Vaalilautakunnat ja -toimikunnat 2023

Vaalilautakuntiin ja -toimikuntiin kaivataan lisää jäseniä. Olemme saaneet 107 ilmoittautumista, mutta kokonaistarve on lähes 300. Jos teillä on perheenjäseniä, sukulaisia tai ystäviä, jotka voisivat olla kiinnostuneita, lähetä heille viestiä tästä. Henkilön ei ole pakko olla SDP:n jäsen mutta edellytämme, että vaalilautakunnan jäsen suostuu maksamaan 10 prosentin luottamushenkilöveron kokouspalkkioista Helsingin Sosialidemokraateille.

Vaalilautakuntiin ja -toimikuntiin kaivataan jälleen jäseniä. Eduskuntavaalit toimitetaan 2.4.2023.

Voit ilmoittautua mukaan eduskuntavaalien vaalilautakuntaan ja ennakkoäänestyksen aikana toimivaan vaalitoimikuntaan 22.–28.3.2023 tällä lomakkeella, viimeistään 24.11.2022: https://link.webropolsurveys.com/S/F4715C9B33843D79

Vaalilautakunnat

Tulevissa vaaleissa Helsingissä noudatetaan kaupunginvaltuuston 24.8.2022 vahvistamaa äänestysaluejakoa, jonka mukaan Helsingissä on 167 äänestysaluetta. Kuhunkin lautakuntaan valitaan varsinaisia jäseniä viisi ja varajäseniä esitetään valittavaksi viisi. Helsingin Sosialidemokraattien osuus tästä koko henkilömäärästä on n. 252.

Haemmekin nyt vaaliin sitovia ilmoittautumisia vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien jäseniksi. Varsinaisen ja varajäsenen ero ei käytännössä ole suuri, sillä tarpeellisen vuorottelun takia joutuvat sekä varsinaiset, että varajäsenet osallistumaan lautakunnan työhön. Näin ollen on aivan välttämätöntä, että kaikkien luottamusteh­tävään nimettyjen on oltava käytettävis­sä vaalipäivänä. Lisäksi on hyvä huomioida, että vaalilautakunnan tehtäviin kuuluu myös alustava ääntenlaskenta, joka suoritetaan äänestyshuoneiston sulkeuduttua. Kaikkien vaalilautakuntaan valittujen tulee osallistua ääntenlaskentaan. Vaaleissa ehdokkaana oleva henkilö ei voi olla vaa­lilautakunnan jä­se­ne­nä tai va­ra­jä­se­ne­nä.

Vaalitoimikunnat

Vaalitoimikunnat, joita esitetään asetettavaksi 20, hoitavat laitosten, kuten sairaaloiden ja rangaistuslaitosten ym., ennakkoäänestyksen. Sen ajankohtaa ei vielä tiedetä, mutta laitosten ennakkoäänestys tapahtuu vähintään yhtenä ja enintään kahtena päivänä. Helsingin Sosialidemokraattien osuus tästä koko henkilömäärästä on 16.

Lisäksi nimetään 26 kotiäänestystä hoitavaa virkailijaa (Helsingin sosialidemokraateilla on 4 paikkaa). Kotiäänestys on tarkoitettu henkilöille, jonka kyky liikkua vaikean vamman tai pitkäaikaisen sairauden takia on siinä määrin rajoittunut, että hän ei pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan. Kotiäänestykseen toimittavilta vaalitoimitsijoilta tulee edellyttää vielä ylimääräistä kokemusta ja pätevyyttä huomioon ottaen sen, että hän huolehtii tehtävästä täysin itsenäisesti yksin. Kotiäänestykset suoritetaan pääsääntöisesti arkipäivisin kiertäen kotiäänestykseen ilmoittautuneiden äänestäjien kodeissa, joten tehtävä on usein fyysisesti vaativa.

Kotiäänestyksen vaalitoimitsija tarvitsee käytännöllisistä syistä käyttöönsä auton, koska vaalitoimitus on sidottu ennalta äänestäjälle ilmoitettuun aikatauluun.

Lisäksi on syytä huomioida, että vaalitoimikunnat kiertävät pääsääntöisesti arkipäivinä. Vaalitoimikuntaan ehdotettavien henkilöiden on siis syytä varautua tähän.

Kelpoisuus vaalilautakunta- ja toimikuntatyöskentelyyn

Vaalikelpoinen Helsingissä vaalilautakuntaan ja vaalitoimikuntaan on jokainen, jonka kotikunta on Helsinki ja jolla on äänioikeus eduskuntavaaleissa. 

HUOM! Vaaleissa ehdokkaana oleva henkilö tai hä­nen puo­li­son­sa, lap­sen­sa, si­sa­ruk­sen­sa tai van­hem­pan­sa ei voi ol­la ko­tiää­nes­tyk­ses­sä vaa­li­toi­mit­si­ja­na ei­kä lai­to­sää­nes­tyk­sis­tä huo­leh­ti­van vaa­li­toi­mi­kun­nan jä­se­ne­nä tai va­ra­jä­se­ne­nä. Puolisoilla tarkoitetaan aviopuolisoita sekä avioliitonomaisissa olosuhteissa ja rekisteröidyssä parisuhteessa eläviä henkilöitä.  Vaalilautakunnassa tätä estettä ei ole.

Vaalilautakunnan jäsenyydestä maksetaan luottamushenkilöiden palkkiosäännön 5 pykälän mukaan seuraavasti; puheenjohtaja 380 euroa, varapuheenjohtaja 310 euroa, jäsen/varajäsen 260 euroa ja kotiäänestyksen vaalitoimitsija 340 euroa.

Lisätietoja:

Saara Kuoppala
järjestösuunnittelija
050 466 6037
saara.kuoppala@sdp.fi