Asiaa saavutettavuudesta

Helsinki

torstaina 18.3.2021 kello 18-19:00

Keskustelemassa kuntavaaliehdokkaat Pirkko Johansson ja Taru Reinikainen, joilla molemmilla on kuulovamma. Pirkon äidinkieli on viittomakieli.

Tilaisuudessa on sekä viittomakielen tulkkaus että kirjoitustulkkaus.

Tilaisuus nauhoitetaan.

Tervetuloa täysin saavutettavaan vaalitilaisuuteen! 

https://us02web.zoom.us/j/87547626599