Yhdenvertainen kaupunki on turvallinen kaupunki

Ajankohtaista

Helsinki tavoittelee maailman toimivimman kaupungin statusta. Tällöin yhdenvertaisuuden tulee olla yksi kaupungin tärkeimmistä arvoista. Eriarvoisuus ja epätasa-arvo haittaavat kaupunkien ja yhteiskuntien kehittymistä kaikkialla maailmassa. Ei ole kenenkään etu, mikäli osa väestöstä voi huonosti. Yhdenvertaiset kaupungit ovat myös kaikille turvallisia kaupunkeja. 

Kaupungin tulee edistää yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa kaikilla sen toimialoilla, sekä varmistaa kaupungin alueiden tasa-arvoinen kehittäminen. Kaupungin tulee olla turvallinen paikka asua, työskennellä, opiskella ja käyttää palveluja. Yhdenvertaisuus edellyttää myös sitä, että aktiivisesti selvitetään yksilön taustan tai elämäntilanteen vaikutus hänen kokemukseensa kaupungista. 

Yhdenvertaisuus ja turvallisuus kulkevat käsi kädessä: turvallisessa kaupungissa jokainen tulee kuulluksi ja kohdatuksi. Kaupunkia tai sen ilmapiirin kehitystä ei voi suunnitella vain väestön enemmistön näkökulmasta. Tasa-arvoiset yhteiskunnat ovat myös kaikille turvallisia yhteiskuntia. 

Mitä siis voitaisiin tehdä?

Kaikessa päätöksenteossa tulee kattavasti ja oikea-aikaisesti arvioida sukupuoli- ja yhdenvertaisuusvaikutuksia sekä vaikutuksia eri ikäryhmiin. Eri väestöryhmien tarpeita tulee arvioida myös kaupunkisuunnittelussa. Näin varmistetaan kaupungin turvallinen ja yhdenvertainen tulevaisuus.

Myönteinen erityiskohtelu on yksi tehokas keino torjua alueiden välistä epätasa-arvoa. Se tarkoittaa, että rahallista tukea vaikkapa nuorisotyöhön kohdennetaan enemmän alueille, joissa tuelle on erityinen tarve. 

Kaupungin tiloihin tulee laatia turvallisen tilan periaatteet, jotka toimivat käytöskoodina yhteisön jäsenille. Jokaisella kaupunkilaisella pitää olla mahdollisuus opiskella, työskennellä ja asioida turvallisessa ympäristössä.

Kaupungin henkilöstön tulee saada yhdenvertaisuus- ja moninaisuuskoulutusta. Näin työntekijöillä on valmius huomata ja torjua syrjintää sekä luoda luottamusta kaupunkilaisten kanssa.

Pienillä teoilla saadaan suuri vaikutus. Yhdenvertaisuuden edistämisessä on kyse arvovalinnoista. 

Elisa Gebhard, juristi
Hanna Kivimäki, pääsihteeri