Tulevaisuusklubin pohdintaa: Terveyttä yhteisöistä ja osallistavaa valinnanvapautta

Ajankohtaista

Stadin demarit virittivät ajatuksensa terveyden tulevaisuuteen lokakuun Tulevaisuusklubilla. Vapautuneessa keskustelussa emme puhuneet huollosta, hallinnosta emmekä piirtäneet uudelleen rajoja tai rakenteita. Puhuimme ihmisestä ja terveydestä.

Demoksen Satu Korhonen alusti ajatushautomon Terveys 2050-skenaarioista ja valinnanvapaudesta. Skenaarion tulevaisuuden kuvaus lähtee siitä, että koettu terveys tuplaantuu vuoteen 2050 mennessä. Demos korostaa, että heidän visiossaan terveydellä ei tarkoiteta sairauksien vastakohtaa, sairauksien puuttumista, vaan toimintakykyä.

Demos on halunnut tuoda terveyden keskustelun keskiöön, sillä terveyden oletetut totuudet on kyseenalaistettu. Olemme siirtyneet infektioista elintapasairauksiin ja päivittäinen ympäristömme vaikuttaa valintoihin, joilla terveyttä edistämme tai olemme edistämättä – esimerkkinä viime aikoina paljon puhuttu ”tappava” istuminen.

En tässä kirjoituksessa avaa Demoksen skenaariotyötä enempää. Siihen voi tutustua täällä: http://www.demoshelsinki.fi/julkaisut/terveys-2050-nelja-skenaariota-ihmislahtoisesta-terveydesta-ja-valinnanvapaudesta/

Valinnanvapaus oli illan keskustelluin teema. Demoksen Satu Korhonen totesi sen olennaiseksi kysymykseksi terveyskeskustelussa, sillä valintojen vaikutus on yhä keskeisempää terveydelle. Hän kysyi onko terveydenhuollon valinnanvapaudesta kuitenkin tullut itseisarvo. Tavoitteena pitäisi olla se hyöty, jonka valinnanvapaus terveydelle tuottaa. Yleisössä pohdittiinkin sitä, rakennammeko me valinnanvapaudella järjestelmää, jossa lopputuloksena ei ole muuta kuin ääneen lausuttu valinnanvapaus. Mitä hyötyä siitä silloin on?

Kommenttipuheenvuoron pitänyt kansanedustaja Tuula Haatainen kyseenalaisti nykyisen valinnanvapauskeskustelun, joka tuntuu tähtäävän vain palvelutuotannon muuttamiseen ja haluun päästää yksityiset toimijat terveydenhuollon markkinoille. Tällainen valinnanvapaus ei ole välttämättä tehokkainta. Hän muistutti Ruotsin esimerkistä, jossa rahaa seuraa potilasta –järjestelmä on johtanut terveyserojen kasvuun ja nostanut kustannuksia.

Molemmat puhujat korostivat, että valinnanvapauden pitäisi olla osallistavaa. Asiakkuuden ja kuluttamisen sijaan tulisi tavoitella osallistumista. Ihmiseltä itseltään tulisi kysyä, mikä tukee parhaiten hänen toimintakykyään. Esimerkkinä Haatainen nosti vanhusten ja vammaisten taksisetelit. Sen sijaan, että ihmisen käteen lyödään tukku seteleitä taksimatkoihin, voisi osan seteleistä käyttää omaa toimintakykyä parhaiten tukevaan toimintaan vaikka laulutuntiin tai ratsastukseen.

Yksi illan sanoista oli yhteisö. Tiedämme, että yksinäisyys tappaa, vapaaehtoistyötä tekevät ovat onnellisimpia, vertaistuki on merkittävässä roolissa sairaudesta selviämisessä. Etsivässä nuorisotyössä on huomattu rinnallakulkijan nostaneen nuoren parhaiten marginaalista. Ihminen tarvitsee ihmistä ja toisen auttaminen auttaa itseä. Jos puhutaan vain yksittäisistä hoitotoimenpiteistä, unohdetaan helposti ihminen, joka on psykofyysinen kokonaisuus. Voisiko koetun terveyden tuplata rinnallakulkijoiden avulla?

Tässä vain muutama nosto illan monipuolisesta keskustelusta. Tulevaisuusklubi lunasti paikkansa osana sosialidemokratian tulevaisuusvision pohdintaa, josta vielä kokonaiskuva tuntuu puuttuvan. Siemenet selvästi itävät, aineksia visioon on. Jatketaan sen rakentamista.

Katri Nokela

Kirjoittaja on päivätyössä Hengitysliitossa ja iltapuhteikseen pohtii sosialidemokratiaa mm. Eurooppademarit – Tähdessä