Lailliset tiedotteet

Osallistu

ARVONTA

Arvonnan järjestää Helsingin sosialidemokraatit ry. Arvontaan voivat osallistua kaikki kesäkampanjan yhteydessä 7.9.2013 mennessä yhteystietonsa antaneet.

Arvontaan osallistuvan on täytettävä osallistumislomakkeen yhteystietokenttä. Arvonnan järjestäjä ei vastaa teknisistä syistä perille tulemattomista internet-osallistumisista tai puutteellisista, asiattomista tai lukukelvottomista osallistumislomakkeeseen jätetyistä tiedoista, joiden takia mahdollisia palkintoja ei voida toimittaa. Arvontaan saa osallistua vain omalla nimellä ja yhteystiedolla.

Arvonnan pääpalkintona on Finnish Design Shopin lahjakortti (arvo 300 euroa), joka arvotaan 12.9.2013. Oheispalkintoina on Ben & Jerry’s -jäätelölahjakortteja (arvo 5-7 euroa). Kampanja voidaan myös lopettaa edellä mainittua päivämäärää aiemmin tai sen viimeistä osallistumispäivää voidaan siirtää eteenpäin.

Palkinnon voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti arvontatietoihin ilmoitetuilla yhteystiedoilla. Voittajien nimet voidaan julkaista kampanjan viestimissä. Mikäli voittajaa ei tavoiteta 2 viikon kuluessa arvonnasta, lunastamatonta palkintoa ei korvata. Palkintoja ei voi vaihtaa rahaksi. Arvonnan järjestäjä vastaa palkintojen arpajaisveroista.

Helsingin sosialidemokraatit ry:n tai Stadin demarinuoret ry:n työntekijöiden osallistumisia ei huomioida palkintojen arvonnassa.

Verkossa toimiva arvonta toimii yleisimmissä internet-selaimissa. Arvonnan järjestäjä vastaa arvonnan sisällöstä. Arvonnan järjestäjä ja arvonnan mahdollinen tekninen toteuttaja eivät vastaa kolmansista osapuolista johtuvista ongelmista kuten ongelmasta yleisessä internet-verkkoyhteydessä tapahtuneista teknisistä muutoksista tai käyttökatkoksista. Arvonnan järjestäjä ei myöskään vastaa arvontaan osallistuvan henkilön palomuurin tai virustorjuntaohjelmiston toiminnasta johtuvista ongelmista tai arvontaan osallistuvan henkilön tahallisesta tai tahattomasti haitallisesta käyttäytymisestä eikä näiden takia aiheutuneista välillisistä vahingoista.

Osallistumalla tähän arvontaan osanottajat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä ja järjestäjän päätöksiä. Arvontasääntöjen soveltamiseen ja tulkintaan liittyvät mahdolliset epäselvyydet ratkaisee järjestäjä.

TIETOSUOJASELOSTE

• Rekisterin rekisterinpitäjä on Helsingin sosialidemokraatit ry, Saariniemenkatu 6, 00530 HELSINKI. Yhteyshenkilönä toimii järjestösihteeri Markku Valtanen.

• Kerättäviä henkilötietoja käytetään Mitä hyvää seuraavaksi -kesäkampanjan 2013 arvonnan suorittamiseen ja palkintojen toimittamiseen sekä puolueen toiminnasta ja jäsenyydestä kiinnostuneiden henkilöiden tavoittamiseen. Kyselyn vastauksia voidaan käyttää piirin viestinnässä.

• Rekisteriin talletetaan seuraavat tiedot:
1) Vastaus kysymykseen ”Mitä hyvää seuraavaksi” (vapaaehtoinen)
2) Yhteystiedot (vapaaehtoinen)
3) Henkilön mahdollinen halukkuus saada lisätietoja puolueen toiminnasta ja jäsenyydestä (vapaaehtoinen)
4) Henkilön kirjautumisen tekniset tunnistetiedot (aikaleima, kesto, kieli)

• Tietoja säilytetään kesäkampanjan arvontaan ja lisätietojen lähettämiseen saakka ja hävitetään henkilötietolain 34 §:n mukaisesti 30.9.2013.

• Annetut tiedot ja niistä syntyvä rekisteri kootaan sähköisesti Helsingin sosialidemokraatit ry:n käyttämään Surveypal Oy:n (y-tunnus 2106411-8) tarjoamalla palvelulla, jossa niitä käsitellään ja josta ne siirretään teknisen käyttöyhteyden avulla järjestön haltuun. Helsingin sosialidemokraatit ry hankkii tietotekniikkapalvelut ja niiden osana myös tietoturvapalvelut Suomen sosialidemokraattinen puolue r.p:lta.

• Annettuja yhteystietoja ei luovuteta suoramarkkinointitarkoitukseen. Erikseen halukkuutensa saada lisätietoja puolueen toiminnasta ja jäsenyydestä ilmaisseiden tietoja käytetään yhteydenottoon ja materiaalin toimittamiseen.

• Tilaajalla on oikeus saada tarkistaa itseään koskevat tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua, oikeus kieltää antamiensa tietojen käytön suoramarkkinointi- tms. tarkoitukseen sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa. Asiaa koskevat pyynnöt osoitetaan Helsingin sosialidemokraatit ry:lle (yhteystiedot, ks. yllä)