Stadin demarit: Koulutustakuu kuuluu myös helsinkiläisille nuorille – opetusministeriön tarkistettava ammatillisen koulutuksen paikkajakoesitys

Ajankohtaista

Helsingin demarit vaatii opetus- ja kulttuuriministeriötä korjaamaan keskiviikkona julkaistuja lukuja ammatillisen koulutuksen aloituspaikkajaosta.
-Emme ymmärrä ministeriön esitystä Helsingin osalta: paikkoja tarjotaan satoja vähemmän kuin kaupunki esitti, kun taas Espoolle ja Vantaalle tarjotaan satoja paikkoja enemmän kuin kaupunkien oma esitys oli, toteaa Sdp:n valtuustoryhmän ja kaupunginhallituksen jäsen Pilvi Torsti.
-Helsingin nuoret ovat eriarvoisessa asemassa verrattuna muun maan nuoriin. Vuosittain noin 1000 peruskoulun päättänyttä helsinkiläisnuorta, 15 prosenttia ikäluokasta, jää vuosittain ilman toisen asteen koulupaikkaa, koska ammatillisia aloituspaikkoja ei riitä kaikille halukkaille. Tämän seurauksena tällä hetkellä 20-29-vuotiaista helsinkiläisistä nuorista yli viidennes on pelkän peruskoulun varassa. Tästä joukosta 40 prosenttia on maahanmuuttajanuoria.
Helsingin demarien mielestä nuorisotakuun toteutuminen Helsingissä edellyttää, että 15-16-vuotiaille taataan paikka toisen asteen tutkintoon johtavassa koulutuksessa omassa kotikaupungissaan.
-Pitkään jatkunut epäsuhta ammatillisen koulutuksen paikoissa on korjattava. Vuonna 2010 pääkaupunkiseudulla vain 26,7 prosenttia nuorisoikäluokasta oli ammatillisessa koulutuksessa, kun koko maan keskiarvo oli 45,1 prosenttia.
Helsingin demarit toteavat, että koko Uudenmaan osalta ministeriön esitys on oikeansuuntainen, joskin riittämätön.
-Vuonna 2016 aloituspaikkamäärä Uudellamaalla jää edelleen jälkeen valtakunnallisesta keskiarvosta, joka on yli 80 prosenttia aloituspaikkoja suhteessa ikäluokka. Ero koko maan keskiarvoon pienenee kuitenkin seitsemään prosenttiyksikköön, kun se 2009 oli 12 prosenttiyksikköä.

Lisätiedot:
Pilvi Torsti, Sdp:n valtuustoryhmän ja kaupunginhallituksen jäsen, 040-7191 206
Osku Pajamäki, Sdp:n valtuustoryhmän puheenjohtaja, 050-5555 245