Tulevaisuuden Helsinki tarvitsee alueiden tasa-arvoa!

Ajankohtaista,Piirikokous

Helsingin Sosialidemokraattien piirikokouksen 25.11.2017 julkilausuma:

Asuinalueiden eriarvoistuminen on kasvava uhka hyvinvoinnille Helsingissä. Eriarvoistuminen pitää pysäyttää. Tuloerojen kasvu ja muuttoliike uhkaavat jakaa kaupungin entistä vahvemmin hyväosaisten ja huono-osaisten alueisiin. Sosialidemokraatit vaativat, että Helsingissä estetään eriarvoistumisen eteneminen ja pysäytetään köyhyyden keskittyminen.

Lapsien pitää saada kasvaa naapurustoissa, joissa asuu monenlaista väkeä. Jos omassa perheessä on ongelmia, on lapselle erityisen tärkeää saada tukea ympäröivältä yhteisöltä, naapureilta, koulusta, kavereiden vanhemmilta. Tarvitaan vahvoja elinvoimaisia kaupunginosia ja paikallisen yhteisöllisen kulttuurin päättäväistä tukemista. Emme halua Helsinkiin taantuvia alueita. Vaadimme oikeudenmukaista asuntopolitiikkaa, eli asunto-ohjelmassa sovittujen kohtuuhintaista asuntotuotantoa (ara-vuokra-asuntoja) koskevien tavoitteiden määrätietoista toteuttamista.

On paljon halvempaa ehkäistä ongelmia kuin korjata niitä. Jos myönteisellä erityiskohtelulla voimme ehkäistä yhden lapsen syrjäytymisen, jos kaupunginosien tasapuolisella kehittämisellä ehkäistä yhden lähiön kurjistuminen, on sillä suuret kerrannaisvaikutukset koko kaupunkiin.

Sipilän hallituksen sote-uudistus heikentää kaupunkien mahdollisuuksia torjua alueellista eriarvoistumista, esimerkiksi pakottamalla Helsingin ottamaan käyttöön terveyspalveluiden asiakasmaksut.  Helsingin pitää panostaa julkisiin palveluihin erityisesti alueilla, joissa vaarana on ongelmien kasaantuminen.

Pidetään kaikki kaupunginosat mukana ja torjutaan suuryritysten etua ajava sote-uudistus. Helsingin merkitys koko maan tulevaisuuden kannalta on suuri. Vain kaupunki, jossa kaikki kaupunginosat ja ihmisryhmät pidetään mukana, kykenee vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin

 

Lisätietoja:

 

Pentti Arajärvi

puheenjohtaja

SDP Helsinki

p. 040 582 0300