Uudenmaan alueen sosialidemokraatit: Uudellemaalle viisi sosiaali- ja terveydenhuollon itsehallintoaluetta

Ajankohtaista

”Uudellamaalla asuu 1,7 miljoonaa ihmistä ja se on aivan eri kokoluokkaa verrattuna muihin suunniteltuihin itsehallintoalueisiin. Siksi sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuksessa Uudellemaalle on perusteltua luoda erillisratkaisu, joka turvaa lähidemokratian ja mahdollisuudet vaikutta palveluihin paremmin kuin koko Uudenmaan kattavalla itsehallintoalueella”, toteavat Uudenmaan alueella toimivien sosialidemokraattisten piirien puheenjohtajat.

Uudenmaan alueen sosialidemokraatit kannattavat ensisijaisesti ratkaisua, jossa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut järjestetään viidellä itsehallintoalueella (Länsi-Uusimaa, Keski-Uusimaa, Vantaa ja Kerava, Itä-Uusimaa sekä Helsinki). Alueet olisivat 100 000 – 650 000 asukkaallaan kaikki kykeneviä järjestämään laadukkaat ja kattavat sosiaali- ja terveyspalvelut. Demokratia ja palveluiden järjestämisessä tarvittava paikallistuntemus toteutuisi paremmin kuin yhden suuren itsehallintoalueen mallissa. Aluejako olisi myös toimiva kielellisten oikeuksien näkökulmasta.

Toimivia rakenteita ei pidä rikkoa eikä ihmisten palveluita vaarantaa. Siksi erikoissairaanhoidon osalta on tehtävä erillisratkaisu, jossa nykyinen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS säilyy yhtenäisenä. Omistajina ja ohjaajina HUS:lla toimisi jatkossa Uudenmaan viisi itsehallintoaluetta. Integraatiota perustason ja erikoistason välillä vahvistettaisiin lainsäädännöllisillä velvoitteilla. Palvelut molemmilla kotimaisilla kielillä on turvattava.

”Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuksessa on erityisesti kyettävä vahvistamaan perustason palveluita. Palveluihin on päästävä, kun sille on tarve. Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuksen kanssa on viivytelty jo liian kauan ja nyt se on vietävä rivakasti maaliin”, painottavat puheenjohtajat.

 

Lisätietoja:

Pentti Arajärvi, puheenjohtaja, Helsingin sosialidemokraatit, 040 5820 300

Mikko Valtonen, puheenjohtaja, Uudenmaan sosialidemokraatit, 040 8678 250

Anette Karlsson, puheenjohtaja (2020-2021), Finlands svenska socialdemokrater, 040 7476 604