Stadin Demarit: Työtä ja hyvinvointia Helsinkiin

Ajankohtaista

Helsingin sosialidemokraatit pitää kaupungin budjettineuvotteluissa saatua tulosta oikeansuuntaisena. SDP:n valtuustoryhmä painotti neuvotteluissa hyvinvointipalveluita ja työllisyyttä. Nopeasti kasvava pääkaupunki tarvitsee jatkuvasti lisäpanostuksia koulutukseen, päivähoitoon, terveydenhuoltoon, kulttuuriin ja muihin hyvinvointipalveluihin. Sosialidemokraattien esityksestä budjettiin saatiin kirjaus siitä, että kaupunkilaisten hyvinvointi- ja terveyserojen kehittymistä seurataan, ja pyritään kaventamaan.

”Budjettisopu tarjoaa mahdollisuuden eriarvoisuuden vähentämiseen Helsingissä. Demarit toimivat sen eteen, että Helsingissä tehdään hyvinvointia lisäävää politiikkaa.” toteaa SDP:n valtuustoryhmän puheenjohtaja Osku Pajamäki. ”Haluamme vähentää toimeentulotukimenoja panostamalla työllisyyteen. Esityksestämme kaupunki velvoitetaan tekemään paljon nykyistä enemmän pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseksi.”

Sosialidemokraattien tavoitteena on, että kaupunki takaa asukkailleen toimivat palvelut ja edistää kaupunkilaisten terveyttä ja hyvinvointia. Budjettisopu edistää tätä tavoitetta.