Työllisyys valtion omistajapolitiikan keskiöön

Ajankohtaista

Ay-väen sosialidemokraatit antoivat 9. marraskuuta 2015 syyskokouksestaan seuraavan kannanoton:

Työllisyys on nostettava ykkösasiaksi valtion omistajapolitiikassa. Yrityksiin kohdistuvan verotaakan keventämisestä ja useista peräkkäisistä maltillisista tuloratkaisusta huolimatta vaikuttaa siltä, että pörssiyhtiöt eivät halua kantaa vastuutaan maan työllisyydestä. Vientiteollisuudesta alkanut kasvava työttömyysaalto on levinnyt jo yksityisten ja julkisten palveluiden puolelle.

Odotukset kohdistuvatkin valtion omistajapolitiikkaan. Työllisyysnäkökulmasta puheet rautatieliikenteen ja postinjakelun yksityistämisestä ovat perin huolestuttavia. Jos valtion omistamat palveluyritykset Posti ja VR tehdään kilpailukyvyttömäksi kaluamalla ne luita myöten ja jakamalla tuottavimmat markkinoiden osat yksityisille yrityksille, on molemmissa valtionyrityksissä tiedossa massiiviset irtisanomiset.

Ay-väen sosialidemokraatit muistuttavat työn ensisijaisuudesta suomalaisen hyvinvoinnin ylläpitäjänä. Porvarihallituksella on nyt näytön paikka.

Kun pörssiyhtiöt eivät yhteiskuntavastuutaan kanna, on tässä työllisyystilanteessa suhdannepoliittisesti välttämätöntä, että valtio omissa yrityksissään pidättäytyy irtisanomisista. Puolueosasto vaatii Sipilän hallitukselta ripeitä toimenpiteitä – ei vatulointia, valtion omistajanohjauksen painopisteen siirtämiseksi työllisyyttä suosivaksi.

Juha Jaatinen valittiin yksimielisesti jatkamaan osaston puheenjohtajana.

Ay-väen Sosialidemokraatit on vuoden 2013 lopulla perustettu SDP:n Helsingin piiriin kuuluva, valtakunnallinen puolueosasto.  Yhdistyksen tarkoituksena on tarjota väylä SDP:n jäsenyyteen ammattiyhdistyshenkisille ihmisille. Ammattiyhdistyssosiaalidemokraatit haluavat nostaa esille hyväntuulista ja mutkatonta ilmettä.

Lisätietoja: puheenjohtaja Juha Jaatinen s-posti juha.o.jaatinen@gmail.com p. +35850 3028 466