Sosialidemokraattien esitykset läpi Kulttuuri- ja kirjastolautakunnassa: Valtuuston keskustakirjaston rahoituslinjausta väljennettävä lähikirjastojen turvaamiseksi

Ajankohtaista

Kulttuuri- ja kirjastolautakunnan teki viime kokouksessa monia muutoksia päätöksiin sosialidemokraattien esityksistä tai tukemana. Tärkein koski lisäystä lausuntoon valtuutettu Yrjö Hakasen (skp) talousarvioaloitteeseen kirjastomäärärahoista.

Marraskuun 2014 budjettilinjaus liian ahdas kirjastotoimelle

Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupungin talousarvion vuodelle 2015 kokouksessaan 12.11.2014. Talousarviossa todetaan: ”Keskustakirjastohankkeen toteutuessa, vähintään puolet käyttötalouden toimintamenojen nousupaineesta katetaan kirjastotoimen toimintamenojen sisältä tai uusilla kirjastotoimen ulkopuolisilla tulolähteillä.

Esittelijä perusteli, että lautakunta toteaa Yrjö Hakasen ja 47 muun valtuutetun allekirjoittaman talousarvioaloitteen olevan ristiriidassa edellä siteeratun valtuuston lausuman kanssa. Jäsen Risto Kolanen (sd) teki puheenjohtaja Johanna Sumuvuoren (vihr) kannattamana vastaesityksen, joka hyväksyttiin yksimielisesti:

”Samalla lautakunta toteaa, että tämä budjettiin 2015 liittynyt poliittinen neuvottelulinjaus on liian ahdas kirjastotoimen tulevalle rahoitukselle ja johtaisi kirjaimellisesti tulkittuna helposti joko lähikirjastojen tulevaisuuden uhkaan tai ydinkeskustan julkiseksi kulttuuri- ja monitoimitilaksi tarkoitetun keskustakirjaston toimintojen kohtuuttomaan kaupallistumiseen. Lautakunta suosittaa kaupunginvaltuustolle, että tulevissa budjettipäätöksissä 2016-18 linjausta muutetaan väljempään suuntaan kansalaisille tärkeiden lähikirjastojen toiminnan turvaamiseksi.” Lautakunta on toistuvasti tehnyt lähikirjastojen toiminnan tärkeyttä korostavia linjauksia.

Töölön ja Maunulan kirjastovuokrat nostavat tarvetta

Kirjaston talousarvion 2016 lautakunta hyväksyi viime viikolla neuvoteltuun raamiin, mutta lisäsi – edelleen Kolasen–Sumuvuoren ehdotuksesta – syksyn poliittisia neuvotteluja varten lausuman, jossa lautakunta toteaa samalla 500 000 euron välttämättömän lisätarpeen kirjastotoimelle, aivan erityisesti investointien osalta:

”Kirjaston käyttömenoja kasvattavat keskustakirjaston lisäksi remontoituna avattava Töölön kirjasto sekä Maunulan kirjaston uudisrakennus, molemmat vuodesta 2016 alkaen. Perusongelma on Töölössä vuokranousu ja henkilökuntatilanteen, kuten kesälomasijaisten, kiristyminen sekä Maunulan kirjaston uudisrakennuksen, monitoimitalon, kalustaminen ja varustaminen, sen uusi vuokrataso ja kahden kirjaston samanaikainen aukeaminen ja sisäisten laskutusten nousu. Herttoniemen ja Laajasalon kirjastoille ollaan etsimässä tiloja, joiden vuokrataso on korkeampi kuin nykytilojen. Lähikirjastotoiminnan turvaaminen kaakkoisessa Helsingissä on siellä iso haaste.
Kirjastotoimi on tekemässä isoja logistiikka- ja työprosessimuutoksia, jotka edellyttävät investointeja nyt. Investoinneista saadaan hyöty ulos vasta keskustakirjaston avauduttua, koska se helpottaa silloin keskustakirjaston henkilöstöpaineita.”

Herttoniemessä tilojen yhteiskäyttö turvattava

Lautakunta linjasi 24.3.2015 pidetyssä kokouksessa kaupunginkirjaston talonrakennushankkeiden rakentamisohjelman vuosiksi 2016-2025 hyväksymisen yhteydessä Jaana Alajan (sd) ehdotuksen mukaisesti, että lautakunta ”ei hyväksy Kettutien kirjaston siirtoa muualle ennen kuin uudet tilat kirjastolle löytyvät ja edellyttää, että tilojen yhteiskäyttöä edistetään muiden toimijoiden kanssa jatkossakin.”

Herttoniemessä on hyväksytty kaava, joka edellyttäisi kirjaston ja muiden toimien siirtymistä Kettutieltä lähemmäksi Herttoniemen metroasemaa. – Aiheesta väitellään alueella paljon, ja siitä tuli runsaasti kansalaispalautetta, Alaja ja Kolanen toteavat.

Keskustakirjaston logistiikkaa ei ulkoisteta

Lautakunta poisti 21.4.2015 pidetyssä kokouksessa Kolasen esityksestä, Sami Muttilaisen (vas) kannattamana, Jukka Relanderin (vihr) valtuustoponteen perustelemattomana tehdyn virkamieslinjauksen, joka kuului: ”Keskustakirjastossa myös logistiikan ulkoistaminen on välttämätöntä, sillä sen hoito vie nykyisellään henkilökunnan työajasta noin 20–25 prosenttia.”

– Tällainen asia on tutkittava ja perusteltava erikseen. Kuljetukset on jo Helmet -alueella ulkoistettu, mutta esim. kirjojen hyllytys on kirjastoammatillista työtä, joka liittyy muuhun työhön, henkilökunta katsoo. Syksyn ahdas keskustakirjaston rahoituslinjaus johtaa nyt hätäiseen talousvalmisteluun, Kolanen perustelee lautakunnan yksimielistä muutosta.

Safe Haven -turvaresidenssille myönteinen vastaus

Lautakunta poikkesi myös esittelijän nihkeästä vastauksesta Thomas Wallgrenin (sd) talousarvioaloitteeseen perustaa pohjoismaiseen tapaan Safe Haven turvaresidenssi. Päivi Storgårdin (rkp) ja Risto Kolasen vastaesitykset yhdistettiin kokouksessa samanhenkisinä.

Lautakunta suosittaa, että ”Helsinki tutkii mahdollisuutta perustaa Safe Haven -turvaresidenssi visuaalisen alan ammattilaisille tai muiden alojen taiteilijoille sekä mahdollisuutta vakiinnuttaa lyhytkestoista turvaresidenssitoimintaa. Tutkittaessa hyödynnettäisiin Perpetuum Mobile ry:n ja HIAPin sekä ICORNin asiantuntemusta. Rahoitusvastuu jaettaisiin sosiaali- ja terveystoimen sekä sivistys- ja henkilöstötoimen kesken. Vastuullisena järjestäjänä olisi kulttuurikeskus, jolloin siihen on varattava vastaava lisärahoitus.”

Lisätietoja:
Risto Kolanen, 0400-204 844
Jaana Alaja, 050-3809662