Historia

Järjestö

DEMARIPERHEEN NUORIN – HELSINGIN SOSIALIDEMOKRAATIT

Kun sosialidemokratia kasvoi maanlaajuiseksi kansanliikkeeksi, muodostettiin vuonna 1906 organisaatio, joka on toimivana edelleen käytössä. Jäsen kuuluu sosialidemokraattiseen puolueeseen oman yhdistyksensä kautta. Se puolestaan kuuluu kunnallisjärjestöön, jotka vaalipiirin alueella muodostavat yhdessä piirijärjestön.

Viidentoista piirijärjestön muodostamassa SDP:n perheessä pääkaupungin sosialidemokraattinen piirijärjestö on nuorin. Oman piirijärjestön perustaminen tuli tarpeelliseksi, kun olympiavuoden 1952 alussa muodostettiin Helsingin vaalipiiri erilleen Uudenmaan vaalipiiristä.

Piirin virallinen perustamispäivä oli 6.10.1952. Kunnallisjärjestön viimeisestä puheenjohtajasta Paavo O. Kivestä tuli piirin ensimmäinen puheenjohtaja. Puolueosastoja oli runsaat 70.
Piirijärjestö on kaiken aikaa toiminut helsinkiläisten sos.dem. puolueosastojen yhteiselimenä, liikkeen yhteisiä tavoitteita edistäen ja periaatteita noudattaen ja etenkin erilaisia vaaleja organisoiden. Toiminta-alueensa takia piiri huolehtii myös kunnallisjärjestön tehtävistä.
Viisikymmenluvulla toiminnalle antoi väriä ja kärkevyyttä sos.dem. liikkeen sisäinen hajaannus. Myöhemmin 1960-70-luvulla Helsingin demareilla oli tiukkaa jakoa ns. O- ja E-ryhmiin, oikeistoon ja edistysmieliseen vasemmistoon. Jako sävytti melkeinpä kaikkea toimintaa, joka senkin takia oli vilkasta. Aatteellista keskustelua käytiin paljon.

Kahdeksankymmenluvulta alkaen tunnelmat ovat tasaantuneet, kuten kaikissa poliittisissa liikkeissä. Aatteellinen ja myös käytännön toimintaa koskeva keskustelu on piirin parissa kuitenkin yhä voimissaan. Suuri mielenkiinto kohdistuu Helsingin kunnalliselämään.
Piirillä on läheistä yhteydenpitoa Vantaan ja Espoon kunnallisjärjestöjen kanssa. Suhteet ovat asiallisen hyvät myös muiden puolueiden vastaavien helsinkiläisten järjestöjen kanssa.
Piirin yhdistyksistä on aikojen kuluessa valittu lukuisia sosialidemokraattisia kansanedustajia, maaherroja, kaupunginjohtajia sekä kaupunginvaltuutettuja ja muita luottamushenkilöitä.
Kaupunginvaltuustoon valittiin vuoden 2004 vaaleissa 21 sosialidemokraattia. Maaliskuun 2007 eduskuntavaaleissa kansanedustajan valtakirjan sai viisi helsinkiläistä sosialidemokraattia.

Piirin jäsenyhdistyksistä on valittu kolme tasavallan presidenttiä, joista jokainen luonnollisesti luopui jäsenkirjasta valituksi tultuaan:

Mauno Koivisto (Yhteiskuntapoliittinen sos.dem. yhdistys) 1982-1988, 1988-1994
Martti Ahtisaari (Yhteiskuntapoliittinen sos.dem. yhdistys) 1994-2000
Tarja Halonen (Kallion sosialidemokraatit) 2000-2006, 2006-2012

Piirin puheenjohtajat:

Paavo O. Kivi 1952
Yrjö Rantala 1953-58 ja 1961-67
Väinö Leskinen 1959
Valtter Laitinen 1960
Reino Tuomi 1968-75
Per-Erik Förars 1976-78
Arvo Salo 1979-82
Risto Laitila 1983-84
Paavo Lipponen 1985-92
Arja Alho 1993-96
Kari Piimies 1997-2008
Risto Kolanen 2009-

Menneinä vuosikymmeninä piiritoimistossa HTY:n talolla Paasivuorenkadulla työskenteli piirisihteerin apuna useita henkilöitä. Myöhemmin määrä supistui. Nyt piirin palveluksessa ovat toiminnanjohtaja Jukka Paasikallio ja toimistonhoitaja Carola Grönlund.

Helsingin sosialidemokraattinen piiri on julkaissut vuodesta 1989 alkaen omaa jäsenlehteä. Stadin Ruusu ilmestyy neljä kertaa vuodessa, ja varsinkin vaalinumeroita jaetaan laajalti eri puolilla kaupunkia.

– Tero Tuomisto –