Helsingin Sos.dem. Naisyhdistyksen syyskokous

Paasitorni, Paasivuorenaktu 5 A, 00530 Helsinki

pidetään 7.10.2021 klo 17.30. Kokouksen alussa Mieli ry:n SOS-kriisikeskuksen päällikkö Reija Tuomisalo kertoo helsinkiläisille tarjottavasta matalan kynnyksen kriisiavusta ja siitä saadusta palautteesta.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat, toimintasuunnitelma vuodelle 2022,  valitaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja vuosille 2022–2023, valitaan johtokunta vuosille 2022–2023, käsitellään ja hyväksytään talousarvio 2022 jne.