Anna ääni kaupungille, joka liikuttaa

Koko kaupungin kattavan joukkoliikenteen on oltava edullista ja sujuvaa.

Helsingissä on voitava liikkua sujuvasti ilman omaa autoa. Poikittaislinjoja on parannettava ja raiteiden varrelle tarvitaan lisää liityntäpysäköintiä. Parantamalla joukkoliikennettä ja kevyen liikenteen väyliä yksityisautoilu vähenee ja kävelykeskustaa voidaan laajentaa. Voisiko joukkoliikenne olla maksutonta ruuhka-aikojen ulkopuolella?

Kaikille lapsille ja nuorille harrastusmahdollisuudet.

Harrastusmahdollisuuksia on tuotava koulupäivien yhteyteen. Jokaiselle lapselle on taattava mahdollisuus harrastaa varallisuudesta riippumatta.

Liikuntapaikkoja lähellä ja monipuolisesti

Koko Helsinki liikkeelle! Liikunta ennaltaehkäisee sairauksia ja auttaa pysymään kunnossa. Kaikilla helsinkiläisillä tulee olla mahdollisuus harrastaa liikuntaa maksutta tai kohtuulliseen hintaan. Liikunta- ja uimahallien, lenkkipolkujen ja muiden liikuntapaikkojen on oltava helposti saavutettavissa joka puolella kaupunkia.

Esteetön Helsinki – liikkumisen mahdollisuudet kaikille

Esteetön kaupunki on tasa-arvoinen kaupunki. Uusia asuntoja, palveluita ja alueita suunniteltaessa on kiinnitettävä huomiota esteettömyyteen ja siihen, että ne ovat kaikkien saavutettavissa. Joukkoliikenteen on palveltava myös liikuntavammaisia.