Stadin Demarit: Kaupunki mukaan asuntorakentamiseen

Ajankohtaista

Helsingin sosialidemokraattien piirihallitus vaatii kaupungin jatkuvaan asuntopulaan uusia ja rohkeita ratkaisuja. Nykyiset rakennuttajat, rakentajat ja niiden nauttimat tuet eivät yksinkertaisesti kykene vastaamaan yhä lisääntyvään kysyntään riittävissä määrin. Suuret rakennusyhtiöt eivät toimi riittävän kilpailluilla markkinoilla, mikä on johtanut jopa kartellin omaiseen tilanteeseen. Pienet yhtiöt eivät kykene osallistumaan kilpailutuksiin, sillä tarjotut hankkeet ovat niille yksinkertaisesti liian suuria.

Kun asuntokysyntä pysyy erittäin korkeana, johtaa kaikki tämä asunnottomuuden lisääntymiseen, asuinkustannusten nousuun ja kaupunkilaisten jakautumisen niihin, joilla on riittävästi rahaa asua Helsingissä ja niihin, joiden on jopa jouduttava muuttamaan pois kaupungista. Tilanne, jossa pienipalkkaisella ei ole varaa asua Helsingissä, on sietämätön.

Perustuslain mukaan julkisen vallan tehtävänä on edistää jokaisen oikeutta asuntoon. Julkisen vallan eväät ovat olleet nyt liian heikot. Tulotasoon nähden kohtuuhintainen asunto on perustarve. Toistaiseksi kokeillut keinot Helsingin asuntotuotannon käyntiin saamiseksi eivät ole toimineet. Tarvitaan vahvempia keinoja. Pääkaupunkiseudun kehitys ja asukkaiden tarpeet edellyttävät voimakasta asuntotuotantoa. Erityisesti on kiinnitettävä huomiota kohtuuhintaisiin vuokra-asuntoihin. Kaupungin on otettava vastuu niiden saatavuudesta.

Helsingin kaupungin tulisi selvittää oman rakennusyhtiön perustamista. Sen olemassaolo tervehdyttäisi markkinoita. Rakennusyhtiö voisi toimia myös pääkaupunkiseudun kaupunkien yhteisomistuksessa. Harvalla taholla on tarvittavia resursseja suurista rakennusurakoista kilpailevan rakennusyhtiön perustamiseksi. Julkinen valta on tyypillisesti tullut tällaisissa tilanteissa avuksi.

Kaupungin oman rakennusyhtiön perustaminen antaisi mahdollisuuden kurkistaa rakennusmarkkinoiden sisään ja tarkastella, miten suuria katteita suuret rakennusyhtiöt nykyisellään ottavat. Kun suuret urakat pilkotaan pieniin osiin, ja jokainen aliurakoitsija haluaa voittonsa, kustannukset karkaavat helposti käsistä. Toisaalta kaupunki voisi aktiivisesti tarjota pienille, nykyään markkinoiden ulkopuolelle rajautuville rakennusyrityksille projekteja kaavoitusperiaatteita muuttamalla ja näin tukea markkinoiden tervehtymistä. Tämä kaikki tuottaisi uusia työpaikkoja, elvyttäisi alueen taloustilannetta ja laskisi uusien asuntojen hintoja. Rakentamisen kiihtyessä myös asuntomarkkinoilla yleisesti olisi odotettavissa vanhojenkin asuntojen hintojen nousun hidastumista.

Lisätietoja:
Timo Kontio
Helsingin Sosialidemokraatit
1. varapuheenjohtaja
puh: 050 545 2083
s-posti: timo.kontio@gmail.com

Antti Koskela
Asuntotuotantotoimikunnan jäsen
puh: 040 839 7944
s-posti: antti.ai.koskela@gmail.com