – osallistumaan päätöksentekoon
– lähidemokratiaa edistetään metropolilainsäädännöllä
– luovuutta ja investointeja houkutellaan yhtenäisellä suunnittelulla ja toimivalla kaupunkirakenteella

Joukkoliikenteen täytyy olla joustavaa ja kohtuuhintaista. Helsingissä ei välttämättä tarvitse autoa liikkumiseen, täällä pyörät ja raiteet kuljettavat kouluun, töihin ja harrasteisiin.

– valtion on osallistuttava lähijunaraiteiden ja metroverkoston rakentamiseen
– valtion joukkoliikennetuki nostetaan pohjoismaiselle tasolle, jotta lippujen hinnat saadaan pidettyä kohtuullisina

Merenrantakaupungissamme asuminen ja ympäristö korostuvat. Asuntotarjontamme on oltava monipuolista ja kohtuuhintaista. Asumme Itämeren rannalla ja meidän on tehtävä voitavamme sen puhdistamiseksi.

– lisätään valtion rahoitusta vuokra-asuntotuotannolle
– asuinalueiden eriarvoistuminen estetään suunnittelemalla ja rakentamalla asumismuotoja monipuolisesti
– Itämeren tilaa parannetaan kehittämällä maatalouden menetelmiä, rantakaupunkien vedenpuhdistamoita ja merenkulun turvallisuutta
– tuetaan uusiutuvien energialähteiden käyttöä ja tehokkaita paikallisia sähkön ja lämmön tuotantotapoja
– Sipoonkorven kansallispuistosta säädetään laki