Tasa-arvoisempaa kaupunkikehitystä Helsinkiin – Sosialidemokraatit ehdottavat ryhmäaloitteessa työkaluja eriytymiskehityksen torjumiseen

Ajankohtaista

Tasa-arvoinen kaupunkikehitys Helsingissä on sosialidemokraattisen valtuustoryhmän yksi keskeisimpiä tavoitteita. Kaupungin strategiaan on kirjattu tavoitteeksi, että Helsingin alueiden välinen eriytyminen vähenee ja kaupunginosien väliset hyvinvointierot kaventuvat. Valitettavasti tutkimukset kuitenkin osoittavat, että Helsingin sosioekonomisesti heikoimmat alueet ovat etääntyneet kaupungin keskiarvosta.

 

Kaupungin julkaiseman Helsingin tila ja kehitys 2019 -raportin mukaan vuosina 2000–2018 alueellinen eriytyminen on kasvanut mm. koulutuksen mukaan. Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuus yli 25-vuotiaista ylittää useilla alueilla 35 prosenttia, kun taas toisilla se jää vain 5–10 prosenttiin.

 

”Strategiansa mukaisesti kaupungin tulee torjua eriytymiskehitystä ja suunnata rahoitusta niille alueille, joilla eriytyminen on lähtenyt kasvuun. Helsingillä on hyviä kokemuksia myönteisen erityiskohtelun rahoituksen vaikutuksesta koulujen eriytymiskehitykseen. Nyt kouluille ja varhaiskasvatukseen suunnattua rahoitusta tulee laajentaa koskemaan myös kaupungin muita palveluita, kuten kulttuuria ja liikuntaa”, painottaa SDP:n valtuustoryhmän puheenjohtaja Eveliina Heinäluoma

 

Myönteisellä erityiskohtelulla tarkoitetaan rahoituksen lisäämistä sellaisille alueille tai ryhmille, jotka ovat vaarassa jäädä huonompaan asemaan. VATT:n tutkimuksen mukaan myönteisen erityiskohtelun rahoitus on ollut edullinen ja tehokas tapa estää syrjäytymistä. Tutkimus osoittaa, että lisärahoitusta saavien koulujen oppilaiden todennäköisyys jatkaa opintoja heti peruskoulun jälkeen on lisääntynyt merkittävästi.

 

”Myönteisen erityiskohtelun rahoitusta laajentamalla voitaisiin tukea heikommassa sosiaalisessa asemassa olevien alueiden palveluja sekä aluekehitystä laajemminkin. Siksi esitämme, että rahoitusta lisätään ja käyttöä laajennetaan muihinkin palveluihin. Aloitteessa esitämme, että kirjasto- ja nuorisopalvelut toimisivat myönteisen erityiskohtelun rahoituksen laajentamisen pilottina ja että kokeilu aloitettaisiin jo vuonna 2020.”, kommentoi Heinäluoma.

 

Syksyn ensimmäisessä kaupunginvaltuuston kokouksessa 28.8. jätetyn ryhmäaloitteen mukaan myönteinen erityiskohtelu kouluissa on tehokas keino eriarvoisuuden vähentämiseksi. Kaupunginhallituksen tulee antaa vastaus aloitteelle kahdeksan kuukauden kuluessa.

Yhteystiedot:

Eveliina Heinäluoma

SDP:n valtuustoryhmän puheenjohtaja

040-592 1807