Helsinki kukoistavaksi metropoliksi monikulttuurisuuspolitiikan avulla

Blogi

Helsingin monet kasvot –verkosto tuomitsee jyrkästi hallituspuolueiden tekemän päätöksen perheenyhdistämisen toimeentuloedellytyksistä. Jokaisella ihmisellä tulee olla oikeus ihmisarvoiseen elämään perheensä kanssa – tämän ei pitäisi olla sidoksissa ansioiden määrään. Turvapaikanhakijoiden vastaanottaminen Suomeen mutta heidän lähiomaisten tuomisen vaikeuttaminen estää pakolaisten integroitumisen ja menestymisen – tämä on erittäin lyhytnäköistä ja epäinhimillistä politiikkaa.

Helsingin monet kasvot –verkosto peräänkuuluttaa myös uudenlaisen maahanmuuttoa koskevan keskusteluilmapiirin ja näkökulman puolesta. Julkisessa keskustelussa turvapaikanhakijoita tarkastellaan ainoastaan yhteiskunnan varoja kuluttavana menoeränä, vaikka todellisuudessa he ovat investointi tulevaisuuteen. Jokainen panostus kotouttamiseen tuo sen muutamassa vuodessa moninkertaisena takaisin. Maahanmuuttajat ja heidän lapsensa ovat yhteiskuntamme hyvinvoinnin ylläpitäjiä, suomalaisen nopeasti vähentyvän väestön eläkkeenmaksajia. Yhteiskuntamme on mahdollistettava se, että he pääsevät sen täysivaltaisiksi jäseniksi ja edistävät talouttamme. Vastaus on sekä kotouttamispolitiikan tehokkuudessa että monikulttuurisuuspolitiikan sisällöissä.

Kuinka metropoliksi pyrkivä Helsinki voi nousta kukoistukseen eurooppalaisten metropolien joukkoon? Helsingin Monet Kasvot –verkoston mielestä juuri monikulttuurisuus- ja maahanmuuttopolitiikka on tässä yhtälössä ratkaisevassa asemassa. Suomeen muualta muuttavat ihmiset voivat kehittää niin metropolialueen kuin koko Suomen taloutta, vientiä, uusia innovaatioita sekä turismia. Metropolialue tarvitsee mielestämme oman kotouttamisohjelmansa, joka linjaisi laaja-alaisesti myös monikulttuurisen yhteiskunnan rakentamista edistävistä toimista.

Nykyiset kotouttamistoimet eivät ole Suomessa riittävän toimivia tai tehokkaita. Järjestelmässä on lukuisia puutteita – niin alkuvaiheen vastaanoton kuin myöhemmänkin vaiheen kotouttamisessa. Ne estävät maahanmuuttajien integroitumisen aiheuttaen työttömyyttä ja syrjäytymistä. Yhteiskunnastamme puuttuvat myös lähtökohtaisesti kaikkia asukkaita koskevat yhdenvertaiset mahdollisuudet. Liian usein ovia suljetaan niiltä, jotka eivät kuulu valtaenemmistöön. Liian moni yksilö jää vaille tarvitsemaansa tukea noustakseen täyteen potentiaaliinsa.

Onnistunut kotoutuminen ja kulttuurienvälisen dialogin rakentaminen ovat edellytyksiä suomalaiselle hyvinvoinnille. Suomen menestyminen edellyttää, että maamme näyttäytyy tänne muuttoa harkitseville osaajille houkuttelevana paikkana. Se edellyttää positiivista ilmapiiriä; rakentavaa ja tuloksekasta maahanmuutto- ja monikulttuurisuuspolitiikkaa. Onnistunut monikulttuurisuus rikastuttaa ja tuo uusia mahdollisuuksia yhteiskuntamme eri aloille.

Kulttuurin ja taiteen tiedetään olevan tehokkuudessaan ensisijaisia välineitä edistää kotoutumista sekä kahdensuuntaista integraatiota. Tätä ei kuitenkaan tiedosteta eikä tueta tarpeeksi Suomen päättäjien keskuudessa. Siksi kannustamme tarkastelemaan tiiviimmin kotoutumista ja monikulttuurisuutta myös kulttuuripolitiikan kehittämisen ja siihen panostamisen näkökulmasta.

Haluamme muistuttaa, että kotoutuminen on vain pieni, vaikkakin välttämätön osa toimivan monikulttuurisuuden rakentamisprosessia. Kotoutuminen merkitsee tietyn yhteiskunnallisen toimintakyvyn saavuttamista – se ei tarkoita suomalaiseksi tulemista. Monikulttuurisen yhteiskunnan kehittämisen vastuu on puolestaan meillä kaikilla, ja se merkitsee kulttuurien moninaisuuden ja sen tarpeiden huomioimista yhteiskunnan kaikilla osa-alueilla.

Lisätiedot:
Helsingin monet kasvot –verkoston puheenjohtaja Nina Castén
nina.casten@gmail.com, p. 044-5090683